Annie Lööfs strategi

Annie Lööf har uppenbart en medveten strategi i bakfickan.

Medier, både etablerade och alternativa, har sedan valet funderat över Annie Lööfs agerande och om det finns en medveten strategi bakom denna. Sover du dåligt om nätterna eller är på ett uselt humör. Läs då inte vidare. Sover du bra om nätterna och är på ett bra humör, får du läsa vidare på egen risk.Read More »

Reinfeldts tal i Almedalen 2013

Det här är vår statsminister som talar som statsminister, men han står här garanterat för sista gången i Almedalen 2014. Han håller sig i sitt tal till ekonomi, arbetslinjen och fackliga frågor, och då var han inte alltför engagerad om vi bortser från några förslag han gillade, men inte hade kommit på själv, utan hämtat det från den tyska yrkesutbildningen.

Read More »

Reinfeldt ljög

För några dagar sedan sa statsministern Fredrik Reinfeldt i en intervju i Sydsvenska Dagbladet att illegala invandrare som kallas ”papperslösa” ska skickas hem. Ett bra förslag till skillnad från centerns förslag på fri invandring.

Nu visar det sig att vi har en statsminister som blåljuger det svenska folket rakt i ansiktet.

Den 20 december, bara någon dag innan intervjun publicerades i Sydsvenskan, lämnade Reinfeldt själv in en proposition till Riksdagen. Propositionen inleds med stycket:

 ”I propositionen föreslås att skollagen (2010:800) ändras så att barn som vistas i landet utan tillstånd ska ges i huvudsak samma rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola och gymnasiesärskola som barn som är bosatta i landet.”

”Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är folkbokförd här men som vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. Har ett beslut om avvisning eller utvisning meddelats mot någon som avses i andra stycket 1 ska denne fortfarande anses vara bosatt i Sverige på den grunden till dess att han eller hon lämnar landet. Om den som avvisats eller utvisats håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas ska personen dock anses som bosatt i Sverige på den grund som anges i andra stycket 5.”

Alltså fritt skolval och gratis skolskjuts åt illegala invandrare…

-Pettersson blir upprörd, förslaget har Reinfeldt all rätt i världen att lämna men han har fan i mig inte rätt att ljuga för svenska folket och säga en sak ena dagen och en annan nästa…

Propositionen    20121358