Bristen på vårdplatser

Pettersson har i artikeln Läkare livrädda – bristen på vårdplatser växer skrivit om bristen på vårdplatser.

Data över antalet vårdplatser och trenden över tid för dessa i Sverige har hämtats från OECD och Eurostat och presenteras i följande diagram.

Antal sjukhussängar per 1000 invånare 2015 (OECD)

Antal sjukhussängar per 1 000 invånare 2015 (Eurostat)

Antal sjukhussängar per 1 000 invånare i Sverige 2004-2015 (Eurostat)

Nostradamus_i_norr överlåter åt läsaren att själv dra slutsatser om orsakerna till minskningen. Tips: Vårdplatser kostar pengar som nästan uteslutande finansieras med skatter. Antalet beviljade uppehållstillstånd under perioden 1980-2016 är 2 127 423. Sysselsättningsgraden för personer med uppehållstillstånd är mycket lägre än för ursprungsbefolkningen. Lönerna är i genomsnitt också betydligt lägre. Konsekvensen av båda är att de totala skatteintäkterna inte räcker till för att i det här fallet, finansiera erforderliga vårdplatser för den invandrade befolkningen. Därav de kontinuerliga nedskärningarna allt eftersom massinvandringen fortsätter.

11 thoughts on “Bristen på vårdplatser

 1. 1996 hade Sverige ca 8,8 miljoner innevånare. I dag något mer än 10 miljoner. Antalet vårdplatser har under samma tid minskat med 10000 ( tiotusen). Sverige går bra säger Magdalena Andersson och Löfven.
  Ja det kan man ju påstå om man inte bryr sig om att landet inte längre har någon polis att räkna med, inget försvar, ingen skola värd namnet. Men vi har infrastruktur som faller sönder, usel åldringsvård och en sjukvård, som går på knäna och allt fler fattigpensionärer
  Men Sverige går ju bra eller hur var det?
  Ja och vi vet väl alla till vilka pengarna går.

 2. Det är en stor skam att det land på jorden som plockar ut mest
  skatt från sin befolkning ligger i absolut bottenplacering när
  det gäller vårdplatser, eller är det detta som kallas
  den Svenska modellen, som statsministern skryter om,men
  han strävar väl efter sista platsen. Ynkligt är det i vart fall!

 3. Jämförelserna mellan länderna är inte rättvisande. Sverige har minskat sjukhusplatserna men i stället byggt upp rehabiliteringsplatser i kommunerna dit man kommer för eftervård. De flesta andra länder har inte sådana rehab-platser utan rehabilitering sker på sjukhusen.

  • Ädelreformen, där kommunerna ålades att ta över eftervården av äldre trädde i kraft 1992. Trots detta har antalet vårdplatser inom sjukvården minskat kraftigt sedan dess och fortsätter att minska, vilket framgår av diagrammet. Den huvudsakliga orsaken till detta är besparingar p g a massinvandringen, d v s skatteintäkterna räcker inte till. Den medicintekniska utvecklingen antas ha viss påverkan på minskningen.

   Enligt SKLs statistik för 2016 var de geriatriska (för äldre) vårdplatserna mindre än 8 procent av de totala antalet.

   En bra artikel i Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/6/6069/LKT0706s396_397.pdf

 4. Inte märkligt att vår sjukvård går på knäna, vi har ju landsting som styr och ställer.
  Politikerna i våra landsting insåg inte att sjuksköterskor gör vad de gör som ett kall utan för att livnära sig på sitt intresse för vård.
  Politikerna insåg inte att det skulle bli svindyrt med temporärt inhyrd personal istället för att betala både läkare och annan personal marknadsmässiga löner.
  Vänsterfolket skriker sig hesa när privata tar över samhällsfunktioner, men vilka Vårdcentraler fungerar bäst?
  De privata. Där anser sig personalen ha större möjligheter att bli lyssnade till och det är alltid mer värt än högre lön.

  Landstingspolitiker är för det mesta som de tre afrikanska aporna, ”ser inte, hör inte och talar inte” utan följer blint respektive partiboss.
  Varför? De vill stanna vid köttgrytorna!

 5. Det visar att invandringen är största frågan i Sverige, för den påverkar allt.
  Jag antar att riksdagens flesta partier tolkar det låga antalet vårdplatser, som att Sverige är så mycket friskare än de flesta andra länder. Som när man införde ”arbetslinjen” att man kan ligga på sjukbår och jobba om man söker rätt jobb, annars blev man utskrivna när tiden för sjukdom överskridits. Då gick sjuktalen ned och det tolkades som att Sverige blivit friskare. Ja vissa notoriska fuskare blev man av med men genom att terrorisera ett stort antal ärliga men sjuka människor. Fan vad sorgligt, tiden till val känns lång.

 6. Utmärkta diagram som visar verkligheten…Instämmer i din slutmening.
  Visst är alla lyckosökare och de skador dessa orsakar,själva grunden för vår vårdkris ! Efter mina veckor på sjukhus,fick jag en känsla av att 50 % av patienterna är/var importer.

Lämna ett svar till Tony Avbryt svar