Kategoriarkiv: Skolan

Det handlar om den politiska viljan om hela landet ska leva…


CENTRALISERING. I Region Örebro Län finns det två förlossningsavdelningar. En i Örebro (USÖ) och en på Karlskoga lasarett. Varje år föds det 3.500 barn i regionen, varav 600 på Avdelning Q i Karlskoga. Fortsätt läs


Anders Lindberg fick inte lära sig att det är fult att ljuga i skolan…


SKOLAN. Jan Björklund blev skolminister i Fredrik Reinfeldts första regering 2006. Året därpå blev han utbildningsminister och var alltså skol/utbildningsminister i åtta år. Björklund kan kritiseras för vad han gjorde under dessa åtta år men den svenska skolans förfall började långt innan dess, kanske 1962 när det gamla betygssystemet togs bort, bidragande var beslutet 1975 när Sverige blev mångkulturellt och 1989 när skolan kommunaliserades. Alla dessa beslut låg socialdemokraterna bakom. Fortsätt läs


S vill få fler godkända elever genom att slopa betyget underkänt!


INRIKES. Tankesmedjan Tiden, som ägs av Socialdemokraterna, LO och ABF, har tittat på frågan i en ny rapport och konstaterar att barn till lågutbildade och ensamstående med ekonomiskt bistånd samt nyanlända unga som kommit till årskurs 6–9, är överrepresenterade bland dem som misslyckas. Fler pojkar än flickor, skriver Aftonbladet. Fortsätt läs


Ännu en kommun konkursmässig men Erik Ullenhag vill köra mer av samma


INVANDRING. Kristianstad är nästa kommun som hotas av att gå i konkurs på grund av den påtvingade massinvandringen? Låneskulden ligger på 1,6 miljarder kronor och inför nästa års budget fattas 130 miljoner kronor. Invandringen 2015-2017 pekas ut som en starkt bidragande förklaring till krisläget. Enligt kommunalrådet Peter Johansson (M) startades det en skolklass i månaden under perioden. Totalt handlade det om 25-30 nya skolklasser som sattes upp med hjälp av paviljonger. Fortsätt läs


Imam Hussein Al-Jibury misstänks ha förskingrat miljoner av förskolans pengar


ISLAM. Miljonsummor har överförts till olika privatpersoner från det muslimska förskolekooperativet Bilaal utan att bokföras. Den som hållit i pengarna – i rollen som kassör – är den imam, Hussein Al-Jibury, från Umeå som greps av Säpo i början av maj och nu riskerar utvisning. Fortsätt läs


Sverige attraktivt för utländska doktorander, det blir dyrt för skattebetalarna


SKATTER OCH UTBILDNING. Doktorander är forskarstuderande på högskolenivå med vanligtvis avlagd masterexamen. Nära 17.000 personer är verksamma som doktorander vid de svenska lärosätena. Drygt 6.000 av dem (36 procent) är utländska. Hösten 2008 var 19 procent från utlandet, så andelen har alltså fördubblats på tio år, visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) årsrapport. Fortsätt läs


Nationalism och studentexamen…


NATIONALISM. Studenterna eller deras föräldrar har tvingats fly, det är i varje falla vad de skriver på sin asylansökan, från sitt hemland. De blir mottagna i ett land långt upp i norr, där får de bostad, pengar till mat och gratis utbildning.  Fortsätt läs


Är vi bäst eller fullkomligt galna?


SKATTER OCH UTGIFTER. Som ni vet är svenskarna bland de folk i världen som betalar mest skatt, vi kanske betalar allra mest av alla i totala skatter. Vi betalar löneskatter, arbetsgivaravgifter, tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt, koldioxidskatt, miljöskatter, skatt på vägtrafik, fordonsskatt, trängselskatt, skatt på trafikförsäkring, och en massa andra punktskatter samt moms som även betalas på skatt. Alltså skatt på skatten! Fortsätt läs


Våldsamma invandrarelever har tagit makten i svenska skolor – ”lärarna vågar knappt passera dem i trappan”


INVANDRING. Man blir alltmer förtvivlad av villkoren i Sverige. Andelen icke-västerlänningar har för länge sedan passerat 20 procent. Samtidigt kan de svenska myndigheterna inte hantera den dominanskultur som många araber och afrikaner har tagit med sig. Fortsätt läs


Ett Sverige i förfall…


Sollefteå BB har inte hunnit kallna förrän ”välfärdspartiet” socialdemokraterna tar sikte på nästa BB. Karlskoga BB ser ut att bli det nionde BB:et som läggs ner av ett S-styrt landsting på 2000-talet, skriver Dagens Medicin., detta trots löften om motsatsen.  Fortsätt läs