Sveriges regering u.p.a.

INSÄNDARE. U.p.a. betyder utan personligt ansvarstagande och är en gammal juridisk organisationsform. Att skriva krönikor i Sverige är ett grannlaga jobb. Hur upprörd och förbannad man än är gäller det hålla igen och använda godkänt nyspråk. U.p.a. gäller inte. Allt klarspråk och de gamla entydiga kraftuttrycken har förbjudits eller ersatts av byråkratiska. Read More »

Ingen ansvarar för läkemedelsförsörjningen – ny myndighet föreslås

MYNDIGHETER. De senaste åren har det blivit vanligare med brist på viktiga mediciner men i Sverige finns det ingen som har ansvaret för läkemedelsförsörjningen. Vid en kris eller ett krig är det oklart hur länge mediciner går att få tag på. I en utredning från Lunds Universitet, gjord på uppdrag av Socialstyrelsen, föreslås nu en ny myndighet för att komma till rätta med problemen.Read More »

Ljuger Åsa Regner ??

I kvällens Agenda på SVT” påstod ansvarig minister Åsa Regnér att det finns skyldighet för kommunerna att betala socialbidrag till EU-migranter. Man kan undra om detta verkligen stämmer.

Som Lusharapn har uppfattat de bestämmelser som nu finns så innebär dessa att EU-migranterna under de 3 månader man kan vistas utomlands själva är ansvariga för sin försörjning och att man av denna anledning ska ha ekonomiska resurser om 450 kr per dag tillgängliga.

Lyssnar man på Åsa Regnér så låter det som om Sverige har någon skyldighet att bli hela Europas Socialbyrå och att kommunerna måste ta sitt ansvar i detta avseende.

Lusharpan tror inte på Åsa Regnér. Skulle hon ha rätt så står vi inför ytterligare en ekonomiska katastrof, förutom den bedrövliga invandringspolitiken. Det vore i så fall bra om hon som ansvarig minister kunde upplysa svenska folket om de ekonomiska konsekvenserna av detta.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras