Maskrosornas krig?

Miljöpartiet har lagt ett förslag om att förbjuda aktörer med vinstintressen från att driva skolor. Det kan stå 160 000 elever och ett antal lärare väldigt dyrt.

Miljöpartiets förslag ligger mycket nära Vänsterpartiets, så frågan är om partiets syfte är att locka över väljare från Jonas Sjöstedt? Miljöpartiet var nämligen förespråkare för friskolor tills alldeles nyligen, men har nu alltså svängt 180 grader.Read More »