Etikettarkiv: BRÅ

BRÅ: Det är invandrarungdomar som rånar andra ungdomar


BROTTSLIGHET. Undersökningen grundades på polisanmälda rån under senare delen av 1990-talet, samt en enkätundersökning som utfördes hösten 1999. Rapporten publicerades år 2000. Fortsätt läs


Våldtäkterna


13:e oktober. Tonårsflicka våldtas i Västerås. 10:e oktober. Tre unga män våldtar ung flicka i Malmö. 1:a november. 10-årig flicka från Malmö våldtas i cykelförråd.

Bara några rubriker om våldtäkter från vårt sargade land. Fortsätt läs


Gå till botten med sexualbrotten


Antalet sexualbrott ökar i Sverige, inte minska trots år av kampanjer och debatter.

Jenny Sonesson skriver i en ledartext att regeringen måste kasta av sig skygglapparna och gå till botten med problemen. Fortsätt läs


Dags att Brå slutar mörka verkligheten


DEBATT. I de gamla kommunistdiktaturerna hemlighöll man statistik i ”folkuppfostrande syfte”. Att detta nu sker i vår svenska demokrati är rätt ofattbart, skriver riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) på Expressen Debatt.  Fortsätt läs


”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”


INVANDRARBROTTSLIGHET. Nedanstående artikel publicerades i DN år 2005 och på Petterssons 2010. Den talar för sig själv, tyvärr verkar inte politiker och journalister vilja diskutera detta trots att vi får bevis dagligen.

Mauricio Rojas, invandrare från Chile, fick mer än många andra, känna av vad som händer den som inte följer etablissemangets oskrivna lagar. Numera bor han i Spanien och detta för att han uttryckt sina åsikter i yttrandefrihetens Sverige. Fortsätt läs


”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”


INVANDRARBROTTSLIGHET. Nedanstående artikel publicerades i DN år 2005 och på Petterssons 2010. Den talar för sig själv, tyvärr verkar inte politiker och journalister vilja diskutera detta trots att vi får bevis dagligen.

Mauricio Rojas, invandrare från Chile, fick mer än många andra, känna av vad som händer den som inte följer etablissemangets oskrivna lagar. Numera bor han i Spanien och detta för att han uttryckt sina åsikter i yttrandefrihetens Sverige. Fortsätt läs


Debatt om gruppvåldtäkter


Efter helgens uppmärksammade gruppvåldtäkt på en Finlandsfärja är debatten åter aktuell, men den är inte ny.

Gruppvåldtäkter har de senaste decennierna blivit allt mer vanligt förekommande. Folk och Försvar tog 2013 upp en rapport som Brå publicerade. Fortsätt läs


Liten grupp står för de flesta brotten


BROTTSLIGHET. Det är en liten grupp kriminella som begår den största delen av alla brott och gruppen finns i både stora och små kommuner – det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Fortsätt läs


Ullenhags kamp mot afrofobin


Hatbrotten mot afrosvenskar ökar och det är allvarligt, inte minst för integrationsminister Myten som nu tänker kraftsamla.

Under perioden 2008 och 2012 minskade antalet hatbrott i Sverige, men inte de afrosvenska hatbrotten som istället ökade med 24 procent.

Integrationsminister Myten är särskilt oroad över den svensksomaliska gruppens situation. Mångkulturellt centrum fick i november uppdraget att undersöka afrofobin i Sverige och rapporten är nu färdigställd. Myten ska närmare granska innehållet, men säger redan nu att några punkter i förslagen är ogenomförbara… Fortsätt läs


Hatbrott


Expos Alex Bengtsson skriver detta twitter om dagens uppmärksammade registrering.

Skärmklipp expo

Förra året anmäldes 126 hatbrott mot majoritetsbefolkningen (oss svenskar), men det struntar Alex Bengtsson i. Misstänker att det mörkertalet är långt högre. BRÅ:s rapport finns att ladda ned här och på sidan 28 ser du lite statistik över begångna hatbrott 2008-2012.

Ps. Alex, det anmäldes 215 hatbrott mot romer förra året. Allt för många i sig, men rätt ska vara rätt.