Har Jan Ekberg fått “sparken” ??

För några veckor sedan köpte jag Jan Tullbergs bok “Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik”. Boken har legat i läskön, men idag kunde jag inte bärga mig längre utan tjuvstartade med kapitlet “Ekonomiska effekter”. På sidan 82 finns en intressant kommentar som jag inte kände till sedan tidigare.

Under rubriken “politikernas kalkylerande” finns ett antal kommentarer runt politikernas ovilja att redovisa effekterna av svensk invandringspolitik. Bland annat så ska Myten Ullenfjant i en kommentar i DN den 22 dec 2011 ha konstaterat att “Ekberg inte är officiell expert och hans kalkyl är inte regeringens.

Det märkliga är att med “hans kalkyl” avser Myten Ullenfjant Finansdepartementets utredning 2009:3 som togs fram av Finansdepartementets ESO-grupp.

Lusharpan kan bara konstatera att den mannen måste ha en eller flera skruvar lösa. Sedan när blev en statlig utredning inte regeringens uppfattning ??  Ingen har ju gjort återtag på utredningen och förklarat den som ogiltig. Borde man inte ha gjort det.

Men att Jan Ekbergs siffror inte passade är helt klart. För efter att utredningen togs fram så har det varit tyst om Ekberg i officiella sammanhang. Ingen politiker pratar längre om hans utredningar, så Ekberg har uppenbarligen hamnat i frysboxen tillsammans med ett antal andra människor med obehagliga uppfattningar. De sanna arvtagarna till Göbbels propagandaministerium jobbar oförtrutet vidare på att tysta sina motståndare. Resan mot demokraturen fortsätter.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

 

Socialbidrag till invandrare mer än tio gånger högre än till svenskar

OECD-rapporten som släpptes för en tid sedan och som PK medvetet feltolkade som att massinvandringen är lönsamt för det svenska samhället visar att invandrare i Sverige uppbär mer än 10 gånger mer socialbidrag än svenskar (sammanställning bilaga 3.A1). I praktiken är överrepresentationen dessutom skyhögt över detta eftersom OECD endast räknar personer födda utomlands som invandrare, en mycket stor del av kostnaderna kommer på andra generationens invandrare men det tas inte upp i rapporten.  

Sverige är överlägset värst bland de 27 länder som ingår i rapporten. Kort sagt visar rapporten att invandringen är en katastrof men det verkar media och Myten inte vilja känna till…

Jan Ekberg, ekonomiprofessor

Jan Tullberg, Docent i ekonomi

Tino Sanandaji, nationalekonom 

Jag funderar…

…över regeringens utförsäljning av statliga bolag, höjda avgifter m.m.

Vi minns att regeringen tänker ta biståndspengar till fattiga länder för att finansiera flyktingpolitiken i Sverige. Nyss kom också uppgiften om att regeringen tänker sälja 230 miljoner aktier i Nordea för att betala av på statsskulden. Flertalet kommuner får heller inga pengar från staten för att finansiera anhöriginvandringen och den raserade välfärden. Idag kom nyheten om eventuellt höjda avgifter i tågtrafiken. Att regeringen också avstår många jobbskapande projekt för att pengar saknas, är också känt sedan länge.

Därför funderar jag över om regeringen börjat inse att deras häpnadsväckande migrationspolitik smakar betydligt mer än den kostar? Tvingas staten plocka in pengar för att bekosta den miljardrullning som pågår för att dölja problemen med regeringens misslyckande?

I.o.f.s. så lutar sig regeringen och media på OECD:s rapport, men väljer bort de bitar där rapporten påtalar att kostnaderna är större än intäkterna om ALLA pusselbitar sätts på plats.

En ekonomiprofessor som Jan Ekberg och en nationalekonom som Tino Sanadaji har däremot beräknat HELA kostnaden och kommit fram till att Sveriges migrationspolitik är en förlustaffär. Just av den anledningen kallas de okunniga idioter och ses som paria i debatten.

Därför funderar jag vidare och undrar om både staten och kommunerna tänker följa efter många landsting och höja skatterna för att klara verksamheten? Sker detta är en av regeringens stora valfrågor tillintetgjord och Sverige med sina redan höga skatter förlorar än mer i kampen om jobben.

Sverige klarar inte den stora invandringen

“Svenska politiker har tappat kontrollen över invandringen. Kostnaderna skenar, bostadssituationen är desperat, arbetslösheten växer och segregationen är närmast dramatisk.”

Detta skriver Karl-Olov Arntsberg, professor i etnologi och Gunnar Sandelin, socionom och f.d. journalist, i en debattartikel på Newsmill, där man bl.a. lutar sig mot intervjun med nationalekonomen Assar Lindbeck i Dagens Eko.

De bägge tar också upp kostnaden som redan 2006 redovisades i en rapport av regeringens utredare Jan Ekberg, vilken lyfte fram siffror på mellan 43 och 58 miljarder. Andra forskare har redovisat siffror i tresiffriga miljardbelopp.

Fakta i artikeln talar sitt tydliga språk, likväl som de fakta som redovisas för oss vanliga medborgare när vi dagligen hör, läser och ser hur vår välfärd raseras mitt framför våra ögon. Arntsberg och Sandelin är inga unga, arga och outbildade män från landsbygden, lika lite som Jan Ekberg, ekonomidocenten Jan Tullberg och Assar Lindbeck är det. Trots detta lär varenda pk-journalist kalla artikeln för främlingsfientlig och de fakta som redovisas för nonsens.

Under tiden fortsätter regeringen att försvara sin politik med floskler och nya miljarder, samtidigt som problemen växer. Vänstern fortsätter å sin sida att kräva skattehöjningar för att klara detta, nu med stöd av ledande socialdemokrater.

Källa: Newsmill

Politisk redaktör: Inget land klarar en fri invandring

Lars J Eriksson på Skånskan svarar på centerns nya idéprogram, där fri invandring är en av de viktiga punkterna.

“Inget land klarar av en fri invandring med närmast total tillgång till de generella välfärdssystemen”.

Det behöver man nog inte vara politisk redaktör på en stor dagstidning för att begripa och centerns krav har fått många negativa reaktioner, även från de egna leden. Det intressanta i Erikssons debattartikel är att han åberopar ekonomerna Jan Ekbergs och Jan Tullbergs siffror om den årliga nettokostnaden för Sveriges invandringspolitik. Mellan 60 – 100 miljarder ligger den på och det är samma kostnad som SD åberopat, men övriga partier och många journalister avfärdat. Denna uträkning är dessutom sex år gammal, så nettokostnaden lär ligga långt högre idag när regeringen Reinfeldt tagit på sig ansvaret att slå alla tiders svenska invandringsrekord.

Eriksson skriver också ärligt att denna kostnad får direkt negativa effekter på samhällsekonomin och ger exemplet att den årliga kostnaden är likvärdig med vad all vård i Region Skånes, Västra Götalands och Stockholms läns landsting kostar.

Jodå Jan, vi vet att svensk invandringspolitik har gett negativa effekter på vår välfärd, vi vet.

Källa: Skånskan

Jan Tullbergs beräkning av kostnaden för invandringen kan laddas hem här (pdf-fil)

Jan Ekbergs beräkning av kostnaden för invandringen kan laddas hem här (pdf-fil)

PS
2008 publicerade finansbranschens ledande affärstidning en artikel som baserade sig på en rapport från Storbritannien som sade att invandringen kostar långt mer än den smakar. Här erkänns det att invandringen bytte karaktär 1980, från en arbetskraftsinvandring till en flykting- och anhöriginvandring. Läs den gärna för den innehåller en del intressanta fakta. Realtid.se

Misslyckad integration?

Professor Jan Ekberg hävdar att Sveriges misslyckade integrationspolitik kostat svenska skattebetalare åtskilliga miljarder och kommer så att göra i många många år.

Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, jämför dagens invandringspolitik med den på 50, 60 och 70-talen.

Skillnaden mellan vad invandrare bidrar med och vad de genererar i kostnad ligger på 40-50 miljarder. Han hävdar också det vi redan vet, nämligen att dåtidens arbetskraftsinvandring har bytts ut mot en anhörig- och flyktinginvandring. Som två bidragande orsaker till dagens misslyckade integrationspolitik nämner Ekberg den svenska naiviteten och det generösa välfärdssystemet.

Egentligen skriver inte Jan Ekberg något vi inte redan vet och precis som vi gör, skriver Jan Ekberg för blinda ögon och döva öron. Myten kommer fortsätta rapa floskler om sina 600 000, Reinfeldt kommer fortsätta traggla sina historier om nödvändigheten för kommande arbetsbrist, Löfven kommer hävda vikten av tolerans och Romson kommer fortsätta sin flirt med bägge sidor och tvinga både rött och blått att öppna Sveriges gränser.

I landet Sverige finns det nämligen inga problem med vår absurda invandringspolitik. Det är bara Sverigedemokrater och vi som skriver på kritiska bloggar som ser problemen i våra drömmar. Precis som med Sverigedemokrater och vi som skriver kritiskt på bloggar, kommer Jan Ekbergs uppgifter att sammanfattas som nonsens.

Källa: NWT

Två bilder av ett problem

Av Stefan K

Läser på dagens text-tv att problemet med arbetslöshet bland invandrarungdomar fortsätter, men att utredarna och vår statsminister har olika syn på orsaken.

Arbetslösheten bland invandrarungdomar som redan förut varit hög, ökade under det senaste året med 28%. SCB och AF som tagit fram statistiken menar bl.a. att fler kommit till Sverige. Man glömmer säga att Sverige fortfarande har en arbetslöshet på runt 380 000 personer, att ungdomsarbetslösheten ligger runt 25% och att många ungdomar kommer från länder där utbildningen är låg och analfabetismen hög.

Vår statsminister nämner i ett uttalande ingenting om de allt fler som anländer till Sverige, deras analfabetism, obefintliga utbildning och den redan höga ungdomsarbetslösheten. Nej, vår statsminister kör vidare på begreppen integrationsproblem och diskriminering. Sedan tillägger han regeringens nya politik där möjligheterna till arbetskraftsinvandring förbättrats och där asylsökande under asylprocessen ska ha rätt att arbeta. Att de nya reglerna för arbetskraftsinvandring medfört att tusentals frisörer, serveringspersonal och städare anlänt till en marknad som redan är mättad nämns inte i Reinfeldt uttalande.

Sedan läser jag några ord som borde få varje arbetslös svensk ungdom att kippa efter andan. Ekonomiprofessor Jan Ekberg säger att det finns miljarder att spara till statskassan om sysselsättningen mellan inrikes- och utrikes födda jämnades ut. Varje ökning av sysselsättningsgraden bland utlandsfödda med en procentenhet motsvarar en minskning av de offentliga utgifterna med 0,14%.

Det lär betyda att vår statsminister som ser Sveriges ekonomi som sin enskilt viktigaste punkt, kommer att lägga fram ytterligare förslag till de som redan tagits fram och där personer med utländsk bakgrund prioriteras före etniska svenskar.

Därför tänker jag föregå dessa nya förslag och utse veckans rövskalle redan nu.

Källa: DN och DN