Skilda badtider gynnar islamisterna

Tyskland var först i världen med gemensamma bad för män och kvinnor. Sverige följde snart efter och i skånska Mölle kunde man 1905 se män och kvinnor bada tillsammans för första gången i vårt kära land.

Idag skriver vi 2016 i almanackan och nu börjar allt fler kommuner införa separata badtider för kvinnor och män, ivrigt påhejade av landets allt fler muslimer. Sara Mohammad, själv muslim, hävdar att detta bara gynnar islamisterna.Read More »

Vi vill ej ha segregerade badhus

Av Stefan K

När de muslimska kvinnorna nu får sin vilja fram och badhus efter badhus inför segregerade badtider för att blidka dem, är det skönt att höra röster som tar avstånd från denna diskriminering.

Stockholms stad har gjort en utvärdering av en enkät som kvinnor i Tensta och Skärholmen fick svara på. Frågorna rörde orsakerna till varför de muslimska kvinnorna går på dessa kvinnosim. Observera att frågorna kunde besvaras med flera alternativ, därav procentsatserna.

 1. Får ej bada med män p.g.a. Koranen, 99%
 2. Det är skönt, avslappnat, lugnt och fritt med bara kvinnor, 49%
 3. För hälsans skull, 40%
 4. Det är roligt, 26%

Lyssna på Sveriges Radio reportage.

  Artikelförfattaren Per Ström ger fyra relevanta förklaringar till varför mansförbud på badhus är en dålig idé:

  1. Det inte jämställt att låta kvinnor få större tillgång än män till en resurs som i huvudsak är gemensamt finansierad via skatter.
  2. Det stämmer att en grupp kvinnor av utländsk härkomst av religiösa skäl vill bada utan män. Men Sverige är ett sekulärt land och bör så förbli. Det är viktigt att hålla på vissa grundläggande värderingar. Vi vill inte ha tillbaka religionen som maktfaktor.
  3. Vilken grupp som helst kan få simma ensam, inga problem med det. Men då får de också fullt ut finansiera sitt eget badhus.
  4. Om vi låter religionen styra över badhusen, på vilket område kommer nästa krav på segregering mellan könen? Pojkskolor och flickskolor? Kvinnovagnar på tunnelbanan (vilket redan finns i flera länder)? Så hade vi det förr i Sverige, och jag tror att mycket få människor vill ha tillbaka det samhället.

  Ja, frågorna vi bör ställa oss och till alla som förspråkar segregerade badtider är om detta är integration eller segregation och om det kallas jämställdhet eller inte? Jämställdheten i Sverige är väl snart ett minne blott och vilka vi ska tacka det för vet vi alla.

  Källa: Genus Nytt