Felaktig folkbokföring används för att begå brott

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Skatteverket har i en pilotkontroll identifierat 500 adresser som misstänkts ingå i avancerade brottsupplägg. Resultatet visar att adresserna var kopplade till bland annat svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier, skenäktenskap.

Anders Klaar Foto: Fialotta Bratt

Kontrollerna har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag och i samverkan med elva andra myndigheter som tillsammans arbetar mot organiserad brottslighet. Syftet har varit att kartlägga om, och i så fall hur, felaktig folkbokföring ingår i brottsliga upplägg. Skatteverket lämnade rapporten ”Strategiska adresser” med resultaten till regeringen 1 oktober.

– Varje adress påminde om toppen på ett isberg, säger Anders Klaar, Skatteverkets projektledare. Den ledde vidare till ännu fler adresser, individer och företag, där de flesta ingick i brottsliga upplägg.

Under arbetet med kontrollerna har flera brottshärvor nystats upp utifrån misstänkta adresser. Det kan till exempel handla om en fastighet som köps för brottsvinster. Den blir bostad för personer utan uppehålls- eller arbetstillstånd, som mot mycket låga löner renoverar fastigheten. När den sedan säljs tvättas brottsvinsterna vita.

De allra flesta i Sverige är rätt folkbokförda, eftersom det finns starka incitament att vara det. Men globalisering, migration och mer komplicerade familjeförhållanden ställer allt högre krav.

– Det är en stor utmaning att anpassa handläggning, kontrollrutiner och IT-system, säger Peter Sävje, chef för Skatteverkets folkbokföring. Det är även uppenbart att de rättsliga förutsättningarna inte har anpassats fullt ut till de behov vi ser i dag.

I folkbokföringen görs löpande kontroller och utredningar. Samtliga företeelser och upplägg som redovisas i rapporten träffar myndigheten på i ordinarie handläggning och kontrollverksamhet.

Skillnaden är att vi nu under en koncentrerad tidsperiod haft större möjlighet till samarbete, då uppdraget varit inriktat på organiserad brottslighet där det finns särskilda sekretessbrytande regler, säger Peter Sävje.

Rapporten innehåller utöver kartläggningen även rekommendationer. Skatteverket och samverkande myndigheter föreslår bland annat minskad sekretess mellan myndigheter. Vidare föreslås att personer som hjälper kriminella med råd om upplägg eller tillhandahåller folkbokföringsadresser för brottsliga syften ska kunna straffbeläggas.

– Vi ser också att det är nödvändigt med säkra och unika identiteter, säger Anders Klaar. Därför måste frågan om biometriska data knutna till  identiteter utredas snarast. Det skulle inte bara försvåra för de kriminella som begår brotten, utan är även en trygghet för oss alla eftersom risken att få sin identitet kapad minskar och att vi vet säkert vem vi interagerar med.

Pilotprojektet har pågått sedan juni 2020. I samverkan ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Faktaruta:

 • Cirka 500 strategiska adresser identifierades.
 • 1 579 färdiga utredningar har gjorts, fler pågår.
 • Utredningarna omfattar 675 individer med personnummer och 904 med samordningsnummer.
 • Cirka 200 av dessa har Skatteverket efter kontroll registrerat som utvandrade.
 • Skatteverket upptäckte 150 misstänkta fall av utnyttjade identiteter.
 • Skatteverket har gjort ett 40-tal anmälningar om folkbokföringsbrott, fler väntas från pågående utredningar.

Länk till rapporten.

-Pettersson har konstaterat att någon folkräkning inte gjorts på 30 år i Sverige och regeringen är inte intresserade av att göra någon…

Sveriges regering 9 juli 2021. Skärmdump från SVT.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Felaktig folkbokföring används för att begå brott

 1. Det hade Morgan ingen aning om. Nu blir det många utredningar så om fem år får vi se. Miljarderna som fortsätter läcka ut får vi ta på oförutsett.

  12
 2. Sverige behöver skyndsamt en folkräkning modell kadaverdiciplin på beting för att kunna städa landet på dess umbärligheter och vidta alla åtgärder för att komma till rätta med all inkompetens. Brott lagförs och straff utmäts. Börja med att stänga gränserna. Alla som inte omfattas av folkräkningen avlägsnas ur riket. Alla kostnader plus och minus redovisas till folket..

  17
 3. Det finns nog inte någon i riksdagen vuxen nog att ta ansvaret för det kaos senaste regeringarna åstadkommit i svenska samhället. De vill inte ta i katastrofen med tång för att de väjer för risken att bli nedsolkade av öknamn och hårda drev av skattesubventionerade nyhetsmedia och public service. Sverige behöver nog helt enkelt fler vuxna i riksdagen, som kan göra Sverige en tjänst, som tack för sin lön och förtroendet. De kan börja med att utvisa alla importerade brottslingar, sedan fortsätta utvisa notoriska bidragsturister, som ljugit om sina asylskäl.

  18
 4. Det är bara de importerade rösterna som lever efter den värdegrund socialarbetarna lärt dem .
  Skriva sig på hemadressen , jobba och betala skatt , gäller bara dem som ska finansiera moraset.
  Går detta verkligen att rösta bort eller är det försent.
  Det känns så ibland .

  13
 5. Nya oidentifierade, potentiella terrorister importeras dagligen till Sverige.
  Vad gör myndigheterna då ?
  Ingenting naturligtvis, de är ju framtida väljare som ska rösta för handen som föder dem.

  16
 6. Eftersom man specifikt letat efter felaktigheter som hör ihop med gängbrottsligheten, så antar jag att moster Agda 90 år, som av misstag folkbokförts i samma rum som grannen på äldreboendet, inte räknas in i detta. Mållgan kommer att göra allt för att detta pilotprojekt inte upprepas.

  10

Kommentera