Gigantisk moské ratar kvinnor

Helsingborg kan vara nästa svenska stad att få en gigantisk moské. I alla fall om den muslimska församlingen Al-Sunnah får som de vill.

Ordföranden i församlingen säger till media att moskén kommer bli tre gånger så stor som församlingens nuvarande. Som vanligt finns det en del tvivelaktigheter med i bilden.Read More »

Alvesta och segregationen

Alvesta är som vilken svensk småstad som helst idag. Segregation är ledordet när man ska beskriva Alvesta och liknande städer.

SVT Småland berättar idag att segregationen i kommunens skolor är stor. Det finns sex grundskolor i kommunen. Två av dessa tar emot 60 procent av alla nyanlända elever. Om en av dem kan ni läsa på Petterssons.Read More »

Könssegregering i moskéer

Att Socialdemokraterna satsar stort på att vinna muslimska röster är nog ingen hemlighet längre. Ibland ter sig detta vurmande ganska komiskt.

Bl.a. satsade socialdemokratiska kommunalråd i Helsingborg stort på att locka muslimer inför valet, inte minst genom att besöka kommunens moskéer. Fast dessa besök kom att visa en sida man från socialdemokratiskt håll blundat för.Read More »

Hot från moskéer

Från moskéer i Sverige utfärdas hot mot turkiska invandrare som är kritiska mot president Erdogans regim.

Bl.a. ska personer som sitter i styrelsen för Malmös moské utfärda dessa hot. För drygt ett år sedan togs lokalerna över av en stiftelse som kontrolleras av den turkiska staten.Read More »

Attacker mot moskéer

SVT:s Aktuellt sände igår ett inslag om attacker mot moskéer i Sverige.

Av de muslimska församlingar som svarat på en enkät uppgav 1 av 3 att de någon gång utsatts. Oavsett vad man anser om islam och dess närvaro i Sverige är och förblir dessa attacker oacceptabla, men…Read More »