Sveriges järnvägsnät är uselt

INSÄNDARE. Till Erik Magnusson, Sydsvenskan

Efter att ha kört tåg i ca 36 år så har jag stor erfarenhet av kontaktledningar med kontaktproblem. En av anledningarna till att dessa är underdimensionerade, precis som så mycket annat i det svenska samhället, är att det är fel statligt verk som har ”ansvaret” för detta, alltså Trafikverket. Precis som alla statliga verk i detta landet, förutom ett, så saknas det ekonomiska medel för att kunna sköta sitt uppdrag på ett bra sätt.

Read More »

Sista tåget har gått

Av våra lokaltidningar framgår att sista tåget nu har gått från Karlsborg. Trafikverket har erbjudit Karlsborgs och Tibros kommuner att köpa bandelen mellan Karlsborg och Tibro. Det är den del som officiellt är nedlagd. Hur man ska göra med resten framgår inte.

Karlsborgsbanan är ett offer för dåvarande Generaldirektören i Trafikrådet, Claes-Eric Norrboms härjningar bland våra regionala järnvägar. Med samma glädje som Hjalmar Mehr rev kulturhus i Stockholms innerstad på 1960-talet och ersatte dem med betongkolossen ”Parkeringshuset Elefanten” så har herr Norrbom med lögner och lock och pock om statliga bidrag tillåtits  att under decennier lägga ner ett stort antal regionala järnvägar och därmed kraftfullt bidragit till utarmningen av landsbygden.

Nåja, våra styrande Socialmoderater i Karlsborg lär glädja sig åt beskedet. Man har gjort allt för att motarbeta ett återupptagande av trafiken på järnvägen. Nu återstår bara att se vad vårt socialdemokratiska kommunalråd har tänkt sig att göra för att vända befolkningsutvecklingen i kommunen. Pendling på väg 49 för dem som får jobb i Skövde lär knappast locka och några jobb i Karlsborg finns inte.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.