Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?

INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin.Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.

Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet.Read More »

Det visar på en närmast brutal känslolöshet

INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Samt för kännedom till ministrar,riksdagsledamöter, medborgare.

Det är mindre orden, men väl gärningen eller den uteblivna sådan, som avgör om någon är rasist. Ni är typiska exempel på detta. Vi har i Sverige som en följd av er helt omdömeslösa, planlösa och oreglerade massinvandring blivit ett land där grovt våld, mord, rån, våldtäkter, hedersvåld etc blivit vardag för svenska folket. Read More »