Svar från Folkpartiet

En demokratisk rättighet vi svenskar har, men få utnyttjar, är att ställa frågor till våra regeringsrepresentanter via mejl.

Jag brukar så göra och svaren kommer alltid, ibland väldigt sent, men ändå. Svarsmejlen är dock inte skrivna av den minister frågorna varit riktade till, utan av någon s.k. “Brevskrivare”, men jag förutsätter att svaren man får är berörd ministers och inte “Brevskrivarens” egna. Den enda minister som personligen svarat på mina mejl är Göran Hägglund (Kd). Det hedrar honom och han ska ha en eloge för detta.

Senast i raden av regeringsministrar som fått frågor är integrationsminister Myten och svaren jag fick gör åtminstone inte mig lugn. Definitivt inte efter statsministerns utspel igår.Read More »

Politisk ansvarig på SvD vill ha svar

Tove Lifvendal, politisk ansvarig på SvD, vill ha svar av oss medborgare om hur en bra integration ska fungera.

E-postadressen står på sidan och eftersom hon vill ha svar, så är det väl bara att mejla.

Källa: SvD

Mitt svar är enkelt. Stoppa flyktingmottagandet i ett antal år, minska anhöriginvandringen rejält och låt politiker och myndigheter lösa de stora problem som redan finns.

Svaret från Hägglund

Den 3:e maj sände jag ett mejl till Göran Hägglund angående regeringens uppgörelse om fri vård till papperslösa, kontra behandlingen av våra äldre.

Läs gärna mejlet här. Nu har svaret kommit och precis som jag skrev i mejlet tackar jag Göran Hägglund för att han personligen svarar på frågor och inte via någon anställd brevsvarare. Heder Göran.

Jag tänker inte återge svaret i sin helhet då det innehöll sedvanligt snömos, utan väljer utvalda stycken. Ni som ändå vill ha del av hela mejlet, kan givetvis få det.Read More »

Har ni tappat kontrollen?

Det känns som att regeringen tappat kontrollen över Sverige och vad är då bättre än att kontakta ansvariga ministrar, dvs regeringens partiledare.

Känslan över att Sverige går mot allt dystrare tider är stor och FN:s nyligen publicerade HDI-lista över medlemsländernas välstånd känns tyvärr allt mer aktuell. Många svenskar bryr sig inte, allt fler har ingen aning, men vissa kan inte sitta stillatigande utan att åtminstone försöka påverka och få svar på frågor. Jag är en av de som på senaste år fått upp ögonen och det är ett av skälen till att jag skriver på Petterssons, samt försöker få svar från ansvariga ministrar, politiker och myndigheter.Read More »