S-politiker får behålla sin pool byggd på kommunens mark

KORRUPTION. I går och tidigare har bloggen rapporterat om den Socialdemokratiske lokalpolitikern Tommy Karlsson hade byggt en bit av sin pool på kommunens mark. Nu meddelar den S-styrda kommunen att de inte tänker ingripa. Oxelösunds kommun säger ok till Tommy Karlssons (S) pool på kommunens mark, rapporterar SN.se.

Nu uppger kommunchefen Johan Persson, tillsatt av socialdemokraterna, att man inte kommer att vidta några åtgärder mot Tommy Karlssons pool. Johan Persson anger som skäl att poolen funnits i 20 år och att kommunens värde “att poolen tas bort är en faktor” och att en annan faktor är “kostnaden för fastighetsägaren att genomföra denna åtgärd”. “Kommunen som markägare har enligt vad jag fått förmedlat till mig mot den bakgrunden gjort bedömningen att det inte är motiverat med ett ingripande”, förklarar Johan Persson.

Från politiskt håll råder det delade meningar kring Tommy Karlssons anspråkstagande av kommunal mark. Tommys partikamrat, Kommunalrådet Catharina Fredriksson (S) har överseende med sin partikamrat. Vänsterpartiets Patrik Renfors (V) slår ifrån sig och vill inte kommentera ärendet.

Oppositionsrådet Dag Bergentoft (M) är förbaskad. Klas Lundbergh (L) tycker inte det är bra att kommunen ser mellan fingrarna. – Det skickar fel signaler, man kan inte bara fria, säger Lundbergh.

Enligt kommunallagen (2 kap 3 paragrafen), som kommuner har att följa, ska alla medlemmar behandlas lika om det inte finns sakliga skäl till det. Det föranleder därför frågan: om Oxelösunds kommun ser mellan fingrarna med detta kan andra göra likadant?

Enligt min mening så öppnar det absolut inte för andra att ta kommunal mark i anspråk, det är inget som vi tillåter idag. Poolen på den aktuella fastigheten anlades för 20 år sedan och hur kommunen resonerade då i dessa frågor är som sagt oklart och svårt för oss att efter denna tid rätta till, uppger kommunchef Johan Persson.

Det argumentet ger inte två tidigare stadsarkitekter mycket för. – Inställningen att följa regler har funnits i alla tider, säger en av dem. Man kan aldrig ta annans mark i anspråk, säger en av stadsarkitekterna.

-Pettersson säger att om ärendet hade rört en icke-socialdemokrat politiker, företagare eller privatperson hade det låtit helt annorlunda från Socialdemokraternas håll…

Eftersom poolen är byggd på allmänhetens mark är det kanske inte mer än rätt att allmänheten får använda poolen. Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tommy Karlsson (S) borde byta arbete och bli badvakt.

Sedan är det inte bara poolen. Tommy Karlsson (S) har lagt beslag på en rejäl bit av kommunens mark där han anlagt gräsmatta och planterat en häck. Socialdemokraten har privatiserat allmän egendom.

***

TIDIGARE 2022-08-30. S-politiker har byggt del av pool på kommunens mark

KORRUPTION. Den Socialdemokratiske lokalpolitikern Tommy Karlsson har en bit av sin pool på kommunens mark. Hur poolen och kommunens mark ska återställas är oklart. Tommy Karlsson (S) är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutar bland annat om Oxelösunds invånare ska få bygglov eller om byggnaden avviker från givna ramar och regler, skriver tidningen Södermanlands Nyheter, bakom betalvägg.

Socialdemokraten Tommy Karlsson är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Taket som hängde ut över kommunens mark har han kapat. Poolen är svårare att flytta.

För två år sedan öppnade Oxelösunds kommun ett ärende gällande Tommy Karlsson och hans fastighet. Då gällde det ett skärmtak, som stack ut en meter på kommunens mark. För att undvika jäv fick Eskilstuna kommun utreda ärendet och konstaterade att skärmtaket uppfördes för så länge sedan att det nu är preskriberat och att Tommy Karlsson vidtagit åtgärder (han sågade av taket).

Ärendet gällde även poolen, där delar av den misstänktes ligga på kommunens mark.

Poolfrågan var inget för Eskilstuna kommun eftersom det rör sig om anspråkstagande av kommunal mark.

Men där har inget hänt. Tills nu efter att en ny anmälan inkommit till Oxelösunds kommun. Enligt Tommy Karlsson är delar av poolen på kommunens mark.

Oxelösunds kommunchef Johan Persson förklarar att det är ganska vanlig företeelse att invånare tar kommunal mark i anspråk. Och att kommunen inte kan “kan åka runt och kontrollera markanvändningen vid alla fastigheter”.

Johan Persson Kommunchef i Oxelösund Pressbild

Kommunen har uppmanat Tommy Karlsson att “genomföra vissa åtgärder” och att en uppföljning ska ske inom en månad. Karlsson själv hoppas att kommunen ska ha överseende med hans övertramp med poolen. Hur han annars ska åtgärda det vet han inte.

En tidigare stadsarkitekt säger att man kan upprätta en ny detaljplan, men det öppnar då för andra fastighetsägare att göra likadant.

-Pettersson noterar att Tommy Karlsson (S) vill att kommunen ska ha överseende med hans övertramp något han sällan visar andra i sin egenskap som ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “S-politiker får behålla sin pool byggd på kommunens mark

 1. Jo, men ni måste förstå att det är hans mark eftersom det är Partiet som äger marken genom kommunen. Partiet äger allt allmänt och därför är detta inte ett problem.
  Om någon annan däremot skulle försöka lägga beslag på Partiets egendom kommer detta att beivras med eftertryck.

 2. Alla kommuninvånare borde ha rätt bada i den del av poolen, som ligger på kommunens mark.

  16
 3. Inför de allsmäktiga Sossarna är vi alla SD-are .
  De generösa partibidrag de unnar sig , och användandet av skattepengar har gjort att väljarna bara är jobbiga .
  En bidrads tusing då och då till invandrade röster skapa maktbasen .
  Klart som korvspad att en renlärig sosse får bygga på allmänhetens mark .
  Helt enligt den Socialdemokratiska värdegrunden .
  “Det är skillnad på skit och pannkaka”.

  30
  1
 4. Hade detta gällt annan politiker ex.Sverigedemokrat hade utfallet blivit ett annat garanterat.
  Socialdemokraterna har alltid särbehandlat sina egna på ett mycket egocentriskt sätt.
  Gäller även när kommer till att ta för sig av alla dessa förbannade bidrag signerade socialdemokraterna.
  Socialdemokraterna har alltid gillat att stjäla pengar ur andras plånböcker.
  Dom betraktar sig alltid som felfria trots
  ständiga övertramp.

  36
 5. Socialdemokratin är inte ett politiskt parti. Det är en sekt, liknande Jehovas Vittne. Regler och lagar, ute i verkligheten gäller inte i den inre kretsen och kan därmed bortses ifrån.
  Vid socialismens kommande utplånande, kommer piskan att vina och dagens svinpälsar att ställas till svars.

  22
  1
 6. Förvånade? Inte jag, det är precis så rygg kliare håller på, och är man som
  Sossarna en stat i staten, då bryr man sig inte om vad andra tycker.

  Låt oss leka med tanken att det hade varit en Sverigedemokrat, tror ni då
  att samma undantag skett?? Givetvis inte, det där med allas lika värde är
  fina ord, men är bara just ord!

  37
  • Detta är ju bara för att sossarna sitter i kommunfullmäktige!!
   Om det varit en annan färg på politikern . Då hade miljömupparna tvingat husägaren att koppla avloppet till Polen.

Kommentera