Vi lever i kalla tider

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR. Som ni vet lever vi mellan två istider. Den tiden kallas holocen och är den nu pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11.500 år sedan, några vill att nuvarande epoken ska bilda en egen epok, antropocen, människans tidsålder, från industriella revolutionen på sent 1700-tal. 

Jørgen Peder Steffensen är professor i iskärnerelaterad forskning vid Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet. Med hjälp av iskärndatum har hans team rekonstruerat de senaste 10 000 åren av klimathistoria. Citat från Youtube

Jørgen konstaterar “Vi lever i kalla tider”.

Read More »

Elsa Widding – Medias klimatrapportering är osaklig

ENERGI & KLIMAT. Elsa Widding är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och har arbetat i energibranschen under 25 år, bland annat för tre av de fyra största energibolagen i Norden. Då hon arbetade på Näringsdepartementet blev hon känd som Sveriges bråkigaste kvinna – hon försökte nämligen stoppa Nuon-affären, statens största och sämsta affär genom tiderna. Tyvärr misslyckades Widding och det kostade svenska skattebetalare minst 50 miljarder kronor.

Read More »