Författararkiv: Lusharpan

Hänga tvätt


Häromdagen när Lusharpan var ute och promenerade så passerade han ett hem för ensamkommande flyktingmän. Det är ett hem av 4 i vår kommun. Utanför hemmet så brukar det finnas ett par av kommunens bilar parkerade tillhörande den personal som ska serva de ensamkommande flyktingmännen dygnet runt. Så var fallet även här.

Lusharpan har alltid trott att ett av syftena med hemmen är att försöka slussa in de ensamkommande flyktingmännen i samhället och att de ska lära sig att klara sig själva. Så verkar inte vara fallet i vår reservhuvudstad.

I trädgården gick en av de kommunala tjänstemammorna och hängde tvätt. Man kan ju fundera över hur stor intellektuell kapacitet det kräver. Det kan knappast handla om att man inte kan från de ensamkommande flyktingmännens sida, utan snarare att man inte vill, eller inte har lust, eller att man helt enkelt är lat. Man kan inte undgå att fundera över vad det är mer som den nya adeln inte orkar göra och hur de kommunala tjänstemammornas curlande kommer att hjälpa dem att integreras och klara sig själva i samhället. Frågor som vi knappast kommer att få svar på någonsin. Det skulle vara spännande att någon gång få se en kommunal tjänstemamma hänga tvätt åt etniska svenskar. Förr lär vi nog få sju torsdagar i en vecka.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras

 


Polisen, allt längre från verkligheten


Trots beslut om att särskilda lokala sk ”Områdespoliser” ska finnas för att ägna sig åt förebyggande arbete så finns inte dessa i organisationen. Målet var 6-8 poliser per polisområde. I ”Utsatta områden” ännu fler.

Områdespoliserna skulle också stödja de sk kommunpoliserna, men idag så sitter dessa helt ensamma. Det är den ansträngda personalsituationen som gjort att man inte kunnat avsätta resurser säger Robert Mossberg, lokalpolisområdeschef i västra Skaraborg. (undrar vilka han chefar över ??).

Lusharpan kan bara konstatera att fiaskot med den nya polisorganisationen fortsätter. Närheten till allmänheten minskar och polisen prioriterar brottsligheten i ”utsatta områden” och på asylboenden.

Det är bara att konstatera att den prioritering som sker i samhället i övrigt också gäller polisens arbete. En vanlig svensk lär knappast se röken av polisen om det inte gäller minst ett dubbelmord.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Dysterheten sprider sig.


Dysterheten sprider sig när det gäller de kommande ekonomiska problemen för kommuner och landsting som SKL prognoserat. I dagens GP så konstateras att kommunerna nu behöver förbereda sig för det kommande stålbadet. En intressant kommentar som skribenten gör är på slutet av inlägget är att det förmodligen är först nu när socialtjänst, skola, vård och omsorg i kommunerna drabbas som gemene man förstår vad svensk invandrings politik i realiteten får för effekter.

I vår grannkommun Hjo har man redan börjat känna av problemen och vi är bara halvvägs genom 2016. I lokaltidningen konstateras att ett fortsatt hårt arbete väntar i höst för att få kommunens budget i balans. Man har redan ett underskott i budgeten trots den åtgärdsplan som man beslutade i våras. Vård och omsorg dras med den största minusposten. Barn och utbildning har också en stor minuspost även om den minskat något. Även Socialtjänsten går back, inte helt oväntat.

Skulle man inte lyckas få budgeten i balans så väntar en sk ”ombudgetering” för kommunen. Det är politikerspråk och betyder att man kommer att skära i de olika verksamheterna. Lusharpan undrar fortfarande var alla vinster från svensk invandringspolitik tog vägen. Och glöm inte att det här är bara början. Det kommer att bli värre, mycket värre, framåt 2018.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Dysterkvistarna på SKL


Nu kommer Dysterkvistarna på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) med ytterligare en kärv ekonomisk prognos, utöver de 2 som man tidigare levererat när det gäller utvecklingen av ekonomin i Sveriges kommuner.

Prognosen visar att kommunerna går mot betydligt försämrade skatteintäkter redan 2017. Totalt handlar det om ca 6 miljarder. Den minnesgode minns säkert att vår finansminister lånade 10 miljarder tidigare i år och delade ut till landets kommuner för att täcka kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken. Nu kommer tydligen kommunerna att tappa 6 av de 10 miljarderna i minskade intäkter redan under nästa år.

Detta kommer att bli ytterligare en tuff ”utmaning” för kommuner och Landsting som redan har en pressad ekonomi, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL.

Lusharpan förstår fortfarande inte varför en del människor fortfarande envisas med att använda ordet ”Utmaning” som substitut för ordet ”Katastrof”, för det är det som det verkligen handlar om. Kan man verkligen med bibehållen ansiktsfärg kalla en genomsnittlig skattehöjning för Sveriges kommuner på ca 2,50 för en utmaning?? Ja möjligen blir det en ”utmaning” för de medborgare som hade det svårt ekonomiskt redan före de kommande skattehöjningarna, tex våra fattigpensionärer. Det kommer att bli en ”utmaning” för dem att överhuvudtaget överleva. För våra nyanlända väntar dock inga utmaningar. Bara bostadsrätter och villor som kommunerna har betalt.

Det ska bli intressant att se de styrande i vår reservhuvudstad, S+M, förklara de kommande skatte-höjningarna för väljarna. De ses väl som en del av välfärdssatsningarna.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Utan koppling till verkligheten


Igår höll MP nya språkrör Isabella Lövin tal i Stadshusparken i Avesta. Att desperationen är stor i MP kan man förstå med anledning av de vikande opinionssiffrorna och det märktes också i talet.

Förutom att skryta med miljösatsningar på knappt 2 miljarder, vilket bara är växelpengar när det gäller svenskinvandringspolitik, så tyckte Isabella Lövin också att man skulle utreda en sänkning av arbetstiden till 35 timmar per vecka.

Lusharpan undrar om det verkligen kan vara tillåtet för sk seriösa politiker att lägga vilka förslag som helst. Det förslaget är lika stolligt som Annie Lööfs förslag om att ta hit 40 miljoner invandrare. Det hade varit intressant om någon PK-journalist frågat Isabella Lövin hur förslaget ska betalas. Ska man korta arbetstiden med det ekonomiska läge som nu är i statskassan så finns det bara en väg och det är rejäla lönesänkningar eller möjligen rejält höjda skatter.

Rejält höjda skatter lär vi få ända, det visar alla prognoser. Frågan är om den svenske skattebetalaren är beredd att acceptera en skattenivå på 75 %, för det är där man kommer att landa.

Lusharpan kan konstatera att MP än en gång överträffat sig själva när det gäller att lägga förslag utan koppling till verkligheten. Men det gäller att göra allt för att få sitta kvar vid köttgrytorna och att ljuga väljarna rakt i ansiktet har ju inte varit något problem förut. Gustav Frigolit skulle ju fixa skolan på 100 dagar.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


SOS Alarm larmar


SOS Alarm larmar. Man har brist på tolkar och kan inte utföra sina uppgifter ordentligt. Chefen för SOS Alarm säger att han förväntar sig ett utökat uppdrag och mer resurser från statsmakterna.

Lusharpan säger att i Sverige idag så pratas det ungefär 150 olika språk. Man kan mot bakgrund av det undra hur långt samhället ska rusta sig för att klara alla tänkbara och otänkbara språk i alla situationer. Och inte minst hur mycket får det kosta.

I Canada har man 2 officiella språk, franska och engelska, och man har stora problem att klara det. Men i landet Absurdistan tycker man tydligen att man ska klara hur många som helst. Man kan undra inom hur många områden vi ska bygga ut tolkverksamheten här i landet. Det räcker med att titta på domstolsväsendet så inser man hur mycket det kostar.

Lusharpan tycker att SOS Alarm inte ska få en krona till tolkar. Det finns en mycket billigare lösning på problemet. Kräv att nyanlända lär sig svenska innan man får något uppehållstillstånd. Det skulle förmodligen sätta fart på språkstudierna. Skulle man dessutom göra som Kent Ekroth föreslog, nämligen hålla folk i förvar tills de var mogna att bli medborgare i landet så skulle nog det också bidra till studieintresset.

Hur många av Petterssons läsare som reser utomlands förväntar sig att kunna tala svenska om man ringer ett nödnummer ?? Knappast någon.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Glasmästarens paradis


Skövde kommun har sitt eget Tensta-Rinkeby. I Skövde heter området Ryd. Ett område som väl borde föras upp på listan över utanförskapsområden och snart också över no go zoner.

De senaste 2 dygnen har över 50 glasrutor krossats på den lokala skolan i Ryd. Ett 20 tal senast igår kväll. Då väktare anlände till området för att täcka över de krossade fönstren blev man utsatt för stenkastning. Enligt uppgifter från polisen handlar det om ett gäng unga pojkar i 15-års åldern som står för ”pojkstrecken”. Hittills har det kostat kommunen 150.000 och Lusharpan antar att det ska läggas till ”vinsten” för svensk invandringspolitik.

Nu liksom vid tidigare pojkstreck så är det ingen som har blivit gripen av polisen och det lär väl inte hända i fortsättningen heller. Nu väntar Lusharpan bara på att den arabisktalande dialogpolisen ska gripa in med kraft och kalla ungdomarna till korvgrillningsparty med kaffe. Det skulle inte förvåna om man lyckades med att grilla ett par bilar på samma gång.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


”Fler skaraborgare men färre arbetar”


Rubriken kommer från en av våra lokaltidningar. Att vi har blivit fler ”skaraborgare” beror framför allt på invandringen till Sverige. Kommunalråden i Hjo och Gullspång välkomnar inflyttningen av utrikes födda och asylsökande.

För Lusharpan känns det precis tvärtom. Det blir fler innevånare, men färre som arbetar. Det känns som en bekant trend för hela landet och det beror inte på att svenskarna slutat att arbeta utan att ”svenskarna” aldrig kommer i arbete.

Man kan tycka att berörda kommunalråd borde vara rejält oroliga. Efter 2 år så övertar nämligen kommunen försörjningsansvaret från migrationsverket och då kommer behovet av Försörjningsstöd att skjuta i höjden, vilket helt är i linje med SKL:s prognoser. Det är svårt att förstå varför kommunalråden glädjer sig åt detta.

Redan idag har 3 kommuner i Skaraborg en ”Försörjningskvot” på över 100 vilket betyder att 100 personer försörjer fler än hundra människor. Vår reservhuvudstad är en av dessa kommuner.

Vi får väl se om 87:an blir lika glad som kommunalråden nästa gång det blir dags att höja kommunal-skatten. Fortsätter trenden lär det handla om rejäla höjningar även om man inte kommer i närheten av Malmös 6,41.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

 


Fusk under högskoleprov kriminaliseras


Fusk under högskoleprov kommer att kriminaliseras. Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson är mycket nöjd med beslutet. Det ger en tydlig signal med tydliga konsekvenser säger vår högskoleminister och det tycker hon är bra.

Lusharpan tycker också att det är bra med tydliga signaler och tydliga konsekvenser. Lusharpan tycker bara att regeringen bara ska utöka omfattningen när det gäller detta signalsystem. Tex till de personer som genom fusk lyckas tillskansa sig permanent uppehållstillstånd och ett svenskt medborgarskap. Det vore inte en dag för tidigt om man även inom det området införde ett tydligt signalsystem med tydliga konsekvenser. Och framför all tillämpade det.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Hårdare krav på asylsökande i EU


Samarbeta med myndigheterna, annars blir det avslag. Det är EU-kommissionens nya bud till asylsökande. Dessutom ska regelbundna kontroller göras om flyktingarna fortfarande behöver skydd. Bland kraven finns också att Dublinkonventionen ska tillämpas, dvs man ska söka asyl i det första EU-land dit man anländer, vilket knappast lär bli Sverige. Toppen tycker Lusharpan. Det är inte så många som flyger till Sverige.

En kontroversiell del av förslaget innebär att EU-kommissionen vill se ett samarbete med varje medlemsland för att förhindra flyktingar tar sig in i EU. Hur bra eller dåligt varje land är på detta kommer att avgöra fördelningen av kvotflyktingar mellan länderna.

Det här är inget race till botten, snarare tvärtom hävdar EU:s asyl- och migrationskommissionär Dimtris Avramapoulus. Frågan är dock om inte vår migrationsminister Morgan Johansson upplever det. Morgan Johansson säger att regeringen vill analysera förslagen för att om möjligt få mer flexibla regler och mindre strikta regler.

Lusharpan kan bara konstatera att Sverige hade inte varit Sverige om våra ansvariga politiker inte letat efter något kryphål för att vi ska fortsätta att få vara en ”humanitär stormakt”. Skattebetalarna skiter man som vanligt fullständigt i. Tipset är som tidigare att det gäller att välja rätt 2018.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.