Korruption bland politiker (S) och tjänstemän i Oxelösund

KORRUPTION. För andra gången på kort tid avslöjas socialdemokratiska politiker ha tagit sig friheter med byggen som de inte har rätt till och de är inte de enda.

Nu har Oxelösunds kommun startat ett tillsynsärende mot Tommy Karlsson (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, rapporterar Södermanlands Nyheter. Herr Carlsson tror att det ska räcka med att han kapat taket som hänger ut över kommunens mark men även pool och villa är felplacerade och de är inte så lätta att flytta.

Det är inte första gången den här typen av tillsynsärende inleds mot en ledande politiker i Oxelösund. Förra året gjordes kommunen uppmärksam på att Inge Ståhlgren (S), tidigare ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, hade byggt ett förråd på kommunal mark, det ärendet har det inte hänt något med.

– Pettersson säger att det är mycket, kände inte till, glömde bort, ingen sa något, fånigt, stör ingen annan i Oxelösund. Det vill säga samma saker som vanliga medborgare försöker med när de blir påkomna med svartbyggen och det håller inte för dem som jagar de vanliga medborgarna och företagare för småsaker med orden att man måste följa reglerna.

Tommy Karlsson (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, säger att någon har ett horn i sidan på oss och det har han rätt i. Svinhugg går igen brukar det heta och det stämmer bra i de här fallen, dumheter och elakheter slår tillbaka.

När det gäller kommunala tillsynsärenden så är de inte prioriterade säger kommunens tjänstemän på frågan varför inget händer med socialdemokratiska svartbyggen, men när det gäller privatpersoner och företagare går de icke prioriterade ärendena på en vecka. Det är korruption.

 • TIDIGARE 2020-08-08 Riskerar kommunchefen i Oxelösund fängelse?

KORRUPTION. Oxelösund som stad har en ung historia, hamnen har dock utnyttjats i minst 500 år. Oxelösund blev stad 1950, för 70 år sedan och har sedan dess styrts av socialdemokrater, den senaste tiden med hjälp av vänsterpartiet. Så förutsättningar finns för ett ”perfekt” samhälle där alla behandlats rättvist och lika och där omsorgen om invånarna och invånarnas skattepengar kommer i första hand.

Johan Persson Kommunchef i Oxelösund. Pressbild

I stället verkar en kultur ha utvecklats där man behandlas på ett sätt om man håller med makten och på ett annat om man håller sig till reglerna, så kallad vänskapskorruption eller nepotism är utbredd.

Vi har tidigare läst om balkonger och olika behandling, och att kommunen gillar olika.

Det förekommer olika regler för olika personer/företag. Vissa missgynnas, andra gynnas trots att likaprincipen ska gälla. Ingen rak prissättning, det förekommer oegentligheter vid registrering och diarieföring av post, det döljs felaktigheter på lokaler, undantag av bygglovsregler för vissa, mobbning av personal som följer kommunens regler och lagen, kort sagt kommunen sköts som en privat klubb med mängder med exempel på vänskapskorruption och maktmissbruk. Det silas mygg och sväljs kameler.

Kommunen anställde en mark och exploateringsstrateg, Jens Andersson som försökte räta ut alla frågetecken och felaktigheter med olika kontrakt, avsaknaden av kontrakt och rena bedrägerier.

I stället för att försöka få ordning på alla surdegar i kommunen tvingas Jens Andersson och ett par andra rättskaffens personer bort av kommunchefen Johan Persson.

Som ny mark och exploateringsstrateg anställdes Kjell Andersson som verkar leva upp till de gamla socialdemokratiska idealen, Kjell bygger hus i kommunen på en tomt som han köpt av sig själv i egenskap av kommunal tjänsteman. Han har dessutom bisysslor som är tveksamma.

Vi har tidigare läst om S-politikern som byggde på kommunens mark – ”Det här kan ju inte störa någon”, det var Inge Ståhlgren (S) som i många år var ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men som numera dragit sig tillbaka och ersatts med Tommy Karlsson (S) som ordförande i miljö – och samhällsbyggnadsnämnden.

Tommy Karlsson (S) vill tydligen inte vara sämre än Inge Ståhlgren (S), Tommy har också byggt på och utnyttjar kommunens mark för privata ändamål.

Tommy Karlsson, S, ordförande i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Pressbild
Tommy Karlssons (S) tomt. Här syns tydligt hur han byggt pool och uthus samt utnyttjar kommunens mark. Dessutom är det långt ifrån några 4,5 meter från tomtgräns till byggnader som reglerna föreskriver, men tydligen gäller inte dessa regler alla.

Nåväl, nu är detta inte några enstaka exempel, det finns mycket, mycket mer, det värsta är att kommunchefen Johan Persson och flera andra har informerats om pågående och begångna felaktigheter. Trots detta agerar inte Johan Persson mer än med att tvinga bort obekväma personer. Därmed begår Persson grovt tjänstefel, där är straffet böter eller upp till två års fängelse och i grova fall upp till sex års fängelse.

Om Oxelösunds kommun på bloggen…

-Pettersson skulle kunna fortsätta med exempel men har inte för avsikt att skriva en hel bok, vilket det utan tvekan finns material till i den röda kommunen, där jag är uppväxt…

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

 

19 thoughts on “Korruption bland politiker (S) och tjänstemän i Oxelösund

 1. Kollade på Telia affären .Svensk domstol är helt korrumperad.
  Miljarder försvann till Uzbekistan och man kan inte åtala svensken som mutade p.g. a att hon som tog emot pengar var inte mutbar??? Hörde jag verkligen rätt ?? Så trots att Telia erkände gick mannen fri!
  Som en uzbek citerade ;Dostojevskij ; Brott och straff, men inte i Sverige. Här går bovarna fria och vi tvingas betala.

 2. Så, så. Nu ska vi inte dra på för stora växlar här. Medborgarna i Oxelösund anser tydligen att detta är den politik som de föredrar framför annan, vilket de bevisar genom hur de röstar.
  Alltså kan man inte säga annat än att de får den politik de röstat på och därmed är det korrekt.

 3. De här måste väl alla begripa att vi inte ska lägga oss i, det måste ju vara rätt, då de är sossar det gäller och de har absolut rätt värdegrund. Tror ni mig inte så skriv till lille Steffe, han vet!

  • Att de röstar på sossarna beror på att de vill också ta del förmånerna, att få slira lite på bestämmelser och regler.

 4. Här är väl ett skolboks exempel på varför tjänstemanna ansvar MÅSTE införas Märkligt att det påfallande ofta är Tjänstemän från S som håller på med mygel men som vanligt inget Lokalmedia

  • Det finns tjänstemannaansvar. Vad du ska fråga är varför inte en åklagare börjat titta på detta.
   Kan det ha något med att göra att åklagarna anställs av en myndighet som lyder under statsministern?

   Vi kan ju tänka oss vad som skulle hända en åklagare (lyder under statsministern) och juristdomare (tillsatt av statsministern) som får för sig att rota i den socialistiska korruptionen i samhället. De blir nog inte långlivade på sina positioner.

Kommentera