Etikettarkiv: moské

Gigantisk moské ratar kvinnor


Helsingborg kan vara nästa svenska stad att få en gigantisk moské. I alla fall om den muslimska församlingen Al-Sunnah får som de vill.

Ordföranden i församlingen säger till media att moskén kommer bli tre gånger så stor som församlingens nuvarande. Som vanligt finns det en del tvivelaktigheter med i bilden. Fortsätt läs


Manifestation till stöd för säkerhetsrisk


Gävle moskés imam, Abo Raad, som nyligen omhändertogs av SÄPO, gjorde det p.g.a. att han enligt dem utgör ett hot mot rikets säkerhet.

Abo Raad besitter en historik som borde få varje svensk politiker, myndighetsutövare och hederlig medborgare att reagera. Fortsätt läs


Alvesta och segregationen


Alvesta är som vilken svensk småstad som helst idag. Segregation är ledordet när man ska beskriva Alvesta och liknande städer.

SVT Småland berättar idag att segregationen i kommunens skolor är stor. Det finns sex grundskolor i kommunen. Två av dessa tar emot 60 procent av alla nyanlända elever. Om en av dem kan ni läsa på Petterssons. Fortsätt läs


Könssegregering i moskéer


Att Socialdemokraterna satsar stort på att vinna muslimska röster är nog ingen hemlighet längre. Ibland ter sig detta vurmande ganska komiskt.

Bl.a. satsade socialdemokratiska kommunalråd i Helsingborg stort på att locka muslimer inför valet, inte minst genom att besöka kommunens moskéer. Fast dessa besök kom att visa en sida man från socialdemokratiskt håll blundat för. Fortsätt läs


Hot från moskéer


Från moskéer i Sverige utfärdas hot mot turkiska invandrare som är kritiska mot president Erdogans regim.

Bl.a. ska personer som sitter i styrelsen för Malmös moské utfärda dessa hot. För drygt ett år sedan togs lokalerna över av en stiftelse som kontrolleras av den turkiska staten. Fortsätt läs


Nej till moskébygge vid folkomröstning i Bayern


ISLAM.  I Kaufbeuren, öster om München i södra Tyskland har de 45.000 invånarna haft folkomröstning om kommunen ska upplåta mark till ett moskébygge. 60 procent röstade emot.  Fortsätt läs


Attacker mot moskéer


SVT:s Aktuellt sände igår ett inslag om attacker mot moskéer i Sverige.

Av de muslimska församlingar som svarat på en enkät uppgav 1 av 3 att de någon gång utsatts. Oavsett vad man anser om islam och dess närvaro i Sverige är och förblir dessa attacker oacceptabla, men… Fortsätt läs


Kyrka i Växjö nekades klockringning


Den katolska kyrkan i Växjö har ansökt om att få ringa i klockan inför gudstjänsterna, men fått avslag.

Motivet till avslaget var att den kunde störa boende i omgivningen. Detta apropå de tillståndsgivna böneutropen från den omtalade moskén. Titta här får ni se. Fortsätt läs


Böneutrop i omgivningen


Polisen har gett den tillfälliga moskén i Växjö tillstånd att basunera ut en bön ur högtalarna varje fredag.

Undrar vad som menas med tillfällig moské förresten? Hur som helst är gränsdragningen 110 db och för er som inte vet vad det innebär, följer här en jämförelse med andra företeelser. Fortsätt läs


Nyanlända till den privata marknaden


I Karlstad ska det nu bli lättare för nyanlända att få bostad när kommunen skrivit avtal med privata fastighetsägare.

High-five och breda leenden kännetecknade glädjen hos Karlstad kommuns företrädare, när avtalet skrevs under. Fortsätt läs