En katastrof för S

Socialdemokraterna ser en utveckling som säkert oroar många partitrogna, men som också går en väg de förtjänar.

Socialdemokraterna är ett av de partier som sett en märkbar kursändring och som satt ett tydligt fokus på andra väljargrupper än de traditionella.

Vi minns raset för Centerpartiet när landsbygdsborna övergavs till förmån för Stockholms mer hippa kvarter. Från valsiffror som 25,1% (1973) ner till dagens opinionssiffror på runt 6% är ett tydligt besked att centerns traditionella väljare vänt partiet ryggen för alltid och att man inte lyckats locka till sig nya.

Ser vi samma utveckling inom socialdemokratin? Troligen.

Socialdemokraterna har varit Sveriges största parti sedan det officiella bildandet 1889. I flera val har man också fått en egen majoritet, med en topp 1940 då man uppnådde hela 53,8% av rösterna.

Skärmklipp

Partiet har sedan bildandet lockat till sig arbetarklassen på ett sätt som olika kommunistpartier aldrig lyckats med. Det har inte bara varit arbetarklassen som sett S som sitt parti, utan också medelklassen har tagit partiet till sitt hjärta. Lägg därtill mycket populära och karismatiska partiledare som Per-Albin Hansson och Tage Erlander, som bägge använde ord om Sverige och svenskar som idag skulle klassas som främlingsfientliga.

Under Palmes tid hände något. Palme ansågs som en klassförrädare med sin överklassbakgrund. Det var också Palme som introducerade tesen att Sverige inte är ett komplett land utan en stor invandring från världens alla hörn, men trots detta (eller tack vare detta) och Palmes mycket karismatiska framtoning lades grunden till det ras som socialdemokratin nu står inför.

Partiet har sedan Palmes dagar allt mer tydligt övergett sina gamla väljargrupper och då pratar vi om den arbetarklass som utgjort grunden för partiet sedan sent 1800-tal och ingen kan väl säga annat än att just den gamla stammen av arbetare är de stora förlorarna i detta spel som kallas mångkultur. Kanske märks detta tydligast när Socialdemokraterna inte längre är det populäraste partiet bland LO-medlemmarna. Att våra pensionärer som vuxit upp i ett socialdemokratiskt Sverige som byggt sin välfärd med hjälp av världens högsta skatter, idag är den grupp som tillsammans med socialt utslagna medborgare är de stora förlorarna, även under nuvarande S-regering, går inte obemärkt förbi. De själva kanske är för gamla och svaga för att orka protestera, men de har barn, barnbarn och barnbarnsbarn som alla tvingas se på när deras anhöriga går ett allt mer ovärdigt slut till mötes.

Att Socialdemokraterna, denna maskin, inte heller lyckas skaka fram partiledare som fyller den gamla och hederliga socialdemokratins skor är också en tydlig symptom. Det verkliga raset inleddes med Mona Sahlin, som inte ens stod på 5 i topp-listan över tilltänkta ersättare till Göran Persson. Sahlin var också den partiledare som tydligast övergav den gamla stammen av arbetare och lade grunden till det som på många arbetsplatser kallas invandringspartiet. Under Sahlins år vid makten var det inte längre bruksorterna i Bergslagen som stod i fokus, utan storstädernas förorter. Det var inte längre Kalle och Svea från gamla klassiska arbetarstäder som Oxelösund och Gävle som tilldrog sig mest uppmärksamhet, utan Muhammed och Fatima från Rinkeby och Rosengård. Det var inte längre arbetarna från Finland och Polen som prioriterades, utan de arbetslösa nysvenskarna från Somalia och Irak.

Mona Sahlins nya fokus visade sig också på opinionssiffrorna och valet 2010 avslutades med braskande rubriker om “katastrofval”. 30,66% nådde Socialdemokraterna i detta års val, men trots “katastrofvalet” hade Sahlin ett starkt stöd inom partiet.

Sahlin avgick 2011 och ersattes av Håkan Juholt, som många trodde var en person som kunde återuppbygga förtroendet för partiet och vända kurvan i den nedåtgående trend som inföll under Sahlins år vid makten. Juholt blev en parentes i Socialdemokraternas historia och inte alls den framgång som partiet hoppats på. Under det år som han satt på partiledarposten sjönk redan dåliga opinionssiffror till “katastrofsiffror” på runt 24% (lägg märke till att Yougov ansågs som en trovärdig värdemätare 2011, vilket man inte gör idag när SD är största parti i institutets mätningar).

Med Juholt vid makten stärktes också den uppmålade bild av Socialdemokraterna som ett parti där oegentligheter verkar vara en dold företeelse som då och då bubblar upp till ytan.

Redan 2012 tvingades Juholt bort och spänningen inför det nya partiledarvalet var stort. Spekulationerna var många och fantasifulla och när den nya partiledaren presenterades var det många som höjde på ögonbrynen. Stefan Löfven, den forna svetsaren och Metallordföranden, presenterades framför tv-kamerorna, en person utan någon politisk erfarenhet att falla tillbaks på. Detta stärkte tron hos många, om att socialdemokratin har svårt att tillsätta politiskt dugliga personer på partiledarposten.

Dock var det många som såg Löfven som en person vilken åter skulle föra in Socialdemokraterna på rätt väg. Jag umgås själv dagligen med den s.k. arbetarklassen och hörde vad som sades kring fikaborden och i kompisgänget. Det fanns ett hopp bland de arbetare som övergetts av föregångarna, ett hopp om att de gamla väljargrupperna åter skulle stå i fokus. Lika snabbt som hoppet tändes i många arbetares ögon, lika snabbt slocknade det när också Stefan Löfven, arbetargrabben och fackpampen, visade att Socialdemokraterna idag lägger fokus på helt andra målgrupper än de som en gång var grundstenen i framgångssagan.

Detta blev tydligt på Nationaldagen, den 6:e juni 2014, när Stefan Löfven valde att bege sig ut till Rinkeby, där han inte bara citerade Muhammed, utan också använde orden om att förorterna och förortens invånare är Sveriges framtid. Många hade nog trott och hoppats att Stefan Löfven skulle stå på ett torg i Bergslagen eller i någon av de traditionella arbetarstäderna för att ingjuta hopp hos de som lämnats och övergivits.

Besvikelsen blev stor och på arbetsplatserna och i kompisgängen muttrades det högt. Nu fick man se hur ytterligare en socialdemokratisk partiledare vände ryggen åt arbetarklassen, men trots det gjorde S ett något starkare val 2014 än 2010, förvisso långt under de siffror som partiet ståtade med i fornstora dagar. 31% nåde man upp till och tack vare detta i kombination med att de borgerliga partierna alla backade, fick man åter chansen att bilda regering och den tog man tillsammans med Miljöpartiet.

Ovetandes lades här grunden till det ras vi ser idag. Stefan Löfven och Socialdemokraternas partitopp gjorde här två stora misstag som kan komma att bli ordentligt ödesdigra.

Att bilda regering med Miljöpartiet var det första stora misstaget. Att bilda regering med ett litet parti som i både många och viktiga frågor står så långt från S, är som gjort för att skapa problem och problem blev det. Redan de fyra första månaderna vid makten hade Socialdemokraterna slagit svenskt rekord i brutna vallöften och under 2015 fortsatte detta med ännu fler. Det andra stora misstaget var att Stefan Löfven valde att kalla sin regering för feministisk. Nu skulle mjuka frågor prioriteras och nu skulle ministerposterna fördelas lika mellan män och kvinnor och ett antal ministrar kvoterades in p.g.a. sitt ursprung. Vi såg plötsligt en regering där för Sverige viktiga frågor skulle komma att avgöras av personer som inte hade högst kompetens, utan rätt kön och etnicitet.

Migrationspolitiken var det som här utmärkte sig mest. Det som Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet inledde, förde Löfven vidare med hjälp av samma lilla parti. Resultatet av detta har vi blivit smärtsamt påminda om och t.o.m. socialdemokratiska debattörer och kommunpolitiker har gått till hårt angrepp mot partiledningen och det fullständiga kaos som det senaste året präglat debatten.

Återigen får arbetarklassen och deras anhöriga se sig nedprioriterade. Nu satsas än fler miljarder på de nyanlända, deras vardag och detta på bekostnad av den välfärd som generationer av hårt arbetande män och kvinnor byggt upp med höga skattetryck. Det socialdemokratiska partiledare som Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson och Tage Erlander byggde upp, har ledare som Sahlin och Löfven nu raserat. Sverige är inte längre vad det en gång var och tyvärr har vi nog bara sett början på något som kan bli långt mer förödande än vad vi tror och hittills sett.

Det här visar sig också i opinionsundersökningarna. De “katastrofsiffror” som kännetecknade Sahlins och Juholts år vid makten, har nu slagits av Löfvens regering. Det lilla extremparti som både Reinfeldt och Löfven lutat sig mot, är med raska steg på väg ut ur riksdagen och Socialdemokraterna kunde i gårdagens Sifo-mätning uppvisa den sämsta siffran i partiets historia. 23,2% är verkligen “katastrofsiffror” för ett parti som vissa val uppnått egen majoritet i riksdagen och fortfarande tillhör de gamla väljargrupperna de stora förlorarna i detta allt mer kostsamma spel.

Jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att klättra särskilt mycket högre fram till valet 2018, eller när nu nästa val blir. Med inte ens 30% av väljarna bakom sig, borde regeringen Löfven kasta in handduken innan valet 2018, eller åtminstone göra en regeringsombildning där Miljöpartiet sparkas ut för all framtid och där den nya regeringen gör en omstart med kompetenta och inte inkvoterade ministrar på posterna och där landet Sverige och svenska medborgare står högst på agendan och inte som nu när prioriteten ligger på helt annat håll.

Det som alla socialdemokrater borde fundera över, är inte bara det faktum att tidigare trogna väljargrupper nu ratar partiet för andra. Vad händer när den nya väljargruppen får ett alldeles eget parti som ställer upp i riksdagsvalet? Ni vet vilken grupp Socialdemokraterna tagit under sina vingar och vilka man försöker vinna gunsten hos? Om inte är en påminnelse från 2014 på plats.

Nu finns det dock socialdemokratiska debattörer och kommunpolitiker som inte gillar det de ser. Inom partiet jäser det, vilket vi kan läsa på den socialdemokratiska bloggen Ledarsidorna här och här. Sparkas den “nya generationen socialdemokrater” ut och ersätts av “den gamla stammen” kan möjligen Socialdemokraterna se en ljusning i horisonten. Att man åter skulle klättra upp på siffror runt 40% är naturligtvis en utopi, men ett nygammalt fokus på arbetarklassen, landet Sverige och svenska skattebetalare skulle säkert få många att återvända, men om det inte sker och “den nya socialdemokratin” är här för att stanna, tror inte jag att opinionssiffror under 20% är särskilt långt borta.

29 thoughts on “En katastrof för S

 1. Tacka Margot . Finska väljare borde kräva Wallströms av gång , mina föräldrar kom hit och många andra finnar var med och byggde upp Sverige Margot fattar inte att hon med sitt uttalande om finska krigsbarn som kom till Sverige . Jag själv har varit sosse i hela mitt röstberätigga liv . Men så länge Margot sitter i regeringen eller i partiet så röstar inte jag fast jag är sosse och många därtill AVGÅ Margot

 2. Det går inte så bra just nu för den humanistiska stormaktens feministiska regering och detta är bara början på fallet. Hittills är det i stort sett bara mottagningssystemet som havererat, tänk när invandringskaoset kommer att påverka skola, hälsovård, äldrevård och polis samt rättsväsende än mer och samhällskollapsen blir ett faktum. Då kommer S att garanterat att hamna under 20% och kanske ner mot 15% samt MP under 5 %, tyvärr verkar det som moderaterna ökar men eftersom de under Reinfeldt ledning skapade lade grunden till detta kaos får vi hoppas att det är en tillfällig ökning.

 3. Socialdemokraternas, ja hela 7-klöverns politik har på senare år inneburit stora och vanskliga problem för välfärdssamhället och rättsäkerheten.

  De är sannerligen pk-ister och oansvariga och kommer alltid att förbli det.

  SD säger jag bara!

 4. I entligen skiter jag i vad partiet heter som styr ,,, det skall råda rättvisa i samhället det är det viktiga ,,och rättvisan är inte att stjäla 350 miljarder per år av statskassan (skatter som vi i anletes svett slitit ihop)och slösa bort dom på en jävla massa drägg ,,dessutom skall svensken flytta på sin ta av sig hatten buga och skrapa med foten när den nya adeln anländer

  Jag såg en beräkning på summan 350 miljarder ,,innefattar kostnader för skola vård alla olika bidrag (neger honan får retroaktivt för alla barnen
  när hon kommer )dvs från det att barnet (13 st)föddes och alla andra tänkbara kostnader som tillkommer ,,Det kostar inte 60 miljarder som regeringen säger ,,60 miljarder är summan för att ta emot dom ..350
  är vad allt kostar och allt detta var innan den senaste tidens kaos
  vad det kostar nu vågar jag inte tänka på ..

 5. (Nätet är inte fullt av rasism.
  Nätet är fullt av verklighetsbeskrivningar.
  Den verklighet som polisen, msm och politiker vill dölja för oss.
  Fullt jämförbart med Neos uppvaknande i The Matrix.
  Vi är inget annat än försörjare till nyadeln.
  Ut på gatorna vågar snart ingen svensk gå längre.
  Gud nåde dig om du tar döttrarna till en simhall – det kan ge dem men för livet efter en omgång kulturberikning i bubbelpoolen.
  Allt, precis allt regeringen föreslår och gör är kontraproduktivt för Sverige. Att vi överhuvudtaget har en statsminister som Stefan Löfven visar att landet var kört för många många år sedan. )

 6. Han kan ingenting, o framför allt han vågar inte.

  Han skulle nog gärna stå vid svetsen nu.

  Sossarna vet inte ens själva vad dom menar längre. Knappt någon i sverige vet ens vad riktig rasism är.

  Löfven vill förbjuda det fria ordet som en riktig kommunist haha, hello nord korea och stalins ryssland.

  Löfven tål inte verklighetsförankrad kritik utan föredrar att kalla alla som inte delar hans åsikter för rasister.

  Kommunist Steffe slår till igen.. socialkommunisterna och moderatkommunisterna är hjärntvättade..

  STOPPA DET SAMHÄLLSVIDRIGA VANSINNET..

 7. Man vill tysta dem som opponerar sig mot förfallet och förgörandet av folket och nationen.

  Mångfald betyder därför nästan alltid färre vita västeuropéer.
  Vi ska bort till varje pris.

 8. vadå värsta flyktingkatastrofen?

  politikerkräken har ju själva skapat skiten genom att skicka pengar och vapen till terrorister och sedan bomba sönder kaosländer till ett jävla kaos.

  skicka ner alla jävla korrupta nwo pk avskum till jihadisterna, samla ihop dom tätt och sedan detonera några riktigt kraftfulla atombomber mitt i skiten.
  limma fast marshmallownyllet och ögräshäxan med grankåda på projektilen.

  det ska bli en sån jävla smäll att inte en enda jävla molekyl ska finnas kvar av dem

 9. Läst i Aftonbladet:
  En potentiellt farlig babian är på rymmen – och jagas av en beväpnad person.
  Djuret försvann från Blåvand Zoo i fredags.
  Nu varnas den danska allmänheten:

  Ojojoj, här i Sverige kryllar det av dem men Svenska staten bara skiter i att varna sina medborgare……………

  Ge fan i våra badhus!

 10. Ja du stefan löfven baksmällan kommer det lovar jag då blir det inte roligt. Har man retat upp ett helt folk får man stå sitt kast jävla parasit…..

 11. När Ericsson var världsetta på mobiltelefoner hade de mottot “Make Yourself Heard” som sedermera sedan de rasat i rankingen av humorister gjordes om till “Make Yourself Third”. Samma sak har nu “drabbat” SAP om man väger samman SIfos och YouGovs undersökningar.

  Starkt jobbat, löfvet.

 12. O T !
  Tänk om Sverige istället för att vara ett socialistiskt land hade varit ett nordiskt skatteparadis…………så bra svenskarna hade haft det……….jag bara drömde !
  Skatt på allt du konsumerar, ingen inkomstskatt nu vaknade jag !

 13. S har helt enkelt inga ledare längre, även om jag ogillade
  Göran Perssons politik också, så låg han ändå hästlängder
  före den fjant som vi har som så kallat Statsminister idag,
  som bara låter munnen gå på tomgång utan tanke, helt
  enkelt en babblare som i försvar för den sinnessjuka
  invandringen drar till med “döda människor flyr för sina liv”.
  Jag tror att han var lika dålig Svetsare som han är statsminister.

  • Tony…bra kommentar! Stefan Löven är helt enkelt en IDIOT, alla kriterier är uppfyllda för att han ska förtjäna epitetet FJANT och IDIOT!
   Sossarna har haft sina guldår, de ska ner under 4%!

 14. HÄRSKARKLASSEN har alltid styrt folket. Att så stor del av Sveriges befolkning utvandrade före Första Världskriget var för att de blev mycket illa behandlade av “eliten”.
  Efter Andra Världskriget har Härskarklassen bestämt vilka utlänningar som fått bosätta sig i Sverige och vilka villkor som gällde.
  “Den osynliga handen” bakom allt!

  BEFOLKNINGSUTBYTET
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Invandrare_utvandrare_Sverige_1850-2007.svg

  • De bästa utvandrade till USA i slutet av 1800 talet, en miljon svenskar, starka, friska, intelligenta, arbetsvilliga individer med kristna värderinga, bästa tänkbara MED-MÄNNISKOR….De var med och byggde upp USA, de är idag 10miljoner, USA:s nästa president Donald Trump är svenskättling.
   Detta GENETISKA MATERIAL är ovärderligt och vad vore mänskligheten utan dem ? Inte mycket skulle då skilja oss från schimpansen när det gäller intelligens och utvecklingsnivån!!!

 15. Det absolut värsta av allt är att karfan inte begriper att han inte är vuxen nog att styra landet.

 16. Det är märkligt att SD alltid ligger 10% under i Sifo. När man i verkligheten har Nästan 30 % Det måste var styrt från något håll………

  • Javisst är det styrt, sifo har aldrig legat rätt vid verkliga
   val, och gör det säkert inte nu heller, och när det gäller
   Media, icke med en stavelse nämnde idioterna Yogovs
   mätning där SD hade nästan 30 %, i denna så kallade
   Sifo mätning går SD ner med 0,8 % och då analyseras
   vad som hänt , och att partiet börjar tappa väljare till
   Moderaterna?? Det måste nog bero på A. K. Batras
   häftiga framtoning?

 17. En katastrof för SVERIGE, snarare. Hur fan nån har mage att sitta kvar och regera med bara 25% av befolkningen bakom sig är inget annat än DIKTATUR. Snart bränner väl svitsarjäveln ner riksdagshuset och utropar undantagstillstånd, som vissa andra diktatorer.

  Men värst av alla är ALLIANSEN, som inte använder val- eller riksdagsknappinstrumetet för att avlägsna denne despot från tronen.

Kommentera