Stäng

Kontrollrummet

ENERGI. I Svenska kraftnäts kontrollrum styr och övervakar vi landets elsystem dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige. På denna sida får du en inblick i vad som händer i våra kontrollrum.

PRODUKTION. Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ungefär 10 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på ”ospecificerad produktion” är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi. Obs! Illustrationen nedan baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. ”Hacken” som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur datan presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

 Gå till sidan Statistik.

Kärnkraft i Sverige produceras 2018 via åtta aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (fyra reaktorer). De två reaktorerna i Barsebäck stängdes 1999 respektive 2005, två reaktorer har stängts i Oskarshamn 2015 respektive 2017, och ytterligare två reaktorer i Ringhals ska stängas 2019 respektive 2020.

På nedanstående bild ser ni hur produktionen såg ut idag, klockan 18:00.

63,4 procent av Sveriges elkraft utgjordes av kärnkraftsel och vi ska stänga två rektorer till inom en snar framtid. Miljöpartiet låter hälsa att det går bra att cykla till medeltiden för det är vi som utgör 0,15 procent av jordens befolkning som ska rädda världen…

Kontrollrummet

1 reaktion på “Kontrollrummet

Kommentera

%d bloggare gillar detta: