Dagens Nyheter: 90 % av gärningsmännen vid skottlossningar är babbar

INVANDRARVÅLD. DN har kartlagt 53 dömda och 47 misstänkta gärningsmän i utredningar om skottlossning på allmän plats sedan 2013. Huvuddelen är 90-talister, varav många bor kvar hemma. Dagligt cannabisbruk är vanligt. Bara fyra av tio kan knytas till vinstgivande organiserad brottslighet.

Kartläggningen visar också att en klar majoritet av gärningsmännen har rötter i utlandet. Med hjälp av folkbokföringsuppgifter och andra källor har DN undersökt männens härkomst. 90 av de 100 har en eller två föräldrar som invandrat till Sverige. Ungefär hälften av dessa har själva kommit hit som unga, medan övriga är födda i landet.

Eftersom uppklaringsprocenten för skjutvapenrelaterat våld är låg – för mord cirka 30 procent –  är mörkertalet stort. Nedlagda fall där det funnits misstänkta som avförts ingår exempelvis inte i DN:s kartläggning.

Bilden är ändå välbekant för polisen.

Samtidigt har många invånare i utsatta områden faktiskt fått det bättre. Som DN tidigare berättat konstaterar Statistiska centralbyrån sjunkande arbetslöshet och bidragsberoende samt höjd utbildningsnivå i bland annat Tensta, Rinkeby, Biskopsgården, Gårdsten och Rosengård.

En övervägande majoritet, cirka 80 procent, har rötter i de områden i Mellanöstern respektive norra Afrika varifrån de stora grupperna av nyanlända kommit de senaste tjugo åren. Irak, Iran, Libanon, Turkiet, Somalia och Eritrea är särskilt vanligt förekommande. Däremot har inte en enda av personerna varit asylsökande vid brottstillfället.

Siffror från Statistiska centralbyrån visar att det är nyanlända från just dessa regioner som ligger särskilt lågt när de gäller sysselsättning och skolresultat. För vuxna somalier har till exempel andelen arbetande länge understigit 30 procent.

Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö, forskar på integration ur ett ekonomiskt perspektiv och har gjort statistiska uppföljningar av olika invandrargrupper. Slutsatsen är – föga förvånande – att jobb är det allra viktigaste för att undvika kriminalitet.

Jan Ekberg ser en särskild utmaning i att utbildningsnivån generellt är lägre bland dem från Afrika och Mellanöstern.

– Det ställer större krav på utbildningsinsatser och man har inte hur lång tid som helst på sig. Om ett utanförskap väl etablerats krävs det väldigt mycket för att åstadkomma positiva effekter.

-Pettersson skulle gärna länka men eftersom DN kör med betalvägg blir det inget av med det. Men vi kan efter denna artikel i DN konstatera att Wolodarski & Co säger samma sak som de som DN kallar rasister gjort i åratal…

”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”

 

90 thoughts on “Dagens Nyheter: 90 % av gärningsmännen vid skottlossningar är babbar

Kommentera