Paradiset beboddes av bögar och flator enligt aktivisterna som kidnappat Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN. Första advent i S:t Pauli kyrka i Malmö firas med invigning av en ny altartavla. I skolan och enligt bibelns skapelseberättelse i Första Moseboken skapade gud de första människorna, Adam och Eva, som bodde i paradiset. Gud ger dem i uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden och råda över alla levande skapelser. Till föda åt både människan och djuren ges alla växter och frukter. Berättelsen avslutas: Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort.
Read More »

David Wood om Brysselterroristerna: Strävan för Allah så som har befallits i Koranen

I nedanstående video som finns både på The Islamoblog of Answering Muslims – Acts 17 Apologetics och på Youtube redovisar David Wood, Koranens grunder för de senaste veckorna muslimska terrorattacker i Bryssel och förklarar vad muslimska organisationer och deras vänsterapologeter gör för att förhindra allmänheten från att förstå dessa fakta.

Read More »

Jesus död

År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion.Read More »

Kyrkornas världsråd demoniserar Israel – igen

Vet den tyska protestantiska kyrkan vad den gör?

av Thomas Smith  •  9 mars, 2016

  • Normalt sett under fastegudstjänster är det högtidlig åminnelse av helig nåd gentemot världens syndare som är i centrum för de kristna. Dock inte i det här fallet. I stället ägnade man sig åt att synda genom ondskefullt tal: Man torgförde en lögn om vattenbrist bland palestinier, orsakad av israelerna. Lögnen är en synd som samtliga medlemmar i Kyrkornas världsråd bjudits in att delta i.

Read More »

Jesus död

År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion.Read More »