Kategoriarkiv: sharia

”Är jämställdhet en ”vit fråga”? ”


Är jämställdheten en ”vit fråga”, detta undrar  Soheila Fors som är en kvinnlig kurdisk författare och föreläsare, som främst föreläser om hedersvåld.

Och vidare kan man läsa i ingressen i hennes krönika från den 8/11-17 i tidningen ”Världen idag” att :”Polygami reducerar kvinnor till könsobjekt, barnproducenter och hushållsarbetare. Det skriver Soheila Fors apropå uppgiften att det nu finns 300 registrerade fall av polygami i Sverige. ”Gäller inte mänskliga rättigheter även för invandrarkvinnor?”.

Tillåt mig en helt vanlig samhällsengagerad svensk kvinna ha åsikter om detta spörsmål. Svaret på dina två frågor blir NEJ, av den anledning att: Fortsätt läs


Islam och “allas lika värde”


Muslimernas har en egen lag, sharialagen (Allahs oföränderliga gudomliga lag) som står över alla världsliga lagar. Den utgör en del av den muslimska traditionen och har sitt ursprung i Koranen, Haditerna, konsensus (ijma) och analogt resonemang (quiyas). Den utgörs vidare av de lärdas tolkning (fiqh) som har utvecklats inom de olika muslimska juridiska skolorna, där de mest framträdande är Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbali and Jafari.

Fortsätt läs