Stäng

Vi måste prata om Stefan Löfven

RASISM. Nyligen läste en del av oss att statsminister Löfven har tankar på att kriminalisera rasistiska organisationer ”Inom ramen för detta arbete har regeringen bland annat gett länsstyrelserna i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi”