Stäng

Regeringen kan inte längre garantera medborgarnas säkerhet och därför är den inte regeringsduglig utan måste bytas ut

INSÄNDARE. Denna artikel började jag skriva efter att jag den 24/11 i TV 4 lyssnat på ”debatten” mellan Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Den gjorde mig inte bara förbittrad utan också rädd för att dessa två kan få fortsätta att totalförstöra vårt land. Inte ett enda intelligent och klokt förslag om Sveriges framtid förmådde de formulera. Den som vid kommande val röstar fram dessa katastrofala individer gör sig därmed skyldig till Sveriges undergång såväl beträffande välfärd som värdegrund.

En så primitiv ”debatt” förd av en statsminister och en eventuellt blivande sådan, har jag aldrig hört tidigare trots att jag följt dessa sedan Per Albins tid! De berörde överhuvudtaget inte den katastrof de försatt Sverige i.

Invandrarkriminaliteten har nu nått en sådan nivå att de hotar det svenska samhället och ingen medborgare kan längre känna säkerhet och trygghet till liv och lem.

De kriminella invandrargängen är på väg att ta över förorterna i våra större städer men också medelstora och mindre samhällen med många invandrare.

Varken regeringen eller de övriga sjuklöverpartierna är beredda att sätta in resurser för att en gång för alltid stoppa invandrarbrottsligheten.

Till detta måste också läggas att de islamska värderingarna som helt strider mot en civiliserad och kulturellt utvecklad stat alltmer vinner mark i vårt land.

Detta senare beror ju på politikernas undfallenhet och handlingsförlamning. Islamska värderingar måste stoppas och inte ges fotfäste i vårt land. Islam är en dödskult som bara bryter ner. Av alla religioner är den enbart destruktiv. Den bör för övrigt inte behandlas som religion utan som en politisk rörelse med inslag av religiös fanatism. Därför skall den inte skyddas genom lagen om religionsfrihet. Detta gör den farligare än andra religioner och ger utrymme för terrorism, som vi inte i tid kan skydda oss ifrån. Islamisterna tillåts dessutom i sina organisationer, i muslimska skolor, i moskéer etc driva och verka för en värdegrund som står för terror, antidemokrati och konflikter mellan olika grupper.

Vi kan nu inte längre hoppas på att regeringen och de övriga sjuklöverpartierna agerar på ett sådant sätt att Sverige återgår till förhållanden som rådde före massinvandringen.

Vi måste därför för det första skapa en riksövergripande försvarsorganisation och motståndsrörelse i annat fall tar invandrarbrottslingarna över.

Vi hör nu dagligen åklagare, poliser som uttalar sig om att man inte klarar invandrarbrottsligheten såvida inte regeringen ger dem de rätta redskapen.

Några av dessa är ju att utvisa alla utan medborgarskap som utför kriminella handlingar. De som har sådant skall givetvis få straff som står i proportion till brottet.

Husundersökningar skall tillåtas i alla de områden där brottslingarna finns. Påträffas olagligt innehav av vapen och sprängmedel skall de ansvariga utvisas.

Bort med skolor och ungdomsorganisationer som drivs av muslimer.

Kräv stenhård anpassning till den värdegrund vi grundlagsfäst eller genom allmän lagstiftning lagt fast.

Allt som motverkar integrering och assimilation skall förbjudas. Följs de inte skall vederbörande utvisas.

Seder kopplade till islam och som hindrar inlemmandet i det svenska samhället på ett naturligt sätt skall brytas.

Exempel på detta är skilda badtider för män och kvinnor. Sådana är helt oacceptabla. Därför skall inte småflicks/pojkjurister hos diskrimineringsombudsmannen få avgöra sådant. I stället skall vi återgå till de regler som gällde när massinvandringen tog sin början. Det hänsynstagande till primitiva religioner och seder som nu görs i Sverige är oförsvarligt. Hitintills har vi tydligt sett att de som t ex arbetar med dessa frågor hos diskrimineringsombudsmannen är obildade icke upplysta individer som tolererar vilka vidskepelser som helst i vårt moderna samhälle.

I Sverige borde vi alla inte minst politiker, myndigheter och mediafolk vara stolta över den utveckling och värdegrund vårt land genomgått och står för och därför till varje pris hävda och försvara den. De, som vi valt att göra detta sviker emellertid såväl oss som de nu bortgångna ,som formade som det land vi fått i arv.

Dagens politiker saknar klart och tydligt den begåvning och bildning liksom strävan bort från det barbari som är kännetecknade för de kulturer varifrån merparten av dagens invandrare kommer.

Förhållningssätt människor emellan, som motverkar individens frihet, samhälleliga normer och värderingar som skapar otrygghet och motsatsförhållanden är dagens politiker på väg att tillåta invandrargrupper att  utöva och tillämpa i vårt land. En dödskult som islam kan inte föra något gott med sig och bör därför inte accepteras i vårt land.

Politikerns vilsenhet och brist på klarsyn visar sig så gott som dagligen. Man är beredd att stifta lagar mot hat och rasism på nätet men inte faktiskt och kraftfullt göra slut på invandrarnas grova våld som mord, rån, våldtäkter, bränning av bilar och fastigheter etc. Detta skall givetvis ske genom att resurser i första hand avsätts för dessa brott. Straffen skall givetvis vara långa fängelsestraff och därefter utvisning. I dag kan nästan ingen svensk flicka känna sig trygg när hon går till skolan eller befinner sig där om skolan eller orten har invandrare. Insatser mot detta våld borde självklart prioriteras före en visserligen inte försvarbar men ändå bara retorik på nätet.

Jag tror aldrig vi tidigare hos de grupper som borde bära upp samhället bildnings/kulturellt/demokratiskt och utvecklingsmässigt haft så stora brister som hos dagens. Den som lyssnar på dagens politiker, tar del av hur myndigheter fullgör sina åligganden och hur journalister (medier) beskriver dagshändelser och skéenden kan inte annat än instämma i mina påståenden. Hur kan överhuvudtaget en tidning som Aftonbladet betraktas annat än som en boulevardtidning och därför av den som köper den snabbt förpassas innanför rocken eller i handväskan för att inte avslöja sin bildningsnivå. Den speglar med förödande klarhet att de ansvariga för tidningen avsvurit sig allt ansvar för seriös journalistik.

Och tyvärr befinner sig merparten av dagens politiker på samma undermåliga nivå från vilken i dag sällan hörs någon röst som kan inge medborgarna hopp.

Därför måste vi medborgare agera genom egna initiativ. Ett av dessa kan vara lokala medborgarinitiativ som tar strid mot de som försöker tvinga på oss en ny ”värdegrund” och tackar oss för att de fick en fristad här genom att mörda, råna, begå våldtäkter, förstöra materiell egendom samt införa värdenormer som endast hör hemma i barbarstater.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

13 reaktioner på “Regeringen kan inte längre garantera medborgarnas säkerhet och därför är den inte regeringsduglig utan måste bytas ut

 1. Lägg ner Hemvärnet!
  Varför skall det vara så svårt att i Sverige införa undantagstillstånd som i Frankrike och i samband med detta en Beväpnad! Försvarsorganisation av frivilliga för skydd av hela landet?
  / Undrar en Frivillig, snart 73

 2. POLITISKT KORREKTHET skapar värdelösa figurer utan stake som AKB och Stefan Löven, – detta måste vara en av människans sämsta egenskaper. De som blundar och väljer sådana ledare verkar för att islamisera Sverige och överlämna Sverige till araber/muslimer som i praktiken kommer att vara i majoritet inom 20 år tack vare den ansvarslösa massinvandringen av dysfunktionella muslimer.
  FÖRSÄKRINGSKASSAN var INTE tänkt att försörja en million individer från mellanöstern och korthuset kommer att rasa ihop inom några år. Det betyder en generellt sänkt välfärd för oss alla i Sverige då möjligheten för regeringen är uttömd att låna upp mer pengar till massinvandringen. Betänk att INTEGRATIONSVERKET har mer än 10,000 anställda på grund av att dessa stolpskott vill leka HUMANITÄR STORMAKT….-samtidigt svälter våra äldre och människor som jobbat hela livet får pensioner de INTE kan leva på….VAKNA SVERIGE!!!

 3. Jag läste i en av kommentarerna något som jag tycker är ett mycket bra förslag. Och det var att det nu har gått så långt med alla brott som svenskar utsätts för alltså väldigt grova och våran regering bara ser mellan fingrarna och låtsas som inget ting och på så vis skickar dom signalen till oss medborgare att det är upp till oss själva att skydda oss. Och det var där i kommentaren som jag såg hur man kanske kan börja och starta upp en organisation som tillsammans försöker komma fram till olika lösningar som kan göra livet lite mera drägligt för svenska folket. Och allt kan börja med att man samlas i kyrkan och alla är välkomna som också har kommit fram till att det måste göras något och om det ska hända så måste jag själv ta tag i det för våra politiker har lämnat oss till vårat eget öde så det man måste göra först är att starta en organisation och för att göra det så måste man samlar ihop människor så många som möjligt för att sedan organisera det hela med andra ord bygga upp det mycket väl och professionellt med full kontroll. Där efter försöka hitta lösningar för att komma till rätta med mål vi strävar efter.
  Jag tror att det ligger något i denna tanke som kan vara början på något stort jag har en stark känsla av det iallafall. Är det någon annan som kanske har en annan idé eller tanke eller kanske är redan på gång med något så hör gärna av er.

  1. Då kyrkan är infiltrerad av fienden vore det i milda ord oklokt att ha kyrkan som samlingspunkt för motståndet!

   Lite stödord för att förstå infiltrationen:
   Kommunism
   Antje Jackelen
   Åke Bonnier
   Helle Klein
   Hbtq
   Flyktinggömmande
   Mm mm

 4. Det hemska är att regeringen och den fega Batra driver oss från ett rättssamhälle mot medborgargarden. Så vill vi inte ha det i en demokrati. Men då får ni förbanne mig acceptera demokratin. Att man måste tala med alla. Att man inte får ha DÖ o s v.

  1. Vänta bara tills de där utomjordingarna får hit sina vapen från hemmaplaneten då går det snabbt att utrota allt liv på jorden.

 5. BRA skrivet Olle. Har följt dig länge och förstår att vi behöver fler av din kaliber. själv är jag inte så bra på att uttrycka mig så jag är väldigt tacksam att det finns sådana som du.
  Tack för att du finns.

 6. Det er ikke uforståeligt at mange svenskere føler sig utrygge, selv os i Danmark føler os ikke mere trygge og vi har endda færre muslimer end jer

 7. Jag skrev ett förslag, tidigare, till ”kraftsamling”.
  Vi svenskar är ju alltid välkomna i svenska kyrkan.
  Att införa en ”fredagsbön” och samlas för kreativa samtal kan vara ett sätt att organisera det försvar som vår regering/polis inte klarar.
  ”Var och en är sig själv närmast”!
  Vi behöver försvara oss mot muslimerna!
  Alla muslimer är muslimer!
  Jag är rädd!

  1. Ole Ljungbeck är klock och MODIG – han är en ’rara avis’ (sälsynt fågel) bland svenskar. Synd att inte fler av oss utrycker vad vi känner …
   En för alla, alla för en! (Un pour tous, tous pour un !), musketörernas berömda valspråk, är ett föråldrat uttryck vars innebörd sprider rädsla. Rädsla är en fördröjd känsla.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: