Regeringen föreslår skärpta straff för terrorbrott, 20 år efter andra länder…

TERRORISM. Regeringen vill se en ny terrorlagstiftning samt ny lagstiftning för särskild utlänningskontroll, meddelar justitieminister Morgan Johansson (S) vid en pressträff. Det handlar bland annat om en ”samlad straffrättslig terrorismlagstiftning” där de allra flesta straffen vad gäller brott med terrorkoppling ska skärpas. Exempelvis skärps straffen för att rekrytera och utbilda i terrorism från två till tre år. Straffansvaret skärps också vad gäller offentlig uppmaning, rapporterar TT/OMNI.

Att uppmana någon att utbilda sig i terrorism, eller att rekrytera någon till terrorism, eller att göra en terrorresa kan också betraktas som ett terrorbrott, säger Johansson.

Genom att ersätta den nuvarande lagstiftningen om särskild utlänningskontroll vill regeringen att utlänningar som anses utgöra ett säkerhetshot lättare ska kunna sättas i förvar och övervakas.

-Pettersson under om terroristerna blir livrädda när straffet höjs från två till tre år…

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 ställdes det krav på skärpta lagar mot terrorbekämpning. De kraven viftades bort av dåvarande statsminister Göran Persson (S) och dåvarande justitieminister Thomas Bodström (S). Socialdemokraterna gjorde i stället upp med MP och V.

***

TIDIGARE 2020-05-20. Socialdemokraterna är farliga för Sverige, i 16 år har de motverkat skärpta terrorlagar, men…

BROTTSLIGHET. Oavsett vad man tycker om Paolo Robertos och andras eskapader kan vi inte ha en regeringen som är så svag att en nyhet i pressen om en så kallad kändis leder till ett omedelbart beslut från regeringen. Det är samma regering som inte lyckas hindra “svenskar” att åka och mörda och våldta för kalifatet eller straffa dem när de kom “hem”. Det är otroligt oseriöst och farligt. 

Justitieminister Morgan Johansson (S), borde slå näven i golvet mot denna populism i stället väljer han att leda idiotin och spä på politikerföraktet. Bild från Wikipedia
Steget Efter

***

TIDIGARE 2019-08-18. Är socialdemokraterna farliga för Sverige? I 16 år har de motverkat skärpta terrorlagar

TERRORISM. Är socialdemokraterna farliga för Sverige? I 16 år har S motverkat skärpta terrorlagar. Nu är det dags igen.  Justitie-och migrationsminister Morgan Johansson (S) försvarar regeringens förslag om att förbjuda samröre med terroristorganisationer efter Moderaternas kritik.

Ledarsidorna.se

Justitieministern hävdar att ett förbud mot deltagande i en terroristorganisation enligt Lagrådets invändningar skulle riskera att strida mot skyddet av föreningsfriheten. – Det vi nu går fram med, det är som vi bedömer det, så långt vi kan gå inom ramen för grundlagen, säger Johansson till Ekot och kompletterar, som Lagrådet tolkat föreningsfriheten. Och problemet är att om vi skulle gå emot Lagrådet i en grundlagsfråga, så är risken stor att domstolarna inte kommer att döma efter lagen.

Moderaterna anser att regeringen borde ha tagit ett steg längre och även förbjudit deltagande. Förslaget innebär i nuläget att det skulle bli otillåtet att exempelvis arrangera möten eller ordna transporter åt en terroristorganisation.

Johan Ingerö twittrar och är inte så imponerat: Så du kunde förbjuda rökning på krogen men inte deltagande i en terrorsekt. Vi hade alltså kunnat ersätta dig med en luftrenare och fått samma resultat för en billigare peng?

S-logik: Det gick att gå emot lagrådet med gymnasieamnestin för vuxna afghanska män i gymnasiet bland barn/ungdomar med miljardkostnader. Det går INTE att gå mot lagrådet med terrorlagstiftning för Sveriges och svenskarnas säkerhet.

Rektor Hamid twittrar: Du milde. I Sverige är deltagande i terroristgrupper skyddad av föreningsfriheten. Gå med i IS likställs med att hänga på lokala syjuntan. Tänker någon endaste politiker göra något åt detta? Nog! Det är nog nu med politiskt tjäbbel och pajkastning. Agera!

Enligt Brottsbalken 2 kap 23 §, 24 § och 24 §

23 §   Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

24 §   Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

25 §   För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

-Pettersson är inte jurist men antar att möjlighet att ändra lagen finns men viljan saknas av någon anledning…

***

Stöd bloggen
Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
Från andra banker konto 8257-933415168
Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Regeringen föreslår skärpta straff för terrorbrott, 20 år efter andra länder…

 1. “Regeringen säger sig vill se ny terrorlagstiftning samt ny lagstiftning för särskild
  utlänningskontroll, rapporterar TT”!

  Det minsta man kan kräva av journalister också vid Tidningarnas Telegrambyrå är att de i varje fall hört talas om de facto .
  Uppmana till terrorism, rekrytering och medverkan i terrorism är förbjudet, också enligt Sverige Lagar och utlänningar som av Säkerhetspolisen Sverige anses utgöra ett säkerhetshot ska enligt Sverige lagar sättas i förvar och övervakas av Säpo!

  Av Johansson ”Det vi nu går fram med, det är som vi ( regeringen) bedömer det, så långt vi kan gå inom ramen för grundlagen”, finns redan i grundlagen, förstärkt med ett stort antal konventioner!
  Av minister Johansson socialdemokraterna ”kompletteringar”, visar att han inte synes ha en aning om att det är riksdagen i Sverige (precis som ministrarna i regeringen) utan enda krav på kunskaper tillåts skapa lagar som därav inte ges stöd av Juridiker i Lagrådet för att riksdagsfloskel-förslagen strider mot allt vad lagar och konventioner innefattar.

  I nutid av den rödgröna röran med socialdemokraterna i spetsen konstanta försök att rasera i lagar och konventioner stiftade friheter, inkluderande föreningsfriheter, överstiger vida i dåtid Stalinistmetodik vars dödliga följder i dåtida historia, inte ska tillåtas upprepas i nutid och det ansvaret har medborgarna i Sverige, vid nästa val.
  Avseende Johanssons problem om regimen skulle gå emot Lagrådet i en grundlagsfråga”,
  så har Lagrådet lyckats stoppa det och avseende ”risken är stor att domstolarna inte kommer att döma efter lagen”, repriserar att han inte har enda kontakt med verkligheten
  ty de få kvarvarande Diktaturstater som finns kvar i nutid har rakt igenom politiskt styrda domstolar med i desamma politisk dömande församlingar, således precis som i EU medlemsstaten Sverige, vilket förhoppningsvis ändras av medborgarna vid nästa val pro bono publico.

 2. Kom ihåg dessa tre saker vid nästa val: ¨
  1.S lovar att samarbeta med Sveriges Muslimska råd
  2. S röstar nej till skärpt lag mot hedersvåld
  3. Världens första feministiska regering uppmuntrar detta

  • Då kanske de = sossarna får börja kalla en spade för en spade och inte gulla med ex mördaren i Ikea och undra vad mördaren hade varit med om. Skiter fullständigt i vad mördaren varit med om. Två oskyldiga människor slaktade på Ikea för att a…t inte ville åka tillbaka till Italien som var första land utan bestämde sig för att mörda vita svenskar. Och det a..t betalar jag för hans mat, dator, tv, träningsmöjligheter.
   Som sagt sossepolitrukerna har en lång uppförsbacke innan de orkar/klarar av med all skit de ställt till med, om de någonsin klarar det. Nya regeringen = ungdomsnazist, kronofogdekund, tafsare. Och en chef som inte förstår att avvakta med tvärsäkra påståenden. Vilket sörja!

 3. Sverigedemokraterna äger nästan all politik i Sverige sedan några år tillbaka.
  Nu försöker Morgan triangulera , men då kan vi lika bra rösta på originalet som menar allvar i sin omsorg om Sverige.
  Och inte ett ord om grundorsaken till Sveriges problem .
  Och de närvarande presstödsberoende journalisterna kniper som vanligt käft , och törs inte ställa några kritiska frågor .

  13
  1
 4. Nåja en 50% straffökning blev det i alla fall. Om det bara vore från 10 till 15 år och inte från två till tre…

  10
  • Hej Ståfräs ! Inte bara Sozzarna är fientliga mot oss Svenskar.

   Hela sjuklövern är sverigefientlig. Kanske hela åttaklövern.

   Vi mer medvetna röstar ofta på något parti som är mer Sverigevänligt än partiet som många tror är en frälsning.

   Jag har inte hört att något riksdagsparti bekymrar sig för penningsystemet, korruptionen eller det faktum att Svenskarnas naturresurser skänks bort till vinstoptimerande juridiska personer. Det senare betraktar jag som förskingring och landsförräderi.

   Många förfäktar åsikten att det är bortkastat att rösta på parti som inte kommer in i Sveriges Riksdag. Jönsson tror att det är fel tänkt.

   En röst på godkänt parti ingår i den mängd röster som till exempel Mp måste knapra procent av.

   Må Asarna hjälpa oss Skandinaver att lyfta ut åtminstone fyra struntpartier. Ebba bluff, partiet vars bror var med och fick Dan Park dömd, Rödskrikan, ”die grüne faschisten”.

   Åsså förklara för moderöd proselyter att tuffe uffe ännu styrs av skallepär.
   Ta del av nix to the six. Granskning Sverige finns på Bitchute.

   Jönsson önskar nu lide spiddekaga till kaffet men måste nöja sig med sockerkaka.
   Må väl.
   Jönsson.

Kommentera