Tage Erlander – makten och sanningen

HISTORIA. Han var Sveriges statsminister i 23 år och få har präglat Sveriges efterkrigshistoria som Tage Erlander. Men han levde med starka tvivel på sin egen förmåga. Det framgår av de privata dagböcker han skrev under hela sin regeringstid. Där ger han ibland en helt annan bild av människor och skeenden än den han framförde offentligt. En dokumentärserie i två delar, del 1 sänds på SVT 1 klockan 20:00 på torsdag den 23 april, kan ses på SVT Play redan nu

-Pettersson har inte sett dokumentären men misstänker att SVT ”glömt” en hel del om Erlanders karriär och det är förståeligt, eftersom Tage ”glömde” en hel del även i sina memoarer. Så titeln kanske borde ändras till ”Tage Erlander – makten och en del av sanningen”. Jag påminner dock om några småsaker nedan…

Gammelfascisterna (S) och Judepassen

Vem har inte hört talas om Judepass som Nazi-Tyskland införde i varje tysk judes pass, det är inte allmänt känt att det var en svensk idé.

1938 framförde Sverige genom statssekreterare Tage Erlander (S) och Schweiz, oberoende av varandra, ett önskemål om att de tyska judarna skulle få särskilda pass. Detta ledde till att den tyska regeringen införde de så kallade ”J-passen”.

Ett rött J. En svensk socialdemokratisk idé.

Tage Erlander, chef för de svenska koncentrationslägren

HISTORIA. De som kallar sig historiker och pratar illa om andra har mycket att gräva i när det gäller de svenska socialdemokraterna bruna historia och även om en del kommit fram, så finns det mycket att påminna om.   

Nedanstående inlägg publicerade Petterssons första gången i augusti 2011, men folkhemsnazisternas förflutna tål att upprepas då och då.

Svenska koncentrationsläger drivna av S: ”Mindervärdiga, arbetsovilliga, kriminella, defekta människor…” denna beskrivningar på medmänniskor användes av kända socialdemokratiska politiker för inte så länge sedan. 

”Enligt vad som erfarits har det cirkulerat ryktet, att flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla pengar, utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De är närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Nåväl, i ovanstående citat har Pettersson tagit bort några ord men inte ändrat något annat, läs gärna nedan om vilka herrar som skrivit detta och glöm inte att ränderna aldrig går ur

Tidigare 2011-08-26: Vår Fjärran Östern redaktion har varit ute och rest och under en flygresa  läste han en intressant bok om ”Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga” utgiven på förlaget Natur o Kultur av författarna Tobias Berglund och Niclas Sennerteg.

Att vi inpå våra egna knutar haft en egen Gulag-arkipelag som Sovjet eller för den delen Guantanamo känns en smula omskakande. Med idylliskt klingande namn som Rengsjö, Hälsingmo, Långmora, Ingels, Axmar, Smedsbo… I Hälsingland, Gästrikland och Dalarna låg de allra flesta av de 14 lägren i Sverige, där utlänningar, c:a 3 000, internerades under andra världskriget. Ja, ända fram till 1948 behölls dessa ”slutna förläggningar” som de officiellt och förskönande benämndes.

Utan föregående domstolsprövning togs man – vanligtvis på besynnerliga, lösliga grunder – till dessa läger för att isoleras. Godtycke och tjänstemannanycker styrde urvalet av vem som skulle bli fånge. Det rörde sig om människor på flykt undan nazismen, vissa hade redan ”prövat” på koncentrationslägerstillvaro, och de förstod ingenting när de omhändertogs. Desertörer från den tyska krigsmakten, ända fram till november 1942 återsändes tyska sådana till en säker död. Politiskt oliktänkande, pacifister och andra som inte utgjorde något mot Sveriges säkerhet. Under de första krigsåren internerades enbart flyktingar som var aktiva Hitlermotståndare. De frihetsberövades på obestämd tid och utan möjlighet till rättslig prövning.

Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller bar ett stort ansvar, lägren sorterade under socialstyrelsen, därmed under hans departement. Liksom hans statssekreterare, den för lägren högste tjänstemannaansvarige, Tage Erlander (S).

Sveriges eftergivenhet gentemot Tyskland präglade vilka som fick den stramaste behandlingen i läger som sannerligen inte var några semesterhem. När Tysklands krigslycka på allvar vände, framförallt efter den nesliga kapitulationen i Stalingrad, påverkade det atmosfären i lägren. I Rengsjö rådde det allra strängaste reglementet, med upprepade visitationer – läs: trakasserier – av de bakom taggtråd inspärrade. Behandlingen bröt ner de internerade, depressioner och självmordsförsök förekom.

 I Småland fanns ett läger ”Vägershult” som först användes för internering av ”Besvärliga Norrmän” senare när krigslyckan vänt för förvaring av tyska desertörer. Lägerchef var Herman Eldh  som ansåg sig vara expert på norrmännens ”språk o skarplynne” Att jobbet inte var helt enkelt o problemfritt kan man misstänka efter att ha läst nedanstående som är från en skrivelse han sänt till Socialdepartementet och sin chef Tage Erlander som i sina memoarer gjorde allt för att tona ner sin smutsiga roll.

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

─ Pettersson säger att tänk om en statstjänsteman uttryckte sig så idag om somalier och araber vilket jävla liv det skulle bli. Intressant är att medan drevet regelbundet går mot Ingvar Kamprad för vad han gjorde som 17-åring 1943, klarar sig nazistvänliga socialdemokrater utan kritik. Sverige har ännu en fläck på sitt moraliska samvete som inte går att tvätta bort.

Glöm aldrig att socialdemokrater spärrade in människor i läger efter vilka de var och inte efter vad de gjort. Det går heller inte att skylla på kriget för flera av lägren inrättades när kriget var slut och socialdemokraterna hade makten… 

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

9 thoughts on “Tage Erlander – makten och sanningen

 1. Ändå var Erlander mer regeringsfähig än både Bildt och Reinfeldt. Nu har en av de avdankade politrukerna, Anders Björck, offentligen visat att gammal inte alltid är klokast. I en intervju i Expressen, https://web.archive.org/web/20200420082709/https://www.expressen.se/nyheter/tidigare-forsvarsministern-sagar-svensk-beredskap/ , avslöjar han sin okunskap och tondövhet. ”– Alla trodde att krigen var slut när öst hade fallit. Så påbörjades en nedrustning där jobbskatteavdrag blev viktigare än att hålla beredskapslager.” Om någon hade tagit sig omaket att berätta för Björck att statens inkomster ÖKADE med jobbskatteavdraget hade han kanske inte dragit så korkade slutsatser.

  Sedan försöker Expressen i sedvanliga ordning sprida dynga; ”– Det har skett en nedmontering av beredskapen där alla politiska partier försökt överträffa varandra, sa Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet, till DN den 15 mars.” ALLA partier? Även det som inte blir insläppt?

 2. Valpropaganda i förtid. Det gäller att hålla avdöda sossars minne hos folket vid liv. I dagarna visar TV3 hur Anna Lind togs av daga i två utdragna avsnitt Samma tendens som när ett nytt område bebyggs så passar man på att döpa någon gatstump eller plats till någon död sosse som verkat i partiet.
  SAPs ropagandamaskineri tar aldrig ledigt.

 3. Hur många I dag vet om att Norske Kung Håkon VII med familj sökte asyl i Sverige den 12 April 1940?

  Hur det gick, jo ingen asyl där inte så han fick återvända till sitt krigsdrabbade land.

  Var sossarna som regerade då med, antar att om det var en arab som sökt asyl i stället för en norsk kunglighet, hade det gått bättre.

 4. Nej Sossarna har ett unket förflutit, och det ska dom påminnas om så ofta som möjligt, dom lotsas inte om det utan avfärdar kritik mot dem som Högerpopulism från högerextrema, och dom är inte bättre idag när man låter Svenska skattebetalare bekosta deras införsel av röstboskap, som
  vi har kunnat skåda nu under pandemin, att införa så kallade asylflyktingar med antydningar om att alla ska ha rätt att söka asyl bör betraktas som landsförräderi mot folket och ett fult sätt att utsätta oss för
  livsfara eftersom vi inget känner till om dom bär smittan med sig,
  dom kommer från områden som varit utsatta. Men när det blir val nästa gång så har dom släppt in c.a 250000 nya röster.

  Och dum Svensken kommer nog att tiga som vanligt, det ser man
  nu när Sossarna får ökat opinionsstöd, trots att dom var så gott som helt oförberedda mot pandemin, och gjort mindre för sin befolkning än andra länder, saknade skyddsutrustning m.m?

  Dock till dom gamla (inte dagens) ledare ska sägas att dom gjorde mer för Svenska folket på 50-60 talet, vi fick det bättre, det skedde visserligen
  tack vare att våra industrier gick för fullt när Europa låg sönderslaget.

  Dagens ledare bryr sig inte om ifall man utarmar sitt eget folk bara
  dom själva får lysa med sin konstlade godhet!

 5. Steffe och hans landsförädiska regering får i dessa Coronatider enligt s.k opionsmätningar fortsatt bra betyg av det naiva och konflikträdda svenska folket !
  Inget ont som inte har något gott med sig inför vaket 2022 tänker förmodligen S, MP, C och L.
  Snart är allt som vanligt igen i Sverige med bland annat en fortsatt okontrollerad massimport av på sikt lönsamma icke kristna raketforskare.

 6. Den svenska säkerhetstjänsten – som då lydde under Socialdepartementet – fick ett öknamn under Andra Världskriget.
  Det var när revykungen Karl Gerhard hade satt upp den nazifientliga revyn ”Den Ökända Hästen från Troja” (i samband med ockupationen av Danmark/Norge), som polisintendent Zetterqvist per telefon meddelade Karl Gerhard att den revyn skulle förbjudas, då tyska UD var missnöjd med dess innehåll. I tfn-luren på andra sidan av sta´n frågade då Karl Gerhard: ”Är det HÄSTAPO som ringer?”.

 7. Dom tyska nationalsocialisterna kopierade mycket från dom Svenska socialdemokraterna tex rasbiologin, skallmätarna.

Kommentera