Stäng

Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?

INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Isabella Lövin, Gustav Fridolin.Regerings- och riksdagsledamöter samt för kännedom till medborgare.

Sjuklöverns agerande efter 2005 och framåt är en tydlig parallell till kommunismens och nazismens steg för steg avvecklande av demokratin i vissa europeiska stater och därefter införande av diktatur i dessa under 1900-talet.

Underrubrik: Har Stefan Löven sina sympatier hos pedofilerna?

Med hänsyn till ovanstående måste vi medborgare ovillkorligen bygga upp en skyddskår för att försvara oss från de våldsmän ni släppt in i landet. NI (Sjuklövern) har genom massinvandringen försatt Sverige och svenska folket i en situation som är jämförbar med ockupation från främmande makt. Det innebär att ingen svensk man/kvinna/flicka/pojkekan gå trygg någonstans var han/hon än befinner sig i vårt land. Vilken dag som helst kan vi mördas, våldtas, rånas etc av någon av de vettvillingar och våldsmän ni utan att höra oss släppt in i landet. Ert brott är det värsta de styrande någonsin utsatt Svenska folket för. Därför måste vi innan det är för sent vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att skydda oss och vårt folk. Det kommer nödvändigtvis innebära behovet av skapandet av en skyddskår, som kan ingripa var helst de invandrade barbarerna hotar oss.

Efter anslutningen till EU har demokratin hela tiden inskränkts av sjuklöverpartierna. I dag återstår inget av den reella demokrati som gällde fram till 1980-talet. Eftersom jag nu är på mitt 86 år har jag kunnat följa den politiska  utvecklingen sedan 30-talet. Det som framförallt väcker min oro är att se hur det finns en gemensam nämnare mellan Stefan Löfvens ”politik” å ena sidan och nazister, kommunister å andra. Hur dessa innan de tog regeringsmakten steg för steg förödmjukade, förnedrade och kränkte vissa befolkningsgrupper och när de nått makten slutgiltigt också avvecklade demokratin.

Detta är också vad sjuklövern nu håller på med. Inte minst mot Sverigedemokrater (SD) agerar man på detta sätt. Trots att partiets medlemmar i stort sett är som i övriga partier behandlar man dem som just nazisterna gjorde mot oliktänkande. Detta visar också vad för slags människor ni är som sitter i sjuklöverns partitopp.

Trots att SD i motsats till er, bl a föredömligt följt och hävdat grundlagen sedan man kom in i parlamentet. I detta fall skiljer ju sig sjuklövern på ett anmärkningsvärt och odemokratiskt sätt från SD. Så sent som2015 gjorde man sig skyldig till grovt grundlagsbrott genom ”Decemberöverens-kommelsen”. Trots detta vill man att vi medborgare skall respektera er! Jag kan inte erinra mig att regeringarna efter införandet av demokrati i början på 20-talet fram till 1980-talet någon gång bröt mot grundlagen.  Brott mot grundlagen har åtminstone fram till sjuklövern började regera, varit ett oförsvarligt såsant. Därefter har de närmast blivit legio.

I dag lägger socialdemokratin det ena förslaget efter det andra innebärande inskränkningar i yttrande och tryckfriheten m m. Men de ger också de nya befolkningsgrupper som ni släppt in utan att höra medborgarna, inflytande på den inhemska befolkningens bekostnad. Eftersom ni inte kräver att de skall anpassa sig efter vår grundlagsfästa värdegrund är vi på väg att få ett tudelat samhälle.

En och samma grundläggande värdegrund måste vara styrande i ett land, i annat fall blir det ständiga konflikter där människor hela tiden ställs mot varann. Det är redan verklighet  i vissa förorter genom de uppväxande och accelererande parallell och klansamhällena och pga de eftergifter regeringen gör till de insläppta muslimerna vad gäller krav om att leva efter de svenska lagarna.

Det innebär att vi redan nu har ett tudelat Sverige med samhällen där svenska lagar och bestämmelser gäller och ett samhälle där koranen, sharia styr människorna. Detta vågar varken Stefan Löfven eller övriga sjuklövern ta itu med. Det gör att vi ovillkorligen styr mot ett inbördeskrig.

Vi som inte tänker acceptera att bli era offerlam måste därför bygga upp en beväpnad skyddskår.

Barnäktenskap. Så blev det som väntat. En halvmesyr och muslimerna kan  fortsätta att gifta bort flickor. Men med en individ – Stefan Löfven – som hellre gör som pedofiler vill än bryr sig om flickors rätt till ett eget val och bra liv var det väntat. Individer – som bara är ute efter makt – gör alltid i en situation då de får problem som berör flera, alltid det som gagnar honom mest själv. Då gynnar han alltid den starkare parten för att inte själv få problem. Den svagaste parten i detta sammanhang  är flickorna och de starkare är de  fundamentalistiska pedofilerna. Därför låter han dessa vinna. Påståendet att det inte går att helt förbjuda barnäktenskap enligt Europakonventionen är osant. För det första finns inget nämnt om barnäktenskap i denna och det finns ett flertal konventioner förutom svensk lag att åberopa för att helt förbjuda barnäktenskap.

Som den skrupelfria person Löfven är offrar han givetvis flickorna för att inte bli kritiserad av den starkare parten de muslimska pedofilerna. Fega maktgalna individer utan moral gör så. Detta har jag ofta fått bekräftat som personalchef. Sådan är ju hans personlighet. Det visade sig när han offrade de kvinnliga ministrarna. Men samma gäller ju hur han sviker de könsstympade kvinnorna. De 80 tusen ungdomar som inte själva får välja partner. De tusentals av invandrare våldtagna svenska kvinnorna etc.

Hur en sådan person kan känna någon självrespekt är för mig en gåta. Samma slags cynism finner vi hos Jan Björklund när han inte helt vågar avskaffa de religiösa skolorna. Annie Lööfs påstående att vi kan ta emot 35 miljoner invandrare visar också på en cynism jämförbar med nazism. Efter att ha sett vad ”endast” tvåhundratusen invandrade barbarer orsakat det svenska samhället och dess medborgare borde hon be svenska folket om förlåtelseför detta yttrande flera gånger om. Men det visar ju mer än nog vilken katastrof hon är som politiker. Det tyder inte på någon djup analys- eller in-levelseförmåga. Endast ytlighet.

——–

http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-aren/pristagare-2017 Årets svenska skönlitterära bok “De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”, Johannes Anyuru “Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar”. För Johannes Anyuru är det viktigt att visa att den fascism som åter är på frammarsch i Europa inte är en mytologisk historisk fascism utan en fullt möjlig politisk realitet. Det  Sverige han skildrar har blivit en fascistisk stat som kör med benhård exkludering och negativ särbehandling av judar och muslimer. Helt vid sidan av uppfattningar och värderingar av olika religioner lämnar Johannes Anyurus´ skildring inget tvivel gällande det totalt orealistiska och ansvarslösa projektet mångkultur för Sveriges del. Helt klart är att det svenska samhället – innebärande en fungerande ekonomi, ett socialt välfärdssystem, välfungerande skola, sjukvård, äldreomsorg, etc – aldrig är förenligt med ett samtidigt växande tillskott av muslimer. Även om dessa endast till en mindre del består av radikala anhängare av IS, Daesh eller annan form av Kalifatets fundamentalism. På en samhällelig nivå lär ett kaos jämförligt med Libanons förändring uppstå. På ett individuellt plan kommer otryggheten att accelerera för gemene man och kvinna ute i samhället – samtidigt som hedersproblematiken tilltar i de muslimska sfärerna.

———-

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/pappa-varfor-lyssnade-du-mer-pa-pedofilerna-pa-mig/

“När jag var nio, började min pappa antyda att det var dags att bära slöjan. Min pappa tillät mig inte vara med när hans vänner var på besök. ”Du är stor nu” sa han när jag frågade varför. När jag blev tolv, tog pappas tålamod slut. ”Alla säger att du blivit stor och snart är du brud. Du har långt hår och det ska täckas” sa han. Till sist blev det som han ville. Rättare sagt, som hans manliga vänner ville. Pappa, jag vet att du gjorde bra saker i ditt liv, men du förstörde mitt. Det var inte bara en liten tygbit på huvudet jag skulle bära. Det var en hel livsstil. Pappa, du finns inte idag. Men jag kan kanske få andra pappor att förstå. Tvinga inte på dem era religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser”.

Galaxia Ima Elias är journalist, föreläsare, personalvetare och socialentreprenör. Hon är 35 år, född och uppvuxen i Syrien och har bott i Sverige i sex år. Initiativtagare och grundare av det nya uppropet #UnderYtan som synliggör hedersförtryckta kvinnors berättelser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6831595“

Hittills har det saknats vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor, och enligt Galaxia Elias, initiativtagare till #underytan, beror det på att nästan ingen vågat berätta”.

——–

Nedanstående är hämtat ur en artikel av fd moderata riksdagsledamoten och docenten i nationalekonomi Anne-Marie Pålsson. Hon är också författare till boken Knapp-tryckarkompaniet.

Dörren för folkligt inflytande över den offentliga makten har stängts. Det gäller både inflytandet över ställningstagandet i enskilda sakfrågor och i valet av vem som skall representera väljarna i riksdagen. Möjligheten att ta initiativ till folkomröstning finns inte och den traditionella vägen att verka politiskt- som medlem i ett politiskt parti – har urholkats på sitt innehåll. Partimedlemmarna lämnas därmed i samma maktlösa situation som de icke partipolitiskt aktiva med ett inflytande som stannar vid rätten att vart fjärde år få rösta på parti med i förväg uppgjorda listor och med känd uppfattning bara i de frågor som ingår i partiernas valmanifest eller som blir föremål för diskussion under valrörelsen. Partieliterna försvarar den rådande ordningen med att väljarna i allmänna val kan visa vad de tycker och utkräva ansvar av den regeringen de inte är nöjda med. Men den argumentationen håller inte. För det första vet väljarna inte alltid vilka partier som ställt sig bakom vilka beslut – det är sällan vi har majoritetsregeringar i Sverige. För det andra röstar man i ett val på ett paket av uppfattningar – enskilda frågor kan inte lyftas ut – utan helheten måste köpas. De flesta av de hundratals olika ärenden som behandlas under en mandatperiod, är också okända för väljaren vid valet. För dessa finns inga mekanismer för väljarna att visa sin uppfattning.

Olle Ljungbeck; ”Att låta oss folkomrösta vågar man inte”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Jag skickar också ett ex till Säpo så behöver de inte ringa mig. SA

24 reaktioner på “Har Stefan Löfven sina sympatier hos pedofilerna?

 1. Mia.

  Det du kallar för oseriöst är det sanna och reella. Du håller ju med
  PK- politiker och medier hur mycket de än ljuger och omformar verkligheten. Vad är det för mening med samhällskritik om man inte vågar sätta den på pränt. Jag har aldrig läst något av dig där du självmant kritiserat rådande förhållanden. Däremot kan du någon gång erkänna
  att vi kritiker kanske har rätt. Men detta gör du för att ge sken av att du
  inte är helt enkelspårig. Men det är du ju.

  Olle Ljungbeck

 2. Den ständigt lika sorgliga signaturen Mia understryker åter sin lika oanständiga som blinda lojalitet mot den fascistregim som frenetiskt arbetar för att via strategiska grundlagsmanipulationer och explicita hot mot de som begagnar sig av den lagstadgade yttrandefriheten belägga den verkliga oppositionen med munkavle.

  Vidare tar denna omdömesbefriade amatörreferent tillfället i akt att tillrättavisa den i samtliga avseenden hedervärde och föredömlige Ljungbeck – det svenska civilkuragets frontalgestalt – genom att förnumstigt påpeka att hans redogörelse är kränkande, trots att det framgår mycket tydligt inom vilket läger den försmädlige och av hybris behäftade excellensen Löfvéns sympatier står tillfinnandes.

  Andreas, värdekonservativ nationalist, realist och troende kristen.

  1. Så här skrev jag:

   Om Olle Ljungbeck tog bort rubriker som ”Har Stefan Löfven sin sympati hos pedofilerna?” plus en del andra kränkande uttryck skulle hans insändare bli mer seriösa.
   Nu kastas de antagligen direkt i papperskorgen av de som de är ämnade för och uppskattas bara av de som tillhör hans egna.

   Och nu tillägger jag:

   Olle Ljungbeck vänder sig ofta direkt till politiker och myndighetspersoner med sina insändare och om han tilltalar dem med fula tillmälen är de knappast intresserade av att läsa hans insändare.Det är alltså inte hans redogörelse som är kränkande utan språkbruket mot dem han vill nå.

   Jag har aldrig recenserat dina kommentarer, men det skulle vara ganska lätt, eftersom de alla ser likadana ut. Det är bara namnet på den som du för dagen vill idiotförklara som behöver bytas ut.

   1. Då var det ett misstag¨av mig.
    Men samtidigt är det litet konstigt att det högst upp står en rubrik som sedan återkommer när Olle Ljungbeck skrivit några rader och då kallas underrubrik. Vilket väl betyder att han vill att det ska se ut så när politikerna läser, kopierad eller ej..

   2. Rubriker som rubriker …. Det som räknas är innehållet, texten tillhörande Olle Ljungbeck som bloggens alla läsare uppskattar högst. Synd att hans inlägg har kommit ut sällan på sistone. Hans sunda samhällskritik är det vi behöver läsa, inte en eller annan Mias trams.
    Mer Olle Ljungbeck, tack. Mer idag och mer imorgon !!!

 3. Rakt på sak och en syn på vårt land som det nu är, med erfarenhet så han vet hur det var och hur det nu borde vara.
  Tänk om våra politiker, oavsett partifärg, läste mer av vad Olle skriver så skulle vi kunna vända skutan rätt med början efter valet 2018.

 4. Vi är inte långt ifrån att vi tvingas hysa flyktingar i våra bostäder. Hur många politiker har en flykting i sitt gästrum? Jaså ingen?

 5. I Frankrike ockuperar vänstern slott som de sedan släpper in migranter för att bo i.
  Varning om någon äger ett slott, Sverige är sällan långsamma att ”följa john” !

 6. Till Thojak.

  Vad jag menar med värdegrund är den grundlagsfästa och den i
  allmän lagstiftning. Det är sådan lag som förhindrar att vi får två olika samhällssystem med olika rättstillämpning etc. Det är ju vad vi redan har i parallell- och klansamhällena i förorterna. Men det är också sådant som
  jämlikhet mellan könen och samma undervisning i skolorna etc etc. Värdegrunden skall inte vara något luddigt. Men detta senare är ju vad politikerna medger i dag. Ett sådant samhälle kommer att bli fullt av konflikter och sannolikt inbördeskrig om det får fortsätta som hittills.

  Olle Ljungbeck

 7. Till Mia.

  Men då skulle de också bli meningslösa. Det är ju så PK media skriver.
  Verkligheten är ju den att Löfven stryker muslimer, islamister och kvinno-
  förnedrare medhårs.

  Olle Ljungbeck

  1. Tack Olle! Håller med till 100 % av det du skriver. Vi hörde ju igår på Opinion live hur genusföreträdarna tycker. Ivar Arpi debatterade med en professor i genusvetenskap som tyckte att dom som pratade om hedersmord är rasister.Det är som du säger att denna regering är inte för feminismen.Då hade man helt stoppat detta med hedersbrott och barnäktenskap. Eftersom detta är ett muslimsk företeelse så kallar man det för kultur i stället och då ska det inte rotas i.

 8. Man bör föra en mer restriktiv invandringspolitik.
  Det fungerar inte att blanda människor med vitt skilda värderingar och sedan förvänta sig att de ska samsas.

  Och till invandrare som tar illa vid sig när någon uttrycker önskemål att minska invandringen – varför tar ni det personligt?

  Rasism är förlegat, det handlar inte om etnicitet utan om synsätt.
  Om du äter kebab, vitlök och surströmming samtidigt varje dag så är det fullkomligt irrelevant sett ur ett samhälleligt perspektiv.
  Tillika om du dyrkar Buddha eller fåglar i ditt vardagsrum.
  Om du däremot hatar bögar, betraktar kvinnor som boskap och sätter din religion före värderingarna samhället är uppbyggt på (se yttrandefrihet, jämlikhet) så är detta ett problem som behöver åtgärdas.

  Hur ofta hör man om thailändare eller andra östasiater som begår brott?

 9. Ord och inga visor där – bra skriv ! Tack 🙂

  Det enda som stör mig, är floskelordet ’värdegrund’. Ordet finns i två länder på jorden; i Sverige och i Norge varvid det i Norge i praktiken ALDRIG används öht. ’Värdegrund’ är avsiktligt flummigt och i praktiken helt odefinierat då ’man’ vill kunna variera definitionen/-rna allt efter vilka syften ’man’ eftersträvar och dessa är mer/mindre styrda av subversivt agerande personer inom (främst) MSM, SVT och SR vars gemensamma nämnare är samhällsomstörtande respektive landsförräderi.

  Vibbar kommer till pastor Niemöller som under tyska nazi-tiden och hans korta, kärnfulla dikt:
  ” Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
  Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
  Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
  Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”

  Mvh/TJ

  1. Sorry, det blev lite tokig ordföljd. Ska vara ”..Niemöller som under tyska nazi-perioden skrev sin korta…”

   //TJ

 10. Om Olle Ljungbeck tog bort rubriker som ”Har Stefan Löfven sin sympati hos pedofilerna?” plus en del andra kränkande uttryck skulle hans insändare bli mer seriösa.
  Nu kastas de antagligen direkt i papperskorgen av de som de är ämnade för och uppskattas bara av de som tillhör hans egna.

 11. Det är för sorglit. Allting har förändrats till det sämre. Från att vara en föregångsland har vi förvandlats till ett land som råder total kaos i.Atack mot poliser,brevbärare,brand och ambulanspersonal,bränder i olika former,kriminalitet i olika former,mord,skjutningar ,knivatacken, gamla blir rånade ,unga bli rånade ja tyvärr listan är oändlig.Det fortfarande görs ingenting.Tittade igår riksdagsutfrågningen i TV. Byfånen till statsminister kör med samma floskler och käbbel.Börjar undra om inte han går på droger märker han Ingenting Eller? Vi måste agera för att våra ”” folkvalda ”gör ingenting.Upp till kamp.Mvh Adolf

   1. Vi har våra vapen.Vi har internet, protester,måste göra uppror och visa vårt missnöje.Fler och fler protesterar så måste idioterna inse att dom har fel.Funkar inte det måste ta till vapen ,men först måste byfånen till statsminister avgå och utlysa nyval .Den som lever får se.Mvh Adolf

   2. Vapen av olika slag tycks det krylla av idag ute i etablissemangets trygga Sverige, inklusive handgranater och raketgevär !

 12. En lat svenne bekant i asyltippen Hedemora berättade att hans dotter som är 15 år blivit ihop med klasskompisen som är nyanländ åldersbedragare från Syrien och Hadji erkände för madrassens pappa att han är 18 år egentligen.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: