Etikettarkiv: energi

Siffrorna berättar sanningen om våra politiker…


Från Thoralf Alfssons blogg 

Begriper inte människor hur illa det är? När rödgröna klimatfanatiker får styra Sveriges energipolitik så kan det bara gå åt helvete. Fortsätt läs


Ringhals 1 uppe i produktion


ENERGI. Väldigt trevligt att se att kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 är uppe i full produktion igen. Nu är sannolikt elförsörjningen i södra Sverige tryggad. R1 ger en baskraft på 840 MW. Eftersom medelvärdet på verkningsgraden för ett vindkraftverk är ca 30 procent så krävs det ca 840 st vindkraftverk på 3 MW/st för att få samma effekt som R1, skriver Thoralf Alfsson på sin blogg Fortsätt läs


Elfärjorna går på diesel sedan 7 månader


KLIMAT & MILJÖ. De största utsläppsfria färjorna i världen togs officiellt i drift den 9 november 2018 efter att speciellt inbjudna gäster bordat färjan Tycho Brahe, i Helsingborg och Helsingör, för att delta i invigningsceremonin som markerar slutförandet av en helelektrisk konvertering. Fortsätt läs


I 20 år har de inget sett…


EL. Vi har de senaste dagarna hört att Sverige importerar el och producerar med oljekraftverk, detta trots att vi har kraft i norr men det saknas överföringskapacitet för att transportera elen från norr till söder och det lär ta 15-20 år att bygga ut kraftledningsnätet för att klara detta och vi har tydligt sett att vindkraften är inte att lita på.  Fortsätt läs


Elpriserna rusar och når extrema nivåer medan miljöpartiet drömmer om vind…


ENERGI. I några dagar har vi skrivit om att det råder elbrist, att Sverige importerar el och har startat oljekraftverk.  Fortsätt läs


I elbristens Sverige bestämmer extremisterna…


ENERGI. Det råder elbrist, Sverige importerar el och har startatat oljekraftverk trots att elförbrukningen är låg och Sverige går på halvfart i coronapandemins spår. Fortsätt läs


Kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 startas


ENERGI. Med vårens utomordentligt låga elpriser har det inte varit affärsmässigt möjligt att återstarta reaktorn inför sommaren efter ett tidigare driftuppehåll med serviceåtgärder. Planeringen har varit att återstarta Ringhals 1 senast efter sommaren 2020 och driva reaktorn fram till årsskiftet 2020-2021 då den kommer att stängas av permanent. Det ändras nu i och med en särskild överenskommelse med Svenska kraftnät som ansvarar för kraftsystemets stabilitet. Fortsätt läs


Risk för allvarliga elfel mörkas av ansvarig myndighet


ENERGIFÖRSÖRJNING. Sverige löper stor risk att drabbas av problem med elförsörjningen. I handlingar som beskriver problemen har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om hur allvarligt läget är. – Ledningen hindrar information om riskerna. Det är en mörkläggning, säger en källa med insyn, rapporterar Aftonbladet Fortsätt läs


Kommunens revisorer stoppade granskning av vindkraftverk


KORRUPTION. ”1 §   Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna. Fortsätt läs


Kan Helsingfors värmas upp av små kärnkraftverk?


ENERIGI. Helsingfors ska satsa på klimatvänliga energikällor till sitt fjärrvärmenät. Nu vill ett svenskt kärnkraftsföretag anlägga små kärnkraftverk, som ska leverera varmvatten till den finländska huvudstaden, skriver Sveriges Radio Fortsätt läs