Brev från en besökare

Av Stefan K

Ni kanske läst mitt mejl och mina frågor till Tobias Billström och det svar som kom och inte svarade på en ända fråga.

Det kom ett mejl från en besökare som också uppvaktat en av regeringsrepresentanterna med funderingar och relevanta frågor. I detta fallet Jan Björklund.

“Hej!

Jag såg att Folkpartiet äntligen vill genomföra vård till papperslösa. Nu vill jag fråga hur ni tänkt, för jag vet inte vem jag ska vända mig till mer än dig eftersom du är högst i Folkpartiet.
Det är så att jag har en bekant i Brasilien som inte har råd med dialys och inte har lång tid kvar att leva för att hans njurar är så dåliga.
Nu undrar jag – om ert förslag blir verklighet – kan jag betala biljetten till Sverige åt honom och att han söker asyl och under tiden får vård? Sedan kommer han säkert att få avslag på asylansökan, tror jag i alla fall. Men då har jag en bekant med stort hus som gärna tar emot någon som bor hos henne och då kan han stanna kvar i Sverige och gömma sig här och på så vis få vård. Är detta något som är möjligt och hur snart är ert förslag genomfört?
Och om han skulle bli så dålig, för han är rätt gammal, att han inte kan bo hos min bekant utan måste på sjukhem, har ni tänkt att personalen på kommunen och sjukhemmet inte heller ska få lov att anmäla att han är papperslös? Jag vill gärna veta exakt hur ni tänkt för jag vill inte ta hit honom och så göra honom besviken med att han måste åka tillbaka.

Med vänlig hälsning NN”

Precis som i fallet med mina frågor, erhöll brevskrivaren icke-svar från Jan Björklunds brevsvarare Steven Crosson (undrar hur mycket en sådan tjänar?).

“Bästa NN!

Tack för ditt e-brev som har inkommit till Regeringskansliet. Jag har fått i uppdrag att svara dig.
I maj 2011 lämnade utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet sitt slutbetänkande. I betänkandet föreslår utredningen flera förbättringar för gruppen papperslösa och asylsökande, såsom subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område personerna bor eller vistas. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Med det sagt kan jag inte ge några mer specifika svar på dina frågor om framtida utformning av hur vård för papperslösa kommer att se ut. Du kan emellertid ta del av utredningen i sin helhet via nedanstående länk:

Man måste fundera över varför politiker vägrar svara väljarna på frågor som ställs och varför de hela tiden går runt ämnet? Order politikerförakt har vi lärt oss, men frågan är om inte väljarföraktet hos de styrande är ännu större?

Vi på petterssons är tacksamma för personliga upplevelser från det absurda Sverige och tar gärna emot nyheter från din och andra kommuner.

Frågor till och svar från Billström

Av Stefan K

Att mejla din närmaste politiker med nyfikna frågor och hoppas på svar är en demokratisk rättighet, så passa på att utnyttja möjligheten.

Efter att sett Tobias Billström stå i TV med ett överlägset flin och förklara att vi skattebetalare ska finansiera vården för människor som befinner sig illegalt i landet, väckte en ilska som bäst avreagerades genom ett mejl. Det blev ett antal frågor och igår kom svaren. Inte från Billström själv, utan från någon ur Informationsenheten med namn Katarina Lindqvist.

Mina frågor till Tobias Billström löd så här:

  • Varför undertecknade du en artikel i DN, februari 2009, när du och din regering inte står för det ni skrev?
  • Varför är det viktigt för svenska medborgare att följa uppgjorda regler, när personer kan vistas illegalt i landet och ändå få del av rättigheter vi andra betalar skatt för?
  • Är det verkligen så Tobias att övriga regeringschefer i Europa är intoleranta och slutna, precis som du hävdade på presskonferansen 28/6?
  • Innebär moderaternas uppgörelse med Mp att vi ser början på en ny flyktingamnesti, likt den Mp tvingade fram av S-regeringen 2005?
  • Dagens uppgörelse om vård till papperslösa kommer att kosta landstingen, de landsting som redan brottas med ekonomiska problem. Kommer den lösning som Göran Hägglund pratade om innebära skattehöjningar eller tvingas landstingen ta pengar från andra verksamheter som redan drabbats av besparingar?
  • Finns det något som kan få den moderatledda regeringen att tänka till och införa ett Luciabeslut som det från 1989 eller är vikten av att näpsa de “främlingsfientliga” på näsan, att ni inte under några omständigheter tänker acceptera att svensk flyktingpolitik gått överstyr?
  • Är ni beredda att i valrörelsen 2014 berätta hela sanningen om de kostnader och konsekvenser er politik lett fram till, eller tänker ni fortsätta att dra väljarna vid näsan?
  • Är det viktigare för moderaterna att se till omvärldens bästa eller är landet (Sverige) och medborgarna (svenska skattebetalare) ni valts fram för att representera av högre prioritet?
  • När ni idag utlovade fri- och starkt subventionerad vård för papperslösa, förstår ni säkert att det bland dessa papperslösa finns personer som inte vill synas. Sverige härbärgerar idag grovt kriminella, extremister, terrorister och krigsförbrytare som kommit in i landet p.g.a. en slapphänt och naiv politik. Stör det er moderater att svenska skattebetalare nu ska tvingas subventionera deras vård?
  • Känns det bra idag, när personer som vistas illegalt i landet, trots gällande regler ni förmodligen ämnar följa, får näst intill fri tillgång till vår välfärd, eller skulle det kännas ännu bättre om svenska skattebetalare som knappt själva har råd med vård, gavs samma förutsättningar som de papperslösa?

Tämligen enkla frågor att besvara för en minister i Sveriges regering. Svaren kom alltså och löd så här i oredigerad form:

“Hej!
Tack för ert brev till Tobias Billström där ni tar upp överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om vård för gömda och papperslösa. Jag har fått i uppdrag att svara er.
Överenskommelsen går ut på att gömda och papperslösa får tillgång till subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har tillgång till i dag, vilket innebär att de betalar patientavgifter.
Detta innebär följande:
Personer som inte fyllt 18 år ges rätt till subventionerad
– fullständig vård
– regelbunden fullständig tandvård
– läkemedel.
Vuxna ges rätt till subventionerad
– vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård m.m.
– hälsoundersökning
– tandvård som inte kan anstå
– läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten.
En departementspromemoria kommer att tas fram inom Regeringskansliet och skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Förändringarna beräknas träda ikraft 1 juli 2013.
Ni frågar också vad detta kommer att kosta. Kostnaden och finansieringen kommer att beredas i Regeringskansliet inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.
Med vänlig hälsning
Katarina Lindqvist
Informationsenheten
JUSTITIEDEPARTEMENTET”

Blev ni klokare på svaren? Är det något i svaren ni inte redan känner till? Tycker ni att svaren gav svar på de frågor jag ställde? Nej, det här var ett redan nedpräntat massutskick till människor som hört av sig till regeringen efter uppgörelsen. Ingen av ställda och väl motiverade frågor fick sitt svar. Det ända jag och nu ni får veta, är att kostnaden ännu inte är fastlagd.

Ps. Nu inväntar jag svar från Göran Hägglund i samma fråga.