Två bilder av ett problem

Av Stefan K

Läser på dagens text-tv att problemet med arbetslöshet bland invandrarungdomar fortsätter, men att utredarna och vår statsminister har olika syn på orsaken.

Arbetslösheten bland invandrarungdomar som redan förut varit hög, ökade under det senaste året med 28%. SCB och AF som tagit fram statistiken menar bl.a. att fler kommit till Sverige. Man glömmer säga att Sverige fortfarande har en arbetslöshet på runt 380 000 personer, att ungdomsarbetslösheten ligger runt 25% och att många ungdomar kommer från länder där utbildningen är låg och analfabetismen hög.

Vår statsminister nämner i ett uttalande ingenting om de allt fler som anländer till Sverige, deras analfabetism, obefintliga utbildning och den redan höga ungdomsarbetslösheten. Nej, vår statsminister kör vidare på begreppen integrationsproblem och diskriminering. Sedan tillägger han regeringens nya politik där möjligheterna till arbetskraftsinvandring förbättrats och där asylsökande under asylprocessen ska ha rätt att arbeta. Att de nya reglerna för arbetskraftsinvandring medfört att tusentals frisörer, serveringspersonal och städare anlänt till en marknad som redan är mättad nämns inte i Reinfeldt uttalande.

Sedan läser jag några ord som borde få varje arbetslös svensk ungdom att kippa efter andan. Ekonomiprofessor Jan Ekberg säger att det finns miljarder att spara till statskassan om sysselsättningen mellan inrikes- och utrikes födda jämnades ut. Varje ökning av sysselsättningsgraden bland utlandsfödda med en procentenhet motsvarar en minskning av de offentliga utgifterna med 0,14%.

Det lär betyda att vår statsminister som ser Sveriges ekonomi som sin enskilt viktigaste punkt, kommer att lägga fram ytterligare förslag till de som redan tagits fram och där personer med utländsk bakgrund prioriteras före etniska svenskar.

Därför tänker jag föregå dessa nya förslag och utse veckans rövskalle redan nu.

Källa: DN och DN

Kommentera