Riskerar kommunchefen i Oxelösund fängelse?

KORRUPTION. Oxelösund som stad har en ung historia, hamnen har dock utnyttjats i minst 500 år. Oxelösund blev stad 1950, för 70 år sedan och har sedan dess styrts av socialdemokrater, den senaste tiden med hjälp av vänsterpartiet. Så förutsättningar finns för ett ”perfekt” samhälle där alla behandlats rättvist och lika och där omsorgen om invånarna och invånarnas skattepengar kommer i första hand.

Johan Persson Kommunchef i Oxelösund. Pressbild

I stället verkar en kultur ha utvecklats där man behandlas på ett sätt om man håller med makten och på ett annat om man håller sig till reglerna, så kallad vänskapskorruption eller nepotism är utbredd.

Vi har tidigare läst om balkonger och olika behandling, och att kommunen gillar olika.

Det förekommer olika regler för olika personer/företag. Vissa missgynnas, andra gynnas trots att likaprincipen ska gälla. Ingen rak prissättning, det förekommer oegentligheter vid registrering och diarieföring av post, det döljs felaktigheter på lokaler, undantag av bygglovsregler för vissa, mobbning av personal som följer kommunens regler och lagen, kort sagt kommunen sköts som en privat klubb med mängder med exempel på vänskapskorruption och maktmissbruk. Det silas mygg och sväljs kameler.

Kommunen anställde en mark och exploateringsstrateg, Jens Andersson som försökte räta ut alla frågetecken och felaktigheter med olika kontrakt, avsaknaden av kontrakt och rena bedrägerier.

I stället för att försöka få ordning på alla surdegar i kommunen tvingas Jens Andersson och ett par andra rättskaffens personer bort av kommunchefen Johan Persson.

Som ny mark och exploateringsstrateg anställdes Kjell Andersson som verkar leva upp till de gamla socialdemokratiska idealen, Kjell bygger hus i kommunen på en tomt som han köpt av sig själv i egenskap av kommunal tjänsteman. Han har dessutom bisysslor som är tveksamma.

Vi har tidigare läst om S-politikern som byggde på kommunens mark – ”Det här kan ju inte störa någon”, det var Inge Ståhlgren (S) som i många år var ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men som numera dragit sig tillbaka och ersatts med Tommy Karlsson (S) som ordförande i miljö – och samhällsbyggnadsnämnden.

Tommy Karlsson (S) vill tydligen inte vara sämre än Inge Ståhlgren (S), Tommy har också byggt på och utnyttjar kommunens mark för privata ändamål.

Tommy Karlsson, S, ordförande i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Pressbild
Tommy Karlssons (S) tomt. Här syns tydligt hur han byggt pool och uthus samt utnyttjar kommunens mark. Dessutom är det långt ifrån några 4,5 meter från tomtgräns till byggnader som reglerna föreskriver, men tydligen gäller inte dessa regler alla.

Nåväl, nu är detta inte några enstaka exempel, det finns mycket, mycket mer, det värsta är att kommunchefen Johan Persson och flera andra har informerats om pågående och begångna felaktigheter. Trots detta agerar inte Johan Persson mer än med att tvinga bort obekväma personer. Därmed begår Persson grovt tjänstefel, där är straffet böter eller upp till två års fängelse och i grova fall upp till sex års fängelse.

Om Oxelösunds kommun på bloggen…

-Pettersson skulle kunna fortsätta med exempel men har inte för avsikt att skriva en hel bok, vilket det utan tvekan finns material till i den röda kommunen, där jag är uppväxt…

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

 

25 thoughts on “Riskerar kommunchefen i Oxelösund fängelse?

 1. Det är sossar och andra skitsövlar som slickar varandra .
  Hämska individer som inte brys sig om. lagar..
  Bara myglar för egen vinning .
  Bryr sig inte om vad de säger till folket
  Skrattat hemma vid drinken på kvällen åt dom som röstst på dom.
  Nazister i minna ögon

 2. – men det kan ha ett pris att avslöja korruption!

  Avslöjade själv ett sådant tilltag;
  Kallade till ett möte om ett stort bygglov
  i kvarteret.
  Efter att ”ansvarig” redovisat hela projektet bad
  jag om en förklaring till ett ”misstolkande” av en
  lokal regel.

  => det kom inget svar – han rev ner sin ritning,
  packade ihop och avlägsnade sig!

  => Hela projektet lades ner! Det blev inget bygge!

  Därefter fick vi meddelande om att vi fått
  ”prickmark” på HALVA, vår 120 år gamla bod,
  med orörd tvättstuga och med byk-kar!

  Detta, till synes, helt omotiverat!
  – som Pettersson skriver; Det finns mycket mer att
  skriva i saken!
  – och större saker!

 3. Nej det finns inget annat parti som ballat ur så som sossarna,
  där som förr fanns förståndiga och förutseende ledare, dessa
  har idag ersatts av Slipsnissar som knappt har fått skägg och
  som nyss lämnade gymnasiet, om dom nu ens gått där, det
  tycks räcka med partibok

 4. Vem ska straffas för LANDSFÖRRÄDERIET att kontraket
  med Muslimska Brödraskapet gäller attljämt?

  Vem ska straffas för att kontraktet blev skrivet?

  Vem ska straffas för att kontraktet fullföljs hela tiden?

  Vem ska straffas för att muslimer släpps in i vår Riksdag?

  => ”ingen som vet, ingen som vet” – sjöng någon!

 5. Petterssonsblogg.se skriver:
  ” Därmed begår Persson grovt tjänstefel, där är straffet böter eller upp till två års fängelse.”

  Ja, lagar ändras som Sveriges Riksdag behagar.
  Men ändå. Är det någon läsare som orkar kolla.

  Det är några år sedan som jag läste lagen som är Brottsbalken Kap 20.

  Då var straffen för Tjänstefel böter eller upp till två års fängelse.

  Om brottet är att anse som grovt så kallas det Grovt Tjänstefel.
  Då fanns tidigare endast fängelse i straffskalan. Straffen skulle vara mellan två och sex års fängelse.
  Kanske gäller det ännu.

  Intressant var att ”uppsåt” inte behöde visas. FÖRSUMLIGHET räckte.

  Vidare. Jag återanvänder:

  MickeP
  2020-04-03 / 19:06

  Hej Tomas.

  Helt korrekt analys från din sida. Tjänsteansvaret finns fortfarande i 20 kap 1 § brottsbalken, men korruptionen är så pass utbredd inom statliga myndigheter, inklusive rättsväsendet, att det sällan används.

  Själv jobbar jag som åklagare och ser eländet inifrån.

  Myndighetschefer, som tillsätts av regeringen, är 100 % lojala uppåt, dvs. mot de politiker som tillsätter dem. Myndighetschefer tillsätts inte nuförtiden utifrån kompetens, utan utifrån lojaliteten gentemot uppdragsgivaren. En viktig faktor därvidlag är att personen ifråga har rätt värdegrund och även i övrigt delar politikernas floskler. Kompetens kommer därmed i andra hand. Huruvida en myndighetschef är kunnig om den verksamhet han/hon ska leda är oväsentligt, huvudsaken är lojaliteten uppåt.

  Därmed är nästan alla myndighetschefer nuförtiden ganska okunniga om den verksamhet de är satta att styra. Inkompetenta med andra ord.

  En inkompetent myndighet kommer aldrig rekrytera personer som är mer kompetenta än myndighetschefen själv. Inkompetenta rekryterar ännu mer inkompetenta, annars kommer deras egen inkompetens att avslöjas. Snart har du ett gäng inkompetenta chefer som snart fyller alla våra ledningsfunktioner i det offentliga Sverige.

  Eftersom alla dessa INKOMPETENTA ledare vet att de är just INKOMPETENTA håller de varandra om ryggen. Ingen vill avslöja den inkompetenta – och korrupta – klubben, som i sina inbördes möten håller uppe klubbandan och ser ner på och snackar skit om alla oss andra.

  Därför ser du sällan några åtal för tjänstefel på denna nivå. Däremot på den nivå som jobbar på golvet.

  MickeP

  PS.
  Om någon ids sätta sig in i ”Fallet Axel, 29 år!” på http://gidlöf.se så inses lätt att fler än trettiofem Grova Tjänstefel begåtts. Därtill finns Brottsbalken Kap 23 om medhjälp och Kap 18 § 5 om förföljelse p.g.a. ”fel” åsikter.
  DS.

 6. Nu skall det diskuteras på radio hur fotomodeller tvingades bort på grund av hudfärg.
  Allt för att ösa på med rasism och motsättningar.

  • 8/ An unriable legal system with bias against victims of crime

   9/ Dependency on the state or state benefits

   Medborgarna har försvagats av ett skattesystem som tar så enormt mycket och för att få sina behov tillgodosedda måste man tigga myndigheterna.

   Detta etablissemang kan förse sig över hävan och utövar makt över medborgarna.

  • Frankfurt School Ideology florerar också i Sverige. Fäst nu detta till den absoluta mättnaden av politiskt korrekta kulturella marxistiska freaks som är anställda i dessa en gång stolta positioner och du kan se varför den globalistiska planen inte har någon plats i ett civiliserat samhälle! WAKE UP FFS!”

   NWO ! Några som har tvivlat på det i ungefär 10 år? Fake fake, när man har skrivit om detta i många år .
   Folk måste lära sig att kolla och tänka själva.

   Det här är mycket farligt! Slutet av varje lands frihet. Snart är vi där. 2022 !

 7. Oxelösund ligger ju på östra sidan av Sverige styrt av sossar och kommunister, lätt att ta till sig den sovjetiska stilen då.
  Makten korrumperar blir i deras fall, dagligvara.

   • Ja vi har dagsljus lite längre att få njuta av nu under de sköna sensommar-kvällarna…Något Stenbock avnjuter varje kväll med mitt glas bir,ute på Balkonien…

   • Pettersson! Jag har alltid tyckt att många av invandrarna är otroligt lättstötta och blir kränkta för i stort sätt allt. Nu ser jag att den människotypen också finns i Sörmland.

 8. Det är som att leta en droppe sötvatten I världshaven jämfört med att finna en politiker som inte borde skaka galler I manga manga år

 9. En Sozze tycker att alla ska ha det lika, fast tycker att de själva ska ha det lite bättre.

 10. Som någon skrev här .man kan samla ihop 300 000 röster för medborgarinitiativet för att rösta bort dessa representanter. Det bör vi göra över hela Sverige ! As simple as that?
  Så länge sossar härjar över landet, så länge blir det bara värre och värre.

  • Skall vi inte slå till ? Vore fint att se sossarnas ansikten när betongarslen tvingas ut.
   Jag vore den första att applådera.

  • Maja 2
   Man behöver inte samla in 300 000 röster för medborgarinitiativet utan det räcker med 3000 / tretusen röster för att rösta bort – kommuners inte trovärdig politiska styre, vilket automatiskt försvagar moderpartiet i riksdag regering,

   Av kommuninnevånarna
   upprop/underskrifter med motivering krav att S, FP, SD eller av annat parti kommunrepresentanter ska avgå, försvagar moderpartiet och ”det bör vi göra över hela Sverige” är av dig ett osedvanligt bra förslag!

   Oavsett politiskt parti ”som härjar i landets kommuner” blir naturligtvis som du säger ”bara värre och värre” för att den grundlurade befolkning tillåter det fast de kan stoppa politikerna i upprop med krav att ett eller flera politiska partiers kommunpolitiker ska avgå.
   mvh,robin.

  • Eftersom du Maja 2 uppfattas ha gnistan och vågar sticka ut nosen mot det politiska etablissemanget nämns att det finns enkla och naturligtvis lagliga metoder som exempelvis.

   Alla kommunbeslut kan överklagas och upphävas om folket i den kommunen anser att det är fattat på fel grund, överskridit befogenheter, strider mot lag eller författning, med mera.
   Alla kommuninvånare bör bilda en grupp som i deras kommun enas om att alltid till förvaltningsdomstolen ”alla mot kommuninvånarnas vilja fattade beslut.

   Den metoden kräver inte mycket tid för gruppen som bör spara och återanvända samma förtryckta underlag som endast tillförs vad nästa klagan består av.
   Spara också kommunens skriftliga motivering till beslut, så att gruppen i nästa klagan till Förvaltningsdomstolen kan använda beslutsmotiveringarna som stöder eller inte använda beslutsmotivering som går emot gruppens åsikter.

   Av kommuninvånarna bestridande av kommunbeslut är sällsynta i Förvaltningsdomstolarna men med ovan enkla metod går det ändra på och andra staters medier kommer garanterat att bevaka och belysa rådande skendemokrati och för folket kvarstår endast att i nästa val ge nytänkande folkvalda politiker möjlighet att återinföra Demokrati i Konungariket Sverige.
   mvh robin

Kommentera