Stäng

Det visar på en närmast brutal känslolöshet

INSÄNDARE. Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Samt för kännedom till ministrar,riksdagsledamöter, medborgare.

Det är mindre orden, men väl gärningen eller den uteblivna sådan, som avgör om någon är rasist. Ni är typiska exempel på detta. Vi har i Sverige som en följd av er helt omdömeslösa, planlösa och oreglerade massinvandring blivit ett land där grovt våld, mord, rån, våldtäkter, hedersvåld etc blivit vardag för svenska folket.

Men också för invandrade kvinnor och flickor är livet ett helvete eftersom ni tillåter samma förtryck mot dem här som förekom i deras muslimska hemländer. När vi påtalar detta liksom hederskulturens förtyck av invandrarkvinnor/flickor så möts vi från er sida med ord som rasist etc. I verkligheten är det ju så att ni bemöter oss med de ord och gärningar ni själva står för och är ett uttryck för. Genom att ni av ren feghet inte agerar mot vare sig hedersvåld, könsstympning, barn och tvångsgifte, klädtvång, att ca 80000 invandrarungdomar inte själva får välja partner liksom ert förslag om att nu-varande religiösa muslimska skolor skall få vara kvar är ni självklart rasister.
När ni gör valet att nuvarande religiösa skolor skall få vara kvar, tar ni tydlig ställning för att människor är olika värda, men är också tydliga rasister eftersom dessa barn har annan etnicitet.

Försök inte slingra er från detta faktum. Om beslutet att nuvarande religiösa friskolor skall få vara kvar, är detta jämförbart med såväl andlig som fysisk våldtäkt på de flickor som ni därmed inte endast gör skoltiden till ett helvete för utan också accepterar att de livet ut skall vara mannen underdånig med enda uppgiften att föda barn. Kom inte och på stå att dessa barn kommer att integreras i det svenska samhället.

Sedan blir man ytterst beklämd av att se en tidigare kapten vara så feg att han inte vågar gå hela vägen och förbjuda alla religiösa skolor. Jag hoppas verkligen att Björklunds feghet inte genomsyrar den övriga officerskåren för då bör vi lägga ned försvarsmakten.
Att Ebba Busch Thor trots sitt påstående om en befintlig och god gud förnekar dessa barn rätten att gå i skolor där de kan integreras och behandlas som likvärdiga med pojkar kan omöjligen göra att hon hävdar människors lika värde.

Jonas Sjöstedt och hans partikamrater har nu bestämt sig att kasta ut den partimedlem – Amineh Kakabaveh – som hävdar att hedersvåldsutsatta invandrarkvinnor liksom invandrarflickor i konfessionella skolor är lika mycket värda som andra kvinnor och flickor.

Att Annie Lööf trots sitt påstående om att Sverige skulle kunna ta emot 25 miljoner invandrare begär att vi skall anse henne som tillräknelig visar på hennes verklighetsflykt. Inte några av de förutsättningar som måste föreligga för att detta skulle kunna vara möjligt kunde hon faktiskt redovisa.

Samtliga av er har ju så många gånger i ord men motsatsen i gärning, uttryckt att människor är lika värda att ingen tror er. Ert nedlåtande och föraktfulla agerande mot dessa flickor står i starkt motsatsförhållande till inte minst Stefan Löfvens men också er övrigas närmast rövslickande och fjäskande attityd för ”överklassen” och etablissemanget vid prins- och prinsessdop-bröllop och andra tillställningar som t ex Akademin. I de här sammanhangen visar ni tydligt er litenhet och futtighet. Såväl mognad som moralisk resning saknas. Kafka skulle kunna gjort en lysande ironisk komedi eller fars av ert apspel. Min långa erfarenhet med människor har lärt mig att de människor som intar denna chosighet och servila hållning till ”överklassen” ofta slår mot och föraktar dem som befinner sig under dem själva i social ställning. Ni är ett lysande exempel på detta såväl vad avser flickorna i religiösa skolor som mot alla av invandrare våldtagna svenska kvinnor, men också de förtryckta invandrarkvinnorna i förorternas parlell- klansamhällen som de könsstympade, de som tvingas till barn- och tvångsäktenskap etc. Sammanfattningsvis kan bara konstateras att Ni som oftast använder orden rasist, främlingsfientlig mot andra är de som i sin gärning mest ger uttryck för vad dessa ord står för.

Er s k humanism mot invandrare och asylsökande 2015 var ju inget annat än ett självförhärligande (hybris) för att få världen att imponeras av er ”godhet”.
Lägger man till ovanstående, den fruktansvärda katastrof ni vållat svenska folket genom att ha gjort vårt land till ett av de otryggaste och brottsligaste i världen borde det vara en självklarhet att ni ställs inför en folkdomstol och mister såväl frihet som egendom. Men var inte för säkra. Efter

#Metoo kanske svenska folket reser sig mot er. Det finns redan en rörelse på gång för de, som blivit våldtagna av invandrare och som anser att ni skall ställas till ansvar. Vi är många som är beredda att kämpa tills den dag ni står inför skranket.

Er litenhet som människa visar ni inte minst genom er fräckhet att inte erkänna era fruktansvärda brott mot hela svenska folket. Så gör endast riktigt förhärdade förbrytare.
En sanningsenlig beskrivning av er som individer skulle i stället för era egna påståenden om humanism komma fram till ord som känslokyla, hänsynslöshet, cynism, psykopati.
För mig är det helt oförklarligt att ingen av er en enda gång gått ut till alla av invandrare våldförda svenska kvinnor och erkänt er skuld men samtidigt lovat göra ert yttersta för att de återigen skall tro på livet.

Att inte detta skett visar på en närmast brutal känslolöshet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

24 reaktioner på “Det visar på en närmast brutal känslolöshet

 1. Till Mia.
  Hur kan Du vara så tydligt lögnaktig. I ett och ett halvt år jobbade jag med
  uppgifter om könsstympning av flickor. Det är helt oomtvistligt att det förekommit och förekommer könsstympning av muslimska flickor i Sverige.
  Det finns i dag inget beslut om att några religiösa friskolor fortsättningsvis inte skall tillåtas. Däremot finns det uttalanden från några partier men inte mer. Det förekommer även tvångsgifte här. 80000 ungdomar får inte själva
  välja partner. Tänk dig själv om Du skulle tvingas vara tillsammans med någon Du känner avsky för! Jag skulle kunna fylla flera sidor av hur kvinnor/flickor behandlas i parallellsamhällen/klansamhällen i våra förorter.
  Vad är Du för en individ som så totalt kan förneka verkligheten?
  Jag har 8 protokoll från Skolinspektionen om hur flickor mobbas och
  kränks på muslimska skolor. Det finns ytterligare ett stort antal rörande övriga skolor som Du kan begära från skolinspektionen. Men sanningen är väl för svår för dig så det vågar Du inte.
  Olle Ljungbeck

  1. Även om det förekommit att flickor könsstympats i Sverige så sker de allra flesta i hemländerna. Denna tusenåriga idiotiska sedvänja är svår att komma åt då den sker i skymundan. Men svenska gynekologer gör ju en stor insats i att lindra de komplikationer kvinnorna har fått.

   Det har ju kommit upp till diskussion om de religiösa friskolorna, så politikerna bryr sig, och jag tror och hoppas att inga fler sådana skolor kommer att startas.

   Jag försvarar inte på något sätt tvångsgifte eller barngifte och det gör inte heller de styrande som gjort det olagligt .Men muslimerna själva måste också ha viljan att förändra saker och ting.

   Vi har fått in problem i vårt land som vi inte är vana eller har erfarenhet av och som är ganska svårlösta.

   Men det beror knappast på brutal känslolöshet från politikernas sida.

  2. Mia har absolut ingen som helst känsla för Svenska
   Våldtäktsoffer, har någon sett att hon beklagat när
   15 till 20 personer som gruppvåldtog en ensam förtvivlad
   kvinna, tror inte ens att hon bryr sig om den kvinnan, eller
   ens försöker att sätta sig in i hur resten av hennes liv blir,
   kvinnan var ju Svensk och förövarna av den rätta sorten,
   nej hon är lika feg som politikerna som hon alltid försvarar
   och Svenska pressen som inte heller anser att sådant är
   någon händelse att skriva om. Och tydligen inte om
   dom importerade kvinnorna heller som inte kommer att få
   det lättare för att dom kommit till Sverige, här fortsätter
   hedersförtrycket. Bara att använda ordet heder, är en skymf.

   1. Vad har denna kvinna att göra med vad jag skrivit här ovan?

    Jag anser att denna våldtäkt var hemsk och det är skönt att svenska män sällan ägnar sig åt sådant.
    Men jag tycker också synd om kvinnan som försätter sig i sådana situationer när hon åker och köper sina droger. Men det verkar gå som en röd tråd genom dessa gruppvåldtäkter.
    De kvinnor man läst om har varit drogmissbrukare eller kraftigt berusade.

 2. Ljungbeck disponerar i sanning den välförtjänta beundran och djupt kända aktning vår akademiskt och empatiskt inkompetente regeringschef aldrig kommit i närheten av – sina somnolenta skenmanövrar och landsfaderliga ambitioner till trots.

  Det massiva migrantinflödet från primitiva och våldspräglade kulturer fyller flera för makthavarna vitala funktioner, där valboskapsimporten i samtliga avseenden motsvarar den oligarkstyrda marionettregimens intentioner att genomföra den samhällsomvälvande NWO-agendan och genom den rekvirerade röstpotentialen säkra sina positioner, samt icke minst betyga sin snedvridna vördnad för islamismen som erbjudits tolkningsföreträde i det etnopluralistiska Sverige, där föregivet marterade minoritetsmytomaner får etablissemanget att kräla i stoftet.

  Nestor Ljungbeck äger de ledaregenskaper och övriga föredömliga kvaliteter vår infernaliske excellens endast kan drömma om, där han lever i den självgoda föreställningen om att han i egenskap av feministisk härförare för den humanitära stormakten skulle åtnjuta såväl internationell respekt som folkets kärlek.

  Vi utbringar en välgångsskål för den utomordentlige mäster Olov, vilken än en gång bevisat sin medmänsklighet och överlägsna omdömesförmåga!
  Andreas.

 3. Hedersmord ger högre straff än andra mord.
  Könsstympning är förbjudet i Sverige, likaså tvångsgifte.
  Man kommer inte att starta fler muslimska skolor.
  Sociala myndigheter gör vad de kan för att hjälpa unga flickor som lever i hedersförtryck och ibland skaffar man egen bostad till dem på hemlig adress.

  Men enligt Olle gör man ingenting.
  Istället får man veta att de styrande har ett nedlåtande och föraktfullt agerande mot dessa flickor.

  Det kanske inte är så lätt att lösa alla de problem som de nyanlända har med sig från sina hemländer. Särskilt som giftermålen och könsstympningarna sker i dessa länder och inte här.

 4. Tänkt lite på bostadsfrågan och på t ex Gudrun Schyman. Kan inte hon och hennes väninnor sluta prata om att Sverige minsann har råd med denna lyxinvandring och bevisa det genom handling? Mitt förslag är att Gudrun m fl slänger upp några friggebodar på tomten där invandrare kan bo.

  1. ja Gudrun kan ju börja med att ta emot en kull
   på sin stora gård i Gladsax, men som den kommunist
   hon i grunden är så är det alltid andra och speciellt dom
   som inte bett om massinvandringen som ska stå för
   Fiolerna.

 5. Att Sveriges befolkning har haft en nettoökning på 1 miljon personer från 2007 -2017 finns en orsak till.
  Det är i huvudsak muslimer som importerats och orsaken är att de skall ge rösten för socialdemokraterna och vänstern vid val, som skall göra att socialdemokraterna befäster makten.
  Socialdemokraterna är ute efter att befästa makten med musliminvandringen, har ingenting med någon solidaritet till muslimerna att göra.
  Det finns bevisat att muslimer röstar socialdemokratiskt eller på andra vänsterpartier.
  Att svenska folket åker på umbärande och fattigdom det struntar de i för dem är det den politiska makten som är viktig, de vill helst se att socialdemokraterna får den maktställningen att det blir samma sak som enparti stat.

  Det som är på väg att ske i Sverige är samma sak som hände i Zimbabwe med Mugabe.
  Folket hamnade i fattigdom, umbärande och svält, därför Mugabe skulle ha den politiska makten.

  1. Jag började prata med en utslagen person i Stockholm som tidigare jobbat hela sitt liv och varit vaktmästare, han tog ut pension vid 61 års ålder därför han orkade inte mer.
   Nu fick han ut 4.500 kr i månaden efter skatt och enligt bestämmelser fick han inget bostadsbidrag därför han tog ut pensionen vid 61 år.
   Därför hade han inte råd med någon bostad, utan var uteliggare .
   Han sade att han varit till socialen men de hade sagt till honom att han måste avsäga pensionen om han skall få bostadsbidrag.

   När man då ser till muslimer som importeras till landet och inte jobbat en enda dag i landet, de får automatiskt ett bidrag på 12.500 kr. per månad.

   1. Politikerna och S+MP ar vidriga avskum som struntar i det egna folket det bevisar historien med Nils Junior Lind som tog ut pension vid 61 ar efter att ha jobbat hela livet och idag ar 63 ar och far ut 4500kronor. Nils ar bostadslos och denna politik kan ha tacka nazisthyenan och den MAKTGALNE Stefan Loven for!!
    SVERIGE VAKNA!!

 6. Det är en tidsfråga tills varje stad i Ronnebys storlek är inflammerad av dominerande kriminalitet. Men 7-klövern och media kliver på i sina gamla spår, för att piska sina hatade skattebetalare. Jag förstår inte hur dårarna kunde ta ledningen, som låter Sverige gå mot dystopi?

 7. Bra Olle! Du är en hjälte på bloggen. En beskrivning av landet som är helt riktig. Men nu börjar gamla moderater att inse att Reinfeltd inte är riktigt klok. Nu senast i raden är det Littorin.Och på TV4 nyheterna i morse erkände Ulf Kristersson att dom kopierat SD:s förslag. Något annat går inte om Sverige ska räddas. Men han brukar vara opålitlig. Han svänger från den ena dan till den andra.

 8. Tänk att det finns inte någon i den så kallade sju klövern’
  som når upp till <Olle Ljungbecks förstånd, och han är
  ändå över 80 år gammal??

  Han som leder landet framstår med en sjuårings förstånd ifall
  man jämför honom med Ljungbeck.

  1. Han som leder landet han har inte ens 7 årings förstånd.Han har ingen förstånd alls,bara käbbel det är han världsmästare på.Mvh Adolf

 9. Undrar om det känns skönt för usla politiker när folket skattebetalarna som betalar deras löner ser sina städer förändras till no-go zoner, även små städer, tidigare idyller.
  http://katerinamagasin.se/next-stop-ronneby-det-ar-brak-med-kroksablar-svard-och-knivar/
  Att de inte skäms, nejvisst det är en särskild kategori, med jaget som sin maktmantel, när de har släppt offerkoftan, den som de startade hela galenskapen med för att få stackars svenskar , ”att tycka synd om”…. de folk som var ute för en bekväm tillvaro från världens alla hörn !
  Arma svenskar i Sverige !

 10. Skrev precis om att det är dags att ha en regering som vågar ifrågasätta om det är lämpligt att prata om ”religionsfrihet” när det gäller totalitära doktriner som tvingar genom att hota om den eviga helvetetseld om man inte följer..
  Som bara har hat till otrogna och som inte kan ändras då den är absolut, evigt, enda och kan inte ifrågasättas..

 11. Murar byggs på andra platser, här byggs en mur mellan Syrien och Turkiet, mellan två muslimska länder……väcker det tankar om varför ?

   1. ”Nu vänder det, till det sämre” är slogan för Eliasson.
    Det framgår att han har ingen plan för att lösa ”gängkriminaliteten” som nu har bitit sig fast och blir värre för varje dag.
    Eftersom gängkriminaliteten kommer utifrån borde den första åtgärden vara att stoppa inflödet utifrån, men som inte kan göras, därför med asylinvandringen finns det ingen kontroll, som bevisas med att de kommer in i Sverige utan pass.
    Sedan när de kommit in i landet och har inga pass blir det omöjligt att avvisa dem, därför vilket land vill ta emot personer utan pass.
    Därför kan man påstå att asylinvandringen som är från utsedda muslimländer är helt öppen alla kommer in.

   2. Det har varit mycket häcklande och kritik mot Trump och muren mot Mexiko.
    Men huvudorsaken för murbyggandet är att komma åt gängkriminaliteten, som kommer utifrån genom den långa gränsen mot Mexiko.
    Med en mur kan människor kontrolleras de som kommer in i landet, där droghandeln är roten till mycket av gängkriminaliteten.
    Men enligt Löfven skall Sverige ha öppna gränser utan någon som helst kontroll på asylinvandrarna.
    Alla kan se resultatet med en sådan policy, en accelererande kriminalitet

   3. Socialisterna med socialdemokraterna trodde att de på ett enkelt sätt skulle kunna befästa den politiska makten, och det är genom en okontrollerad asylinvandring av muslimer.
    Genom att utse muslimländer till asylländer kan personer från de länderna komma in i Sverige utan pass och inte någon som helst kontroll, för ansökan om asyl och uppehållstillstånd.
    Någon konsekvent analys har aldrig gjorts vad som blir följden med en sådan politisk invandring, att de här personerna blir bidragsberoende och med en kriminalitet som Sverige aldrig upplevt tidigare. Det har skapats en gängkriminalitet som polisen står maktlös emot.
    Eliasson och Löfven tror att den kan lösas med dialog och korvgrillning, som är dömt att misslyckas, det finns endast ett sätt att lösa sådan kriminalitet och det är att sätta in mycket hårda metoder.
    Sedan 2007 – 2017 har folkmängden haft en nettoökning på 1 miljon människor och huvudsakligen muslimer som kommit in genom asylinvandringen (röstimporten).
    Det är bevisat att muslimer röstar i första hand på socialdemokrater och som är orsaken till importen av dem.

 12. Helt rätt,det kan inte skrivas bättre .Verklighet överträffar Kafka, tyvärr det är inte fiktion utan verklighet som drabbar hela svenska folket.Vi blir drabbade fysiskt,psykiskt och ekonomiskt.Det fortfarnade ingen som protesterar nämnvärt. Vakna .Mvh Adolf

Kommentera

%d bloggare gillar detta: