Jesus död

År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion.

Utifrån ett källkritiskt perspektiv är den etablerade uppfattningen bland nutida forskare att den historiske Jesus sannolikt existerade. Men vi vet egentligen inte mycket om Jesus barndoms och ungdomstid. De källor vi använder är främst evangelierna som växte fram ur lärjungarnas predikningar.

Vid tiden för Jesu födelse, troligen år 4 f.Kr, befann sig judarnas land Palestina under romersk ockupation. Det var det året då den judiska kungen Herodes dog, och landet delades upp mellan hans tre söner.

Enligt Matteusevangeliet var Jesus far timmermannen Josef, som tillhörde kung Davids ätt. David var den store judiske kungen som hade fredat Israel från utländskt beroende tusen år tidigare. Nu väntade många judar på en Messias, en Guds son, som skulle kasta ut romarna från Palestina. Och många trodde att Jesus var den Messias som de väntat på.

Palestina var ett oroligt land redan på Jesu tid.

Jesus verkade främst i landskapet Galiléen där han samlade tolv lärjungar kring sig som symboliserade Israels tolv stammar. De skulle bli ledare för det återuppståndna ”Guds folk”.

Ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta fick tillhöra detta rike. Det fanns judar som trodde att han var den Messias som man väntade på. Men de flesta blev besvikna på Jesus när han inte ville göra uppror mot romarna.

Efter tre års predikande i Galiléen, där huvudbudskapet var att människorna måste göra bot och att Guds rike var nära, beslöt sig Jesus för att fortsätta till Jerusalem.

Vid den här tiden var Jerusalem en orolig stad. Det hade varit många upplopp i staden och romarna var mycket nervösa. Även det judiska rådet som samarbetade med romarna var oroliga. De ansåg att upproren hotade deras ställning. Därför höll man ett öga på vad Jesus gjorde. Men Jesus var försiktig. Han provocerade aldrig genom att predika på gatorna.

När påskveckan började drog Jesus, tillsammans med många andra pilgrimer, in till Jerusalem. Jesus red in i staden på en åsna, allt för att fullfölja profeten Zacharias ord: ”Din konung kommer ridande på en åsninnas fåle”. Nu började Jesus protestera offentligt mot missförhållandena i staden. Han sparkade bland annat omkull penningväxlarnas bord inne i det judiska templet. Det retade många judar som tjänade stora pengar på verksamheten.

Det judiska rådet ville att romarna skulle arrestera Jesus i hemlighet. Med hjälp av förrädaren Judas lyckades man få fast Jesus. Redan vid den sista måltiden tillsammans med lärjungarna stod det klar att Judas var en förrädare.

På torsdagskvällen i påskveckan gick Jesus till Getsemane trädgård där han fängslades. Det judiska rådet ville döma Jesus till döden, men den romerske ståthållaren (landhövdingen) Pontius Pilatus tvekade då han troligtvis ansåg att Jesus inte hade begått något brott mot det romerska styret. Och eftersom det var tradition för den romerske ståthållaren att frigöra en fånge vid påsk så erbjöd Pilatus folket att göra ett val mellan Jesus från Nasaret och en upprorsman vid namn Barabbas. Den närvarande publiken valde dock att Barabbas skulle friges och Jesus korsfästas.

Jesus dömdes därmed till döden varefter han piskades och förnedrades innan hans svåra Golgatavandring inleddes.

Soldater spikade fast honom på ett kors och bara hans närmaste vänner blev vittnen till hans långsamma död på korset. Jesus kropp fördes sedan till en privat gravkammare och därifrån försvann han på ett mystiskt sätt. De troende ansåg att han hade uppstått från de döda.

Korsfästning var en avrättningsmetod som användes av romarna under antiken. Syftet var att förnedra och plåga den dömde inför allas åsyn och därigenom också avskräcka andra från att begå brott. Den dömde hängdes eller spikades upp naken på ett kors, vid vilket handlederna fästes. Eftersom armarna var så utsträckta fick den dömde en sådan väldig press över lungorna att han till slut kvävde sig själv till döds.

Att fira påsk har kristna gjort sedan c:a 100 år efter Kristus. Det var då man gick från att fira israeliternas uttåg ur Egypten, 1300 – 1200 år tidigare, till att fira Jesus död och uppståndelse.

Källa: I huvudsak SO-rummet men även Wikipedia, med flera.

Idag är det Långfredag, som i kristen tradition firas till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen.

Bilderna från Lindström, jag hoppas ingen blir upprörd över dessa. Humor är skillnaden mellan kristendom och islam. Minns ni vilket liv de blev av Muhammdekarikatyrerna? Mussarna satte världen i brand för några streckgubbars skull…Läs om streckgubben HÄR.

 

17 thoughts on “Jesus död

 1. Ni skriver: “Vid tiden för Jesu födelse, troligen år 4 f.Kr, befann sig judarnas land Palestina under romersk ockupation.”

  – Detta område fick namnet Palestina ca år 135 e. Kr. Under NT´s tid kallas det fortfarande för Israels land. Matt. 2:20.

 2. OT?
  Undrar om Lindström som står för Bonton vill och vågar skämta om Muhammed? Svar ö.

 3. Jesus räddade livet på en prostituerad kvinna genom att säga att ” den som är utan synd kastar första stenen…!”
  Jesus handlade ETISKT och kunde skilja på rätt och fel, ett samhälle kan bara nå någon utvecklingsnivå om alla hjälper till, de som inte har viljan att göra gott mot sina medmänniskor dvs behandla andra som de vill bli behandlade hör inte hemma i ett civiliserat land!
  ISLAM hör definitivt inte hemma i Sverige eller inom EU, det gör däremot kristendomen som har starka rötter här genom att de agerarar civiliserat och mänskligt mot medmänniskor – INTE STÄLLER KRAV PÅ DET ENA MED DET TREDJE UTAN ATT BIDRA MED NÅGONTING POSITIVT!

  • Hur vet du att hon var prostituerad? Glöm inte att mussarna har tagit sin sharia från judarna. Det är fullt möjligt att kvinnan blivit våldtagen och i enlighet med den semitiska hederskodexen måste dö.j

 4. Så här väl fungerar det numera i Jesus land, det som svenska socialdemokrater vill blockera.

 5. Det kan vara värt att notera att det judiska rådets rättegång mot Jesus var olaglig då den skedde nattetid. I strid med den judiska lagen. Domstolen hade också, enligt evangelierna, svårt att få vittnesmålen emot honom att gå ihop då spretade åt olika håll. Till slut valde man att fälla honom för hädelse då han på en direkt fråga svarade att han var Guds son.
  Han korsfästes alltså enligt romersk tradition, omgiven av två rövare varav den ene visade sig vara botfärdig och till vilken Jesus sade:” Sannerligen säger jag dig idag, du skall vara med mig i paradiset.”
  Han dog vid den nionde timmen vilket motsvarar klockan tre på eftermiddagen enligt vårt sätt att räkna. Därför firar många kristna kyrkor långfredagsgudstjänst vid den tidpunkten.

 6. I GT står det att han första gången ska komma som ett lamm och andra gången som ett lejon. Men den första delen, den som Jesaja skriver om, hade judarna vi detta tillfälle glömt av och man trodde därför att Jesus (Messias) skulle komma som ett lejon och kasta ut romarna. Därför var besvikelsen stor och man valde att tillsammans med fariséern och prästerskapet att kräva Jesu snara död.

 7. Han vilar inte han lever och är ytterst levande för den som vill bli med i hans gemenskap. Han kan befria även den värsta muslim eller annan lustmördare. PAULUS jagade och hade ihjäl kristna som romersk militär tills den dagen han.mötte den Jesus han trodde var död.Sen blev han kristendomens mest kända och framgångsrike predikant tills.han halshöggs

   • Gammal ja. Han är av evighet. Genom Honom skapades allt, synligt såväl som osynligt. Den som söker honom av ärligt hjärta finner honom. Den som inte tror att han lever blir nog förvånad när ni måste möta honom. Alla knän skall böjas inför Kungars Kung. Den dagen börjar närmas för oss alla. Livet är kort.
    Jo det finns många bevis, många har dött och mött Honom och fått återkomma till livet därför att de haft mera jobb att göra här i livet.
    Gud har en god plan för alla människor och önskar att du skall finna den.
    Guds kärlek är obegränsad. Jesus betalade priset för alla själar. Ta emot Hans Kärlek. Ingen synd är för stor.

 8. Kom ihåg att Jesus verkade i ett samhälle förtryckt av både den romerska ockupationsmakten och den judiska lagen som liknade muslimska sharia lagar mer än annat.Jesus behandlade kvinnor som jämlikar och menade att även icke-judar kunde ses som ens “nästa”.

  Visste ni att förresten att en kvinna fortfarande inte kan få skiljsmässa i Israel om hennes man motsätter sig detta? Det är endast urgamla talmudlagar som gäller.

 9. Judarnas land Palestina befann sig under romersk ockupation……..långt innan Mohammed kröp fram under en sten i öken och fick sina syner i fyllan och villan. Palestina….Judarnas Land!

Kommentera