Det är de gamlas fel

Vården i Sverige befinner sig under en hård press, kanske den hårdaste någonsin. Vi läser om allt längre vårdköer, sjuka barn som flygs utomlands för vård, personal som går på knäna och en ekonomi som krisar.

Det är pensionärernas fel, säger socialminister Annika Strandhäll (S). Read More »

Skånska kommuner går på knäna

Det är inte bara Malmö som har en krisstämpel över sig. Allt fler kommuner befinner sig just nu i kris.

Socialtjänsten, grundskolan, gymnasieskolan, bostadsmarknaden, barn- och ungdomspsykiatrin och folktandvården. Exempel på områden som har svårt att hantera situationen och orsaken uppges vara…Read More »

Malmös kris är hela Sveriges, fast värre…

I ett långt inlägg på Sydsvenskan beskriver de fem artikelförfattarna Malmö som en tryckkokare som förvandlats från en välmående kommun till en av landets fattigaste.

En mycket intressant läsning som också kan beskriva ett framväxande Sverige i stort. Innan ni läser vidare, bör ni minnas en sak. I decennier har ledande politiker och myndighetsutövare målat upp asylinvandringen som lönsam och just Malmö har haft mer av denna än kanske någon annan kommun.Read More »