Kategoriarkiv: sharia

Islam och “allas lika värde”


Muslimernas har en egen lag, sharialagen (Allahs oföränderliga gudomliga lag) som står över alla världsliga lagar. Den utgör en del av den muslimska traditionen och har sitt ursprung i Koranen, Haditerna, konsensus (ijma) och analogt resonemang (quiyas). Den utgörs vidare av de lärdas tolkning (fiqh) som har utvecklats inom de olika muslimska juridiska skolorna, där de mest framträdande är Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbali and Jafari.

Fortsätt läs