David Wood om Brysselterroristerna: Strävan för Allah så som har befallits i Koranen

I nedanstående video som finns både på The Islamoblog of Answering Muslims – Acts 17 Apologetics och på Youtube redovisar David Wood, Koranens grunder för de senaste veckorna muslimska terrorattacker i Bryssel och förklarar vad muslimska organisationer och deras vänsterapologeter gör för att förhindra allmänheten från att förstå dessa fakta.

David Wood har examina i filosofi och biologi och fullföljer en Ph.D. i religionsfilosofi vid en akademisk institution i delstaten New York. Han är mycket kunnig i de muslimska skrifterna, d v s Koranen och Sunna (traditionen). Sunna består av Sira (Muhammeds levnadsbeskrivning) och Haditherna (Muhammeds göranden och låtanden).

På Acts 17 Apologetics hemsida finns mängder med filmklipp och annan information om islam. Några rekommendationer:

The Jihad Triangle

Three Stages of Jihad

som också finns som ett pdf-dokument

Is ISIS islamic?

Följande tre filmer med titeln ”Fact-Checking – Ten Lies You Were Told about Islam” är också informativa:

Part One

Part Two

Part Three

För den som finner intresse i teologiska debatter, rekommenderas följande där David Wood och imamen Shabir Ally debatterar huruvida Koranen och Bibeln är böcker som har ett fredligt budskap:

Is the Quran a Book of Peace?

IsIs the Bible a Book of Peace?

Efter att ha tagit del av dessa filmer och debatter och efter att ha lyssnat till Robert Spencer som driver bloggen Jihad Watch och också till de svenska islamapologeterna med professorstitel eller d. o. emeritus, Jan Hjärpe, Mattias Gardell (han med Leninpriset) och Mohammad Fazlhashemi (ny ”sakkunnig” hos SR och SVT), förstår man skillnaden i kunskapsnivå.

Den förre folkpartiledaren Per Ahlmark har i DN 2003 fått en ledarartikeln publicerad med titel Jan Hjärpe låtsas att tyranni ger “guldålder”. Den ger en bra inblick i Hjärpes agenda, vilken inte förefaller att vara det strikt vetenskapliga synsättet på islam men hågot helt väsensskilt.

Nostradamus_i_norr överlåter till läsekretsen att avgöra vilka som är mest kunniga och trovärdiga.

5 thoughts on “David Wood om Brysselterroristerna: Strävan för Allah så som har befallits i Koranen

  1. Jag tror att den övervägande delen av våra svenska “bidragsmuslimer” ser IS som något bra.

  2. Lite tillnyktring börjar långsamt skönjas (t ex Ann Heberlein i GP häromdan). Men vägen till insikt tycks lång. Alla muslimer måste ut ur landet omgående! Varenda en! Sekt- och våldsideologin som kallas Islam måste förbjudas. På samma sätt som nazism förbjudits i Tyskland.

    • Uppgörelse med det förflutna gäller även vänsterextremister, kommunister och annat (s)vinrött pack. Deras långvariga samröre med Östblocket, Sovjetunionen, DDR, Kuba osv. Det packet ska också ut och vältras i strålkastarljuset.

  3. Modig reporter har gjort en alldeles ny dokumentär om förstörarna, hur kan de bara med att rasera istället borde de bygga upp, de är väl komplett värdelösa så det de sysslar med är det enda de kan, vilket skräp till mänsklighet.

Kommentera