Kristendomen mot islam

En debatt om teologi mellan en pastor (kristen) och Sheikh Faisal (muslim) som förvandlas till en komedi show när den muslimske debattören så gärna vill finna orden döda och halshugga någonstans i bibeln så att koranen inte ska kännas så hemsk…

Det var de som började…

Av Pettersson

Vi har den eviga konflikten i mellanöstern och Nordafrika där muslimer bråkar med allt och alla men mest med sig själva, det vill säga med andra muslimer och aldrig någonsin är det deras eget fel. Just nu är det västvärlden, judarna och USA men så har det inte alltid varit.

Vi kan börja långt borta i tidernas begynnelse men jag väljer Betlehem där det för 2000 år sedan föddes en snubbe som gav upphov till en ny religion. Honom spikade dåtidens makthavare romarna och judarna som bodde där upp på ett kors och det blev de kristnas symbol.

Jakob, den uppspikades bror tog hand om marknadsföringen på hemmaplan medan Petrus och Paulus i brist på resurser fick knalla runt och göra reklam för det nya runt medelhavet och ända bort till Rom. Reklamkampanjen var lyckat och snart var hela området runt medelhavet kristnat.

Åren gick och de kristna spred sig men runt år 600 förstod ett gäng kamelryttare från den arabiska öknen med en gubbe som hetta Muhammed i spetsen att det där med religion inte var ett så dumt vapen och den unge Muhammed var inte dummare än att han begrep att om man ska bli Guds sändebud på jorden får man utse sig själv till jobbet.

Dåtidens makthavare i Mecka släppte givetvis inte ifrån sig makten frivilligt. Musse fick problem och flera av hans anhängare flydde över till Etiopien där de kristna tog emot och beskyddade dem. Ett av historiens allra värsta misstag! 

Även Musse fick dra från Mecka och hamnade i Medina, där lyckades han ena de arabiska stammarna men där fanns även gott om judar som inte gillade honom och hans nya lära så Musse nackade 600 av dem, många personligen och lät resten lämna staden. Deras egendomar delades mellan dem som följt honom från Mecka.

Snart hade han erövrat hela Arabien. Mecka blev centrum och det var ett helt nytt sätt att styra. Den världsliga makten och den religiösa i en enda person. Odelad, odiskutabel, total makt och att inte lyda var att häda profeten, Guds utsände och hädelse bestraffades med döden.

Islams makalösa expansion, beror till stor del på detta, total makt, framgångsrika krigare och en framgångsrik ideologi. Islam hade också sina fördelar för dem som var riktigt fattiga i respektive länder. Profeten påstod sig behandla alla lika, oavsett ras eller ursprung. Alla som bekände sig till den nya läran skulle behandlas lika.

Det var vackra ord men i praktiken blev det tvärtom…nåväl Pettersson tänker inte skriva en bok utan bara konstatera att titta på kartan nedan. Det är det romerska rikets utbredning och vid den här tiden var området kristet och kristendomen var statsreligion i romarriket. Nu påstår Musses efterträdare att det är deras och att det alltid varit så. 

Det var för i helvete dom som började erövra och slåss även om muslimerna kallade sina erövringar för försvarskrig ”dar al-harb” eftersom islam inte accepterades i de länder som varit kristna i hundratals år…och de som tror de har slutat erövra har fel.

Numera upptagna i Guds gemenskap

Av Olli Rein

Jag har idag letat runt lite bland Bloggarna, för att se om kristendomen har hittat någon ny trend för att återerövra tappade marknadsandelar, som det ju så fint heter på ekonomispråk. Det här hittade jag på Bloggen ”I JUST CAN´T HATE ENOUGH”. Jag tror att det kan bli morgondagens trend bland våra unga. Konstigt bara att ingen har tänkt på detta tidigare. Tänk vad många det finns där ute och som inte protesterar mot detta sakrament. Jag tror att det kan bli en stor inkomstkälla i framtiden för den kristna kyrkan om nu inte de andra samfunden gör intrång på den Protestantiska kyrkans upphovsrätt till den nya tjänsten.

Klicka för större bild.

Nå, vad tycker ni, är det här något positivt eller är det en slarvig hantering av kyrkans sakrament, som lektor Leise Christensen uttrycker sig?