Etikettarkiv: olle ljungbeck

Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?


INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin.Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.

Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet. Fortsätt läs


Det visar på en närmast brutal känslolöshet


INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Samt för kännedom till ministrar,riksdagsledamöter, medborgare.

Det är mindre orden, men väl gärningen eller den uteblivna sådan, som avgör om någon är rasist. Ni är typiska exempel på detta. Vi har i Sverige som en följd av er helt omdömeslösa, planlösa och oreglerade massinvandring blivit ett land där grovt våld, mord, rån, våldtäkter, hedersvåld etc blivit vardag för svenska folket. Fortsätt läs


Följer regeringen lagen?


INSÄNDARE. Till Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag.

Vi kräver ett uttalande från Konstitutionsutskottet om förslaget till ny migrationspolitik men också om hanteringen av de riksdagsledamöter som trakasserat eller förgripit sig mot kvinnor. Fortsätt läs


Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!


INSÄNDARE. Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Lagarnas efterlevnad och likhet inför lagen!

Fortsätt läs


Det svenska etablissemanget


INSÄNDARE. Det svenska etablissemanget – politiker, mediepersoner, artister och skåde-spelare – uppvisar en degeneration och ett förfall som både skrämmer och gör oss vanliga förbannade. Fortsätt läs


Till polismyndigheten i Gävleborgs län


INSÄNDARE. Jag anmäler härmed statsminister Stefan Löfven samt Skolminister Gustav Fridolin för att de inte kräver att muslimska konfessionella (religiösa)skolor som t ex AlzAHRaa följer jämställdhetslagen och allmänna lagar om jämställdhet mellan könen, genom att behandla skolflickor i dessa skolor i enlighet med vår lagstiftning. Fortsätt läs


Till regerings- och riksdagsledamöter av samtliga kön i alla riksdagspartier


INSÄNDARE. När skall ni ta er an er huvuduppgift att regera landet?

När vi medborgare går till val utgår vi ifrån att de kandidater, som finns representerade på valsedlarna har de personliga egenskaper och kvalifikationer, som krävs för att kunna fullgöra regerings- och riksdagsuppdragen på ett godtagbart sätt. Fortsätt läs


Att återvälja 7- klövern 2018…


INSÄNDARE. Att återvälja 7- klövern 2018 är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget!

Så får vi då svart på vitt! Det vi invandringskritiker hela tiden hävdat. Brottsligheten har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat till nivåer som vi aldrig tidigare kommit i närheten av. Att det i huvudsak är invandrare som står för denna katastrofala utveckling kan bevisas genom att granska etniciteten på de domar som avkunnats sedan 2005. Brotten mot enskild person är mest frekvent. I dessa ligger våldtäkter, rån, och grovt våld bl a. Mest utsatta är unga kvinnor där Sverige aldrig varit i närheten av de siffror som Brå nu redovisar.

Fortsätt läs


Till Justitieminister Morgan Johansson


INSÄNDARE. Du har kritiserat moderaterna därför att de vill klarlägga etnicitet hos de  som bl a begår våldtäkt. Detta tycker jag är synnerligen angeläget och befogat om vi skall kunna komma åt dessa fruktansvärda brott. I din osakliga och av feghet generaliserande kritik uttrycker Du dig på följande sätt; ”För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Begår man brott ska man buras in” Fortsätt läs


Till statsminister Stefan Löfven om hedersvåld


INSÄNDARE. När jag i dag på morgonen (12/11) knäpper på TV.n för att höra dagens nyheter får jag veta att hedersvåldet i vårt land har en enorm omfattning. Att detta avskyvärda kvinnovåld förekommer och har följt med den kultur massinvandringen representerar är inget nytt. Men eftersom denna form av ”kulturinslag” är förbjudna i Sverige borde de ju inte få finnas här! Vi vanliga medborgare har ju trott att regeringen arbetade mot dessa vidriga inslag i vår egen kultur men så är det ju tydligen inte. Trots alla stora ord från din sida.

Fortsätt läs