Stäng

Utrikesminister Margot Wallströms kärleksförklaring: ”Islam ger värdefulla bidrag till vårt samhälle”

ISLAM. Pettersson undrar om Sveriges utrikesminister har missat samtliga historielektioner i skolan och alla dagliga nyhetsrapporter eller om Margot Wallström är allvarligt sjuk eller kanske rädd? 

 • Vi har den största respekt för islam som världsreligion och för dess bidrag till vår gemensamma civilisation. 
 • Sverige värdesätter våra goda relationer med den muslimska världen. 
 • Många svenskar är muslimer och de ger förstås värdefulla bidrag till vårt samhälle. 
 • Ingenting jag sagt i riksdagen eller någonstans får eller kan tolkas som kritik av islam. 
 • Regeringen har största respekt för islam, som religion och för dess bidrag till vår gemensamma civilisation. 

Från Samhällsnytt

En påminnelse till utrikesminister Wallström: Islam och dess självförsvarskrig, försöken att ockupera och förslava Europa har inte upphört…

En del ”experter” tror att den muslimska världen förklarade krig emot USA under 1980-talet och att det berodde på USA. Det är helt fel. Man förklarade krig emot USA redan 1783. Anledningen till att man redan 1783 bedrev ett Jihad emot USA, var att USA vägrade betala de utpressningspengar, som det Ottomanska riket krävde, för att låta amerikanska fartyg vara ifred på Medelhavet.

Man krävde pengar/lösen av alla nationer som hade fartyg i Medelhavet. Betalade man inte, plundrade man fartygen, och mördade dess besättning. Även svenska fartyg kapades och några tusen svenskar hamnade som slavar i Nordafrika.

När Frankrike invaderade Nordafrika 1830 var det för att Européerna hade ledsnat på 1000 år av härjningar från Nordafrika.

När Muhammed erövrade Mecka år 630 och gjorde staden till islams centrum hade judar och kristna redan varit där i århundraden.

Nu har Turkiet gjort och släppt en storslagen video där muslimerna firar erövringen av Konstantinopel år 1453 som då hade varit en kristen stad i över 1000 år. Numera heter staden Istanbul och de kristna är i princip utrotade.

Det beteende som vi idag ser i Somalia, Syrien, Irak och på andra ställen, är inget nytt påfund. Det har alltid varit en del av islam, och är en av många strategier för att expandera arabernas rike och ideologi – Islam.

-Pettersson hoppas politikerna kan historien och inte tror att försöken att ockupera och förslava Europa har upphört…

Islam grundades av Muhammed, född c:a år 570, som påstod sig höra guds ord genom ärkeängeln Gabriel på berget Hira i närheten av Mekka. 

Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället. För att göra detta måste han antingen övertala de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats. 

Eftersom många inte var intresserade av Muhammed sa så beslöt han efter att ha samlat anhängare att använda våld.

De mest kända striderna utkämpades år 624 vid Badr, 625 vid Uhud och 627 vid Medina. Staden Khaybar som beboddes av judar intogs av Muhammed år 628. Redan då fördrev han judarna från Medina och mördade alla som var emot honom. År 630 intog han Mekka och 632 dog Muhammed och eländet som kallas islam började och det pågår än idag…

Det hävdas ibland att de kristna genom korstågen startade krig för att missionera och erövra länderna i öst. Man kan likväl argumentera för att det i stor utsträckning var för att försvara och återta de områden som araberna invaderat.

Här nedan islamska krig före de första korstågen. Uppräkningen av de islamska erövringskrigen från 600-talet visar en religion vars anhängare alltid har ett evigt Jihad i sin resepackning.

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Lybien).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvdstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste mosken.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50 000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50 000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50.000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket.

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto in Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början nordöver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimiska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4 000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42 000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15 000 till 40 000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña        och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8 000 till 20 000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20 000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1776: USA bildas som självständigt land.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50 000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

***

Under 700-talet var det så dags för muslimerna att i självförsvar civilisera Spanien därefter fortsatte de norrut för att självförsvara sig mot Frankrike dit de första muslimerna kom år 714 och intog Narbonne, som blev deras bas i 40 år varifrån de gjorde räder.

De härjade i Languedoc 714-725, förstörde Nimes i 725 och förstörde mängder efter floden Rhone. År 721, belägrade en muslimsk armé på 100 000 soldater Toulouse. Efter sex månaders belägring fick de hjälp och den muslimska armén krossades.

Muslimerna drog i oordning sig tillbaka till Spanien. År 732 fick de rejält med spö i slaget vid Poitiers och hade inte det skett kanske vi alla varit muslimer idag. Det fortsatte dock att härja i mindre grupper i Frankrike i närmare 100 år, givetvis i självförsvar.

Muslimerna totalförstörde Toulon 1178 och 1197, de massakrerade eller deporterade folk, från Korsika, Sicilien, Sardinien, södra Italien, Spanien och attackerade på fransk mark

När de blivit utslängda från Västeuropa fortsatte de från sjösidan ända fram till 1830 och tog slavar och slavinnor ända fram till 1830 då Frankrike bestämde sig att försöka hugga huvudet av ormen och där har ni förklaringen till Frankrikes invasion av Nordafrika.

***

1842 – 1846: Mord på 10 000 kristna assyrier av turkarna.

1894 – 1896: Mord på 150 000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300 000 till 730 000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750 000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25 000 kristna (armenier och greker) mördade, 200.000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3 000 kristna assyrier.

1948-några år framåt: 860 000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100 000 greker från Turkiet.

-Pettersson ser att nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Syrien, Gaza, Somalia, Kina, Ryssland, Thailand, Burma, Sri Lanka, Malmö, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

38 reaktioner på “Utrikesminister Margot Wallströms kärleksförklaring: ”Islam ger värdefulla bidrag till vårt samhälle”

 1. Mycket bra sammanställning på svenska av verklighetens Islam, och om korstågen som ju var försvarskrig.
  De som nu styr via media och politik är obildade, irrationella känslomänniskor som inte har något gemensamt med de intelligenta och rationella person som byggde upp historiens mest avancerade, rika och fria nationer. Det gäller i extrem grad i Sverige som snabbt håller på att raseras.
  De personer som nu har makten i väst är de som alltid har sympatiserat med västs fiender. Tidigare var det Sovjet, DDR, Mao. Nu är det primärt Islam.

 2. Slår man dessa historiska fakta i nyllet på PK-folket så antingen blundar de och håller för öronen och lallar i högan sky eller skriker de om vad kristna minsann gjort och för att inte tala om den vita mannen.

 3. Gud sa laskigt att ha en minister som sager att hon ar for islam som varldsreligion vet hon inte att det ar det dom haller pa med

 4. Det var det vidrigaste jag hört!! Är alla sossedjävlar muslimer?? Hur faan kan någon rösta på Socialdemokraterna??

 5. Ja just det.
  Där kom det rätt ut.
  Beviset för att svenska politiker tjänar främmande makter och valboskapen är medskyldiga medlöpare dem också.

 6. Wallströms är islamofil och judehatare. Bara i ett så dysfunktionellt och odemokratiskt europeiskt land som Sverige kan detta vara OK.

 7. Det är klart.Det hörs tydligt mellan raderna att V röstar grönt eller gult.
  V kommer vika ner sig och agera dörrmatta som de andra 4 partierna inom regeringsunderlaget pissar på.
  Något ont som inte har något gott med sig är att vänsterpartiet kommer försvinna på kartan i längden,för vem röstar på dem när de lägger sig platt inför globalisterna/kapitalisterna och sviker sina ideal.

 8. Sverige behöver nog en ny utrikesminister och ny regering.

  ”Vad säger man då om en religion som anser att :

  Kvinnor är mindre värda än män.
  Kvinnor som inte lyder sin man får misshandlas
  Kvinnan skall alltid tillfredsställa sin mans sexuella krav
  Mord på icke-muslimer leder till paradiset, om du hävdar att mordet skett i syfte att försvara islam.
  I detta paradis passas män upp av kvinnliga oskulder med stora bröst.
  Det är acceptabelt att ljuga. Om det gynnar islam är det t.o.m. att rekommendera.
  Människor är värda olika beroende på sin trostillhörighet.
  Det är Guds vilja att mörda människor som vill lämna islam och byta religion.
  Man får inte ifrågasätta, kritisera eller skämta om Allah, Koranen eller Muhammed.
  Uppmuntrar kraftigt till våld mot icke-muslimer.
  Hitlers judeutrotning måste fullföljas innan världen blir fredlig.
  Slutmålet är att islam skall styra världen och alla icke-muslimer erkänner islams överhöghet.
  Sex och äktenskap med nioåriga småflickor är helt ok. Pedofili och otukt är okända begrepp.

  Vårt svar är givet – vad är ditt?
  Med ett starkt muslimskt inflytande kommer Sveriges kvinnor och män att förpassas tillbaka till Medeltiden. Inte sedan Hitlers dagar har världen stått inför ett större hot. Hur du agerar på denna utmaning är helt avgörande om vi skall kunna behålla vår frihet, demokrati och jämställdhet.”
  http://skafferigodis.blogspot.com/

 9. Nej hon är helt enkelt Sosse, och dom kan sälja sina släktingar bara det gagnar dem själva, så sjukare än vanligt tror jag inte hon är.

  1. Kan hon inte praktisera den för muslimska kvinnor så populära sporten balkonghopp, som ngn tydligen gjort idag igen, vi har mkt att tacka för som Margot själv säger.

 10. Margot har ju knappt gått i skolan och några historielektioner har det garanterat inte varit tal om.

 11. Löven säger på dagens presskonferens att S aldrig kommer jämför Vänsterpartiet med SD !
  Är någon förvånad över detta besked ?
  Nu har Löven mutat kommunisten Sjöstedt och därmed är saken redan klar, V röstar för Löven Sverige får nu en liberal mångkulturälskande regering.

  1. Nej, givetvis för att kasta en morot till Sjöström, men dom kan ju inte komma ifrån att dom kallat både SD och V för ytterlighetspartier,
   och sagt att dom ska hållas ifrån inflytande.

   men jag tror att Jonas Sjöström sväljer betet ..

 12. Vilken fin människa hon är den där okristna politikern Margot !!!!!!!!!!!
  6-årig eller max 7-årig skolgång där eller ?

 13. hehehe ja det är klart har man ett antal millen på kontot, säpovakter och bor i gated communities kanske man kan tycka det. Men de bör ju ändå nånstans långt inne i deras egohjärnor fatta att alla inte har säpovakter. bor i gated communities och har ex antal millen på kontot.

  1. Till Carl Ekström.

   Ledsen om jag gör dig besviken. Du är inte realitetsorienterad.

   Jo, i vårt folk finns många som är så korkade.

   Dessutom tycks det ske en anrikning av korkade JA – sägare inom bl.a. politiken. Även kallat proselyter.

   Svenska.se ger:
   prosely´t substantiv ~en ~er
   ORDLED: proselyt·en , ●(ny)vunnen an­hängare av viss tro eller å­sikt

   Till exempel vill Sd endast låta proselyter bli / vara medlemmar.

   (I Sverige finns också många JAS – ägare. Jag är en av dem.)

   Jag tycker att YouTubaren Fritjof Persson kan vara värd att lyssna på.
   http://www.youtube.com/watch?v=HWpEySNYs-k&t=2s
   Minns jag rätt är det i avsnittet ”Roland Finser och Fritjof Persson (Svensk Version)” som Fritjof förklarar att Sverige är världsmästare i propaganda. Det har jag själv trott de senaste fyrtio åren. Efter ”die Wände”, 1989, kunde jag segla flera somrar i Rügenområdet. Då insåg jag att Sveriges propagandamaskin är effektivare än den som fanns i DDR. Vi Svenskar är ännu mer lurade än Ossisarna var.
   Därefter kan du fortsätta med ” En intervju med Fröken X”.
   Med vänlig hälsning
   Tomas.

 14. Vore intressant att höra kärringen berätta vad de tillfört? Jag kan hjälpa henne om minnet sviker. Mord på oskyldig svenskar , massvåldtäkter på barn, flickor, pojkar och kvinnor, bilgrillningar i massor, förföljelse av oliktänkande, inbrott, misshandel, narkotikabrott av olika slag, utnyttjande av vårt sociala skyddsnät i miljardklassen, kränkhetsersättningar för allt, bränder i skolor , asylboenden mm. Detta var en liten del av vad de bidraget med plus att hela vårt tidigare trygga samhälle är väldigt otryggt för både unga och gamla. Var så god jag hjälper till att friska upp minnet för utrikesrikesblondinen gratis.

 15. Pettersson,bland de 82 %-en finns en stor mängd svårt sjuka,som under mina barndomsår hade beretts tvångsvård på dårhus !
  Även idag finns sådana sjuka personer, men de vandrar numera fritt ute bland oss normala.
  Känner ju inte Margot men kan mycket väl föreställa mig,att hon tillhör de som borde vårdats i sådan dåtida inrättning.

 16. Den där SverigeFrånVända tanten är inte frisk på en fläck!
  Fullkomligt maktgalen och tokig! hon och annie lööf!
  Stackars Sverige!

 17. Kan inte denna avart till mänskligheten gå fram och säga det till alla berörda familjer, som var med i Stockholm den 7 april 2017. Sen förklara vad dom bidragit med den dagen, skulle vara rätt intressant att höra den förklaringen med dennes egna ord. Inget på förhand skrivet av någon annan, och denne skulle få svara på frågorna från dom drabbade utan att kunna gå därifrån

Kommentera

%d bloggare gillar detta: