Mångfald handlar om erfarenhet

Mångfald har i många fall blivit en fråga om ursprung och hudfärg. Synsätt som är både förlegade och kontraproduktiva. “Att rekrytera på grundval av etnisk härkomst är inte att motarbeta diskriminering, det är motsatsen, vilket Trafikkontoret i Göteborg bittert fick erfara efter att de fälldes av DO för att ha tagit hänsyn till etnisk bakgrund”, skriver Göteborgs-Postens Adam Cwejman i en ledareRead More »

Kvoteringsiver

Regeringen förslår genom Gustav Fridolin (Mp), att samtliga kommuner ska kunna kvotera in nyanlända elever i populära och väl fungerande skolor.

Det ska bli lag på detta, om än tillfällig (hur tillfällig får vi väl se) och lagen innebär att 5 procent av skolornas platser ska avsättas till nyanlända elever från Mellanöstern, Norra Afrika, Afghanistan och Afrikas Horn.

De skolor som har de bästa förutsättningarna måste också vara med och ta emot nyanlända“, säger Fridolin och tillägger att inga elever som redan har platser kommer att bli av med dessa.

Eftersom skolornas ytor är begränsade innebär det större klasser, vilket i sig innebär att lärarna inte hinner hjälpa alla elever på ett sätt man hittills gjort och vilka man då prioriterar kan vem som helst räkna ut. Det innebär också att fungerande klasser kommer att få nya elever med ytterst begränsade språkkunskaper och en utbildningsnivå som förmodligen ligger flera år efter. Vilka detta gynnar? Har ingen aning, men jag gissar att de som missgynnas mest är de svenska elever som redan har det lite tuffare i skolan.

Det innebär förmodligen också att gymnastiklektionerna kommer att se annorlunda ut i framtiden och att tiderna i ortens simhallar kommer att könssepareras. Kan ha fel, men vi får se.

Det är något med dessa socialister, tvång och begränsade valmöjligheter för den enskilde. Har ni märkt det?

TT

Vi är emot kvotering

Fyra kvinnliga näringslivstoppar skriver i en gemensam debattartikel att de inte vill se en lag där man sorteras efter kön och andra faktorer.

Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Jenny Lindén Urnes och Cristina Stenbeck, menar att en lag om könskvotering skulle få oönskade effekter.Read More »

SVT anser att “fel” kvotering är odemokratisk

GRANSKNING SVERIGE. Ibland är kvotering helt nödvändig enligt SVT. Enkelt sammanfattat, när vita män skall sparkas ut till förmån för vänsterextrema kvinnor, homosexuella och invandrare. Genom att hävda att SVT måste “spegla samhällets befolkningssammansättning”, kan man gå förbi principen om att rekrytera de mest lämpade. Man vill man ge sken av att man utför en “legitim” kvotering, i syfte att spegla samhället på ett bättre sätt.Read More »