Utländsk forskare sågar Sveriges flyktingpolitik.

Av Stefan K

Den kurdisk-amerikanske forskaren Tino Sandandaji sågar Sveriges flyktingpolitik och säger att den utomeuropeiska invandringen både hotar landets ekonomi och permanentar stödet för en sort välfärdsstat.

Dessa ord bygger på en studie som gjorts i USA och berättar att lågutbildade invandrare i snitt betalar 1,1 miljoner kronor mindre i skatt än de får i bidrag, under sin tid i landet. Detta trots att USA jämförelsevis har en liten välfärdsstat och integrerar sina invandrare bättre ände flesta länder. Sanandaji hävdar att siffrorna i Sverige ser betydligt sämre ut.

Professor Jan Ekberg gjorde nyligen en studie och kom fram till att kostnaden för Sveriges invandringspolitik går back 40 till 60 miljarder kronor varje år, men Sandandaji hävdar att siffrorna är i underkant.

Orsaken är att siffrorna i Ekbergs studie inte separerar de olika grupper som kommer till Sverige, utan slår ihop kostnaderna för arbetskraftsinvandrare från väst och bidragsinvandrare från utomeuropeiska länder. Ekberg har också utelämnat pensionskostnaderna, trots att även invandrare åldras, samt de fakta att invandrare använder sjukhustjänster oftare och begår fler våldsbrott i förhållande till sitt antal.

En annan faktor med den stora utomeuropeiska invandringen är att vänsterpartierna stärks markant. I det senaste valet fick de röd/gröna 43% av rösterna och, men hela 77% av de utomeuropeiska väljarna gav oppositionen sitt stöd. 91% av de unga muslimerna röstade på något av vänsterpartierna, vilket förklarar de partiernas ställningstagande i invandringsfrågan.

Frågan är känslig och glöm inte bort att Marita Ulvskog (s) lät partipiskan vina 2008, då hon förhindrade att Bromölla kommun fick i uppdrag att granska kostnaden för kommunens flyktingmottagning närmare, länk. Om den verkliga orsaken var att SD låg bakom uppdraget eller att man inte ville att kostnaden skulle komma ut framgår inte men en kombination ligger väl inte långt borta.

Källa: Svensk tidskrift

Källa: Studie över kostnaden

Källa: Realtid