Ljuger Åsa Regner ??

I kvällens Agenda på SVT” påstod ansvarig minister Åsa Regnér att det finns skyldighet för kommunerna att betala socialbidrag till EU-migranter. Man kan undra om detta verkligen stämmer.

Som Lusharapn har uppfattat de bestämmelser som nu finns så innebär dessa att EU-migranterna under de 3 månader man kan vistas utomlands själva är ansvariga för sin försörjning och att man av denna anledning ska ha ekonomiska resurser om 450 kr per dag tillgängliga.

Lyssnar man på Åsa Regnér så låter det som om Sverige har någon skyldighet att bli hela Europas Socialbyrå och att kommunerna måste ta sitt ansvar i detta avseende.

Lusharpan tror inte på Åsa Regnér. Skulle hon ha rätt så står vi inför ytterligare en ekonomiska katastrof, förutom den bedrövliga invandringspolitiken. Det vore i så fall bra om hon som ansvarig minister kunde upplysa svenska folket om de ekonomiska konsekvenserna av detta.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras

9 thoughts on “Ljuger Åsa Regner ??

 1. När det kommer ordentligt folk i regeringen blir det ändring. Ut med alla som inte har arbete, kan språket eller är brottslingar. Med dessa enkla regler blir Sverige automatiskt 1 miljon färre bidragstagare. Men politiker vill nog att dom (alla) som tvingas ur landet skall få svensk pension varje månad.

 2. …egentligen ere inget att orda om…majoriteten, 87 procentarna
  vill hade på detta vis…iaf hade de inte röstat fram sina mähän!
  Att vi i SD har en annan uppfattning ger 87:ans politiker blanka
  fan i, de följer enbart sina egna väljares önskan…

  DETTA INLÄGG ÄR GILTIGT OCH GÄLLER SAMTLIGA
  FRÅGESTÄLLNINGER SOM RÖR SVERIGES “IN OCH
  UTRIKESPOLITIK”

 3. Som jag sagt många gånger tidigare.
  Döp inte era flickebarn till Åsa för med det namnet följer
  svåra mentala problem.
  Åsna Domej.Åsna linderborg,Åsna Romson med flera.

 4. Läs gärna på Crossroads vad som gäller enligt EU lag och svensk lag för tiggare:
  http://stockholmcrossroads.se/article/sociala-trygghetssystemet-och-frivilligorganisationer/

  Enligt socialtjänstlagen:
  “3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel

  1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
  2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
  3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).”
  http://hd.se/landskrona/2014/12/15/tiggare-skickas-hem-vi-foljer-bara/

  Läs även om ekonomiskt aktiva utländska medborgare:
  http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/utlandskamedborgare
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19467/2014-6-16.pdf
  http://m.europaportalen.se/2014/11/domslut-eu-migranter-far-vagras-bidrag

  Läs gärna socialförsäkringsrättigheter i Rumänien och Bulgarien:
  http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Romania_sv.pdf
  http://www.noi.bg/images/en/about/infomaterials/Bulgarian%20Social%20Security.pdf

 5. Åsa Regnér
  Åsa Charlotte Regnér, ursprungligen Pettersson, född 26 augusti 1964 i Malmbergets församling i Norrbottens län, är en svensk tjänsteman och socialdemokratisk politiker som sedan 2014 är barn-, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven. Wikipedia

  Jag ska kolla påståendena i veckan.

 6. Vidare så surrar Åsa m fl om att de har så svårt i Rumänien. Vadå? De har skolgång för sina barn (om de bara skickar dit dem) liksom sjukvård och socialbidrag. Dessutom kan de språket där och att arbetslösheten är lägre än i Sverige.

  Rumäniens ambassadör i Sverige har bett oss sluta ge tiggarna pengar. Dessutom får Rumänien pengar från EU för att hjälpa tiggarna.

  Det är inte Sveriges skyldighet att försörja dessa EU-migranter. Vi hjälper ju redan via EU.

  Konstigt att det aldrig togs upp här om att tiggeriet är organiserat som i Nederländerna?

 7. Har kommit på den mest fantastiska iden,- alla de tomma ladorna, kan inte zigenarna vistas där när det blir för kalt ute? Så länge att det är möjligt att skramla 1.500,- ihop pr dag ger de sig aldrig av. Sluta för helvete att ge dom pengar, de drar sig omgående till mera lukrativa marknader.

Kommentera