Hedersvåld – misslyckad medling

Nu framförs kritik mot att stödboenden och socialförvaltningar medlar i familjer som splittrats av hederskonflikter. Enligt kritikerna innebär medlingen att unga flickor riskerar att återigen utsättas för hedersvåld.

– Jag fick inte gå ut och jag fick inte ha pojkvän, eller klasskompisar. Sedan fick jag heller inte gå på tjejmiddag eller klassresor och sådant. Mycket problem, berättar Fatima, som var en av deltagarna i ett medlingsprojekt.Read More »

Hederskulturen inte muslimers fel

Vänsterskribenten Lisa Magnusson skriver i Metro att hedersproblematiken inte är en muslimsk företeelse.

Skamkulturen som Magnusson väljer att nämna det, ska inte förknippas med muslimer, utan är något som även finns inom kristendomen och andra religioner/kulturer. För att belysa problematiken i den kristna världen inklusive Sverige, så rabblar Magnusson upp exempel från 1800-talet och tidigare.

Jodå Lisa Magnusson, det fanns problem i Europa med både skamkultur och hedersvåld, men idag skriver vi 2013 i almanackan och de moderna exempel du väljer att belysa är ingenting mot det som den muslimska världen visar upp.

Källa: Metro

Öga för öga gör hela världen blind

Öga för öga gör hela världen blind, sa Mahatma Gandhi, men i stora delar av världen lever öga för öga, tand för tand kvar.

Öga för öga, tand för tand är ett talesätt känt från Gamla testamentet i det som kallas Mose lag, i Nya Testamentet låter det helt annorlunda, där säger Jesus Kristus “Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.”Read More »