”Nu har vinden vänt och hatkörerna tystnat”

PANDEMI. Björn Olsen är en av regeringens och Folkhälsomyndighetens kraftigaste kritiker av coronastrategin som förs i vårt land. Olsen beskriver ett hatiskt debattklimat och att frågan om Sveriges strategi ”skar som en varm kniv i smör genom organisationer och familjer”. Han och de andra forskarna stämplades som förrädare och fuskare som var ute efter forskningsanslag.Read More »

Överlåt coronabekämpningen till expertkommission

INSÄNDARE. Man kan inte begära att alla i riksdagen ska kunna ha kunskap nog för att fatta helt livsavgörande beslut om en pandomi. Men av de ministrar som påtagit sig det yttersta ansvaret kan man förvänta sig att de skulle ångra och ursäkta de mest katastrofala besluten. Särskilt som det efterhand visar sig att Sveriges udda politik varit ohyggligt mindre effektiv än övriga världens.  Read More »