Islamist och muslimska brödraskapet i regeringen

Debattartikel av Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Malmö Högskola i Dagens Samhälle

ISLAM. Med Mehmet Kaplan som bostadsminister med Miljöpartiet i ryggen ökar risken för att klyftan mellan muslimer och andra i Sverige kommer att växa snarare än krympa. Det är allvarligt i ett läge med stor invandring till Sverige av muslimer från Mellanöstern.

För identitetspolitiker i allmänhet kanske det här framstår som politisk smutskastning. Man bör dock vara medveten om att Kaplan har sin ideologiska bakgrund i den islamistiska rörelse som de senaste tjugo åren har arbetat på att skaffa sig inflytande i olika politiska sammanhang.

Bland muslimer är det sedan länge känt att moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm har dominerats av islamister i Det muslimska brödraskapets europeiska nätverk. Det var något av det första jag fick förklarat för mig när jag i början av 1990-talet intervjuade brödraskapets europeiska representant. Då var det Mahmoud Aldebe och Sveriges Muslimska Råd (SMR) som dominerade politiskt i moskén. Kaplan har, som bekant, haft officiella uppdrag för SMR och Sveriges Unga Muslimer (SUM) som är knuten till brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO med säte i Bryssel.

En viktig fråga för de här organisationerna har varit, och är, att representera islam och alla muslimer inför politiker och tjänstemän i stat och kommun. Det har man lyckats med ganska väl tack vare bristande kunskap om islam, muslimer och islamism hos beslutsfattare i landet. Politiker och många andra har i mångkulturell anda önskat dialog med ”invandrare” och i samband med det har de trott sig inleda ett samarbete med muslimer vilka-som-helst. Såhär ser det ut i hela Europa. Man kan konstatera att politiker i Storbritannien har börjat se sig om efter andra muslimer än islamister att samarbeta med. Där har man insett att de islamistiska grupperna representerar ideologiska särintressen snarare än muslimer i allmänhet.

Sannolikt är aktivisterna i IFiS, SUM och FIOE mycket nöjda med att Kaplan utnämnts till minister. För dem är det, precis som för andra med politiska särintressen, viktig att kunna ta sig in i inflytelserika sammanhang i syfte att få gehör för sina frågor. Vilken typ av religiös agenda Kaplan har bredvid de plikter som åläggs honom i rollen som minister kan man bara spekulera i. Men som identitetspolitiker för islam ger hans nya jobb möjligheter till ett inflytande som han, och rörelsen han ingår i, inte har haft tidigare. Sannolikt har han också ett stöd för sina särintressen hos Miljöpartiet i stort. Partiet har ju en hög profil i mångfaldsfrågor.

Ett allvarligt problem med den islamistiska rörelsen är att man drar en skarp gräns mellan muslimer och alla andra medborgare. Muslimer är så essentiellt annorlunda, menar Kaplan och andra, att de måste ha egna offentliga institutioner för att kunna vara verksamma i samhället. De står dessutom för en ideologi som omöjliggör för muslimska kvinnor och icke–muslimska män att etablera gränsöverskridande relationer. Sharias familjelagstiftning är en viktig fråga på sikt för islamister. För islamister är religion en offentlig angelägenhet, inte bara en privat.

Kaplan som minister med Miljöpartiet i ryggen ökar risken för att klyftan mellan muslimer och andra kommer att växa snarare än krympa. Det är allvarligt i ett läge med stor invandring av muslimer från Mellanöstern.

Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Malmö Högskola

TIDIGARE 2014-07-21. Muslimska brödraskapet sitter i Sveriges riksdag!

Abdirisak Waberi är riksdagsledamot i Sveriges Riksdag och suppleant i försvarsutskottet. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

2014-07-21_2000

Så långt är det inget konstigt, men Waberi är även vice ordförande i The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och ansvarig för medborgarskap och PR.

FIOE är en paraplyorganisation för muslimska organisationer i Europa, och dess president är Chakib Ben Makhlouf. Enligt Muslimska brödraskapet är FIOE deras representant i Europa, och Abdirizak Waberi företräder dem. LÄNK och Wikipedia. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Det terrorstämplade Hamas är det Muslimska brödraskapets gren i Gaza.

Nu börjar det bli svårbegripligt. Waberi sitter alltså i riksdagen och i försvarsutskottet. Två institutioner som har till uppgift att försvara vårt land och demokratin.

Samtidigt är han representant för det muslimska brödraskapet som vill avskaffa demokratin och införa sharia i hela världen. Waberi har dessutom sagt och gjort så mycket att han borde åtalas, inte vara riksdagsledamot i ett demokratiskt land. Bland annat påstod han i SVT 2, att mannen har rätt att fysiskt bestraffa hustrun om hon är olydig. Detta utan någon större uppståndelse. Läs HÄR.

Waberi

-Pettersson säger att detta sker i regeringspartiet Moderaterna samtidigt som statsministern kallar Sverigedemokraterna för extrema…

19 thoughts on “Islamist och muslimska brödraskapet i regeringen

  1. Både Waberi och Kaplan är i första hand islamister och ska inte sitta i Sveriges Riksdag.

    Kaplan såg jag i en debatt där Janne J var med. En synnerligen aggressiv man.

  2. Waberi stod med bland de Moderater som fick avgå när M tappade en halv miljon väljare till SD. De flesta sista veckorna före valet. Fel politik bedrivs dock numera av en annan medlem av Sjuk-klövern, En Stefan Löfven, sosse så in i helvete annars, men nu gäller det ju islam, som är Stefans vänner.

  3. Efter åratal av förtur till invandrare som gått före svenskar som stått i kö länge så har båda sidor lovat bygga för studenter (som har fått bo i tält) ungdomar som vill flytta hemifrån och bilda egen familj.

    Vi får hoppas att Kaplan kommer ihåg detta så att man inte börjar bygga åttarummare till barnrika invandrare istället.

  4. Att Sveriges statsminister utnämnde just Kaplam till bostadsminister har kanske sina skäl – det är väl ont om bostäder till “flyktingarna”.Islamska nyper krävs väl för att göra bostadsplats för Islam i vårt land.

Kommentera