Stäng

Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?
0 (0)

INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin.Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare. Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i…