Svar från Folkpartiet

En demokratisk rättighet vi svenskar har, men få utnyttjar, är att ställa frågor till våra regeringsrepresentanter via mejl.

Jag brukar så göra och svaren kommer alltid, ibland väldigt sent, men ändå. Svarsmejlen är dock inte skrivna av den minister frågorna varit riktade till, utan av någon s.k. “Brevskrivare”, men jag förutsätter att svaren man får är berörd ministers och inte “Brevskrivarens” egna. Den enda minister som personligen svarat på mina mejl är Göran Hägglund (Kd). Det hedrar honom och han ska ha en eloge för detta.

Senast i raden av regeringsministrar som fått frågor är integrationsminister Myten och svaren jag fick gör åtminstone inte mig lugn. Definitivt inte efter statsministerns utspel igår.

Mina frågor rörde den kapitalt misslyckade integrationspolitik som Folkpartiets egen lilla Golden Boy har ansvar för och om han själv inte tycker det borde vara enklare att integrera 5 000 nyanlända per år än 50 000. Nu har ju prognosen skrivits upp två gånger sedan mejlet skickades och frågan borde vara mer aktuell idag än då. Jag tänker inte redovisa hela svaret jag fick, då mycket är rent svammel och väl inövade floskler, men några godbitar tänker jag delge er. Notera gärna det femte påståendet.

“Sverige har en asylpolitik som säkerställer att människor som t.ex. flyr krig och konflikter kan söka och få asyl i vårt land. Det är en politik vi kan vara stolta över…”

“Sverige liksom många andra länder står inför det faktum att fler och fler blir äldre samtidigt som färre befinner sig i arbetsför ålder. Fram till och med 2025 kommer 1,5 miljoner människor att fylla 65 år i Sverige. Det behövs fler som människor som arbetar i Sverige…”

“År 2013 var mer än 70 000 utrikes födda sysselsatta som företagare…”

“Dessutom visar forskning att invandring kan bidra till en ökad utrikeshandel och därmed en ökad tillväxt…”

“Sammantaget kan vi se att Sverige har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling…”

Dessa ord förmedlades alltså från integrationsministerns kansli och som sagt…jag förutsätter att ordens är integrationsminister Mytens och inte “Brevskrivarens”.

Hur svarar man då på påståenden som dessa ovan. Ja, varför inte så här.

  1. Sverige ska vara stolta över att vi i decennier kunnat hjälpa människor i nöd. Tyvärr är det så idag att cirka 90% av de som söker asyl i Sverige saknar id-handlingar och vi vet därför inte vilka personerna ifråga är och att många saknar asylskäl är inget vi på “de hatiska rasistsidorna” hittar på, utan det är vedertagliga fakta. Dessutom kan vi läsa av anställda på Migrationsverket att asylprocessen havererat och att man idag inte ens har tid att hantera varje enskilt fall. M.a.o. får många utan id-handlingar och asylskäl uppehållstillstånd i dagens Sverige, exempelvis extremister, terrorister och grovt kriminella. Stolta?
  2. Även invandrare blir äldre och många som kommer till Sverige är redan gamla och behöver vård från dag ett. Fortsätter regeringens politik lär många många fler än 1,5 miljoner fylla 65 innan år 2025. Fortsätter arbetslösheten att ligga på samma nivåer som idag kommer dessutom allt fler i arbetsför ålder att sakna jobb.
  3. Hur många av dessa var pizzaägare och enmansföretagare, hur många fanns på den svarta marknaden och hur många agerar i asylbranschen? Siffran är givetvis bra, men dessa frågor är värda ett svar.
  4. Den arbetskraftsinvandring som kan generera ett utbyte av tjänster länder emellan är oerhört liten i sammanhanget. På 90-talet hade vi en stor asylinvandring från Bosnien och hur har det påverkat Sveriges utrikeshandel med det landet? Idag kommer den övervägande majoriteten från länder som Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och Palestina. Vad har Sverige för ekonomiskt utbyte med de länderna och hur påverkar det Sveriges tillväxt att 10 000-tals människor anländer från dessa länder varje år? Sanningen är ju den att Sverige och övriga Europa har en mycket låg tillväxt.
  5. Den frågan har både Borg och Reinfeldt besvarat veckan som gick.

Kommentera