Socialdemokraternas förbud mot friskolor är islamofobiskt

Konvertiten och imamen Abd al Haqq Kielan (Leif Karlsson) rasar mot Socialdemokraterna och menar att förbudet är ett påhopp på muslimer.

Förslaget är ren populism, menar Kielan och hävdar att det främst vänder sig mot muslimer.

Nu stämmer väl inte detta med verkligheten, då bara 11 av 71 religiösa friskolor är muslimsk. Vi har fått lära oss att allt som går emot islam eller en muslimer är rasism och islamofobi. Fast ligger det inte lite sanning i att just muslimska friskolor brottas med problem som varken kristna eller judiska gör?

Förslaget är ett påhopp mot den religiösa delen av samhället, menar Kielan också. Religionen som sådan har genom århundradena visat sig vara en grundbult för många av alla problem detta stackars jordklot fått uppleva. Vi har religionsfrihet och den ska vi värna, även om vi inte behöver gilla den. Däremot ska religionen aldrig få styra över samhället igen, utan det är samhället som ska styra över religionen. Vad religiösa lagar, regler och styrelseskick innebär, tar vi del av varje dag från länder där religionen är större än något annat.

SVT

En undersökning från Novus idag, visar att 73 procent av Sveriges befolkning vill se ett förbud mot religiösa friskolor. Detta om något är ett bevis för att regeringen är rätt ute.

SVT

12 thoughts on “Socialdemokraternas förbud mot friskolor är islamofobiskt

  1. Tycker SD som inte vill ha ett totalt förbud mot religösa friskolor också att ett förbud är islamofobiskt ?

  2. Förslaget är ytterligare ett exempel på att Sverige tvingas ändra befintliga lagar och regler efter islam. Nu straffas alla religiösa friskolor pga islams oförmåga att anpassa sig. Är kristna friskolor ett stort problem? Är judiska friskolor ett stort problem?

  3. Enda anledningen till deras lagförslag torde vara att inte genus och lämstäldhets blaj förekommer på religiösa friskolor.

  4. Islam liknar organiserad brottslighet eftersom grundtanken är att vissa (kvinnor) ska vara tjänare åt härskare (män) och Mohammed med hans familjs fastighet i Mecka är i toppen av pyramidspelet, där alla som vallfärdar dit eller begår övergrepp i islams namn ska få 72 oskulder efter döden…
    https://youtu.be/y9rJZX72oIw

  5. Islam bör minnas att religionsfriheten inom Sverige ÄVEN innebär rätt till att slippa bli påtvingad religion offentligt och dit räknas bl a skolor.

  6. Klart det är riktat mot muhammedanska friskolor men det är inte politiskt lämpligt att gå ut med det. Möjligen gäller det också de kristna Plymothbrödernas friskola som också segregerar.
    Det enda rätta är att förstatliga alla skolor och därmed kunna göra skolorna helt neutrala.

Kommentera