Svaret från Hägglund

Den 3:e maj sände jag ett mejl till Göran Hägglund angående regeringens uppgörelse om fri vård till papperslösa, kontra behandlingen av våra äldre.

Läs gärna mejlet här. Nu har svaret kommit och precis som jag skrev i mejlet tackar jag Göran Hägglund för att han personligen svarar på frågor och inte via någon anställd brevsvarare. Heder Göran.

Jag tänker inte återge svaret i sin helhet då det innehöll sedvanligt snömos, utan väljer utvalda stycken. Ni som ändå vill ha del av hela mejlet, kan givetvis få det.

Hägglund inleder sitt svar med en lång redogörelse om regeringens och Miljöpartiets uppgörelse om vård till papperslösa. Denna känner vi alla till, så de raderna utelämnar jag.

Efter dessa rader inleder Hägglund en föreläsning om hur svårt det är för vårdpersonalen som tidigare ställts inför ett dilemma när de ska vårda papperslösa. Nu slipper de tveka och t.o.m. neka och detta är till gagn för de vårdanställda. Ett annat argument är kostnaden som enligt Hägglund är mer fördelaktig för skattebetalarna om man redan i primärvården möter vårdbehoven och inte i den dyrare akutvården.

Sedan följer ett argument som förbryllar. “…regeringens bestämda uppfattning är att man inte bör ställa grupper i samhället mot varandra. Målet med regeringens politik är att säkerställa en god välfärd åt alla”. Ja men Göran, om ni i regeringen inte vill ställa grupp mot grupp och garantera välfärden för alla, borde väl även pensionärer, ensamstående, arbetslösa, socialt utslagna och andra som inte har råd med sin vård, få denna lika starkt subventionerad som de papperslösa? Så är det de facto inte. Allt fler, både unga och gamla, väljer bort tandvården för att de helt enkelt inte har råd. Läs mer om detta här. Faktum är att Hägglund ljuger då han hävdar att regeringen vill säkerställa en god välfärd till alla. Varför ljuger han?

I nästa stycke beskriver Hägglund kostnaden som regeringen avsatt för ändamålet. 450 miljoner kronor år 2014 och 300 miljoner år 2015 och den högre kostnaden för nästa år beror på att landstingen kommer att kompenseras retroaktivt för de som söker vård i år. Nu försöker Hägglund förminska dessa fakta, genom att påtala regeringens nya reform av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär kortfattat att vuxna som regelbundet går till tandläkaren får ett avdrag på 150 kronor per år och de som går mer sällan hela 300 kronor. Hägglund nämner också högkostnadsskyddet som innebär att kostnader över 3 000 kronor subventioneras i stigande skala.

Så här fortsätter Hägglund att svara i resterande meningar och har ni läst mitt mejl som denna artikel från början bygger på, märker ni att han egentligen inte svarar på särskilt många av mina frågor.

 • Varför får jag inte veta varför man inte kan höja kostnaden för vården per person till det dubbla, så att exempelvis pensionärer kan få en lika starkt subventionerad vård som papperslösa?
 • Varför svarar inte Hägglund på de artiklar i dagspressen som jag länkar till?
 • Varför får jag inget svar angående de papperslösa som inte vill ge sig till känna, bland vilka grovt kriminella lär finnas?
 • Varför svarar inte Hägglund på frågan om det är rätt att papperslösa som jobbar och har en egen inkomst ska få gratis vård?
 • Varför ger inte Hägglund besked om hur han ser på 103-åriga Anna och hennes vänners öde?
 • Varför svarar inte Hägglund på frågan om ett nytt Luciabeslut skulle underlätta för integrationen i Sverige?

7 thoughts on “Svaret från Hägglund

 1. […] Allt fler svenskar avstår tandläkarbesök. Det kunde ni läsa i en artikel från 2013-03-19. De som ändå har råd att gå till tandläkaren får ibland ställa sig i kö när de nyanlända får gå före. Om detta kunde ni läsa 2013-06-26. Göran Hägglund (Kd) sade i ett svar till Marcus Wiechel att ”Vi har råd” och menade att varje svensk betalar 3:50 för vården till papperslösa. Det kunde ni läsa i en artikel från 2013-05-03 som föranledde mig att mejla nämnde Hägglund med frågor angående  detta. Svaret kom, men det redovisar jag inte då det innehöll de sedvanliga flosklerna som ni känner till vd det här laget. Äsch, läs svaret här. […]

 2. Politiker är mästare på att skriva tusentals ord utan att
  säga ett förbaskat dugg!

 3. Ta en ål i svansen och en politiker på orden –
  ej halare handtag du finner på jorden!

 4. Tack! Härligt att se att politikerna fortfarande gnider in sig i ål-sekret.

 5. Nästa val rörelse hoppas jag kommer att bli min mest spännande jag varit med om.

Kommentera