Kraftigt ökad kostnad

Kostnaden för vård av illegala invandrare har ökat kraftigt. Det visar nya siffror, som också pekar på att kostnaderna kommer att öka de kommande åren.

Det är främst i våra tre storstäder kostnaden skenat. Det var 2014 som Alliansregeringen klubbade  igenom förslaget att illegala invandrare ska ha rätt till subventionerad vård och vården inte kan anstå.Read More »

Det är de gamlas fel

Vården i Sverige befinner sig under en hård press, kanske den hårdaste någonsin. Vi läser om allt längre vårdköer, sjuka barn som flygs utomlands för vård, personal som går på knäna och en ekonomi som krisar.

Det är pensionärernas fel, säger socialminister Annika Strandhäll (S). Read More »

BB läggs ner i Sollefteå, i Skellefteå får invandrarkvinnor extra stöd vid förlossningen

VÅRD. I Sollefteå är invånarna minst sagt upprörda och ockuperar BB efter att det stängts. Tidigare har beslutats flytta den akuta ortopedin från Sollefteå sjukhus till Örnsköldsvik. I augusti kom beskedet att den akuta kirurgin, också har hållits stängd långa perioder. Den politiska majoriteten bestående av S, V och MP. Read More »

En utmaning för vården

Socialstyrelsen konstaterade igår att asylsökande och nyanlända är en stor utmaning för vården.

Bland mina arbetskamrater och nära vänner diskuteras konsekvensen av detta just nu. Flera har drabbats av allt längre vårdköer och värst drabbade verkar de som står skrivna hos Folktandvården vara. Köer på över ett år har nämnts och likaså avbokningar.

Nu visar det sig att många asylsökande och nyanlända inte utnyttjar all den vård de har rätt till. Nu uppmanar Socialstyrelsen alla berörda parter att tillsätta fler insatser för att ge dem den vård de har rätt till.

I.o.m. detta lär vårdköerna bli ännu längre för andra patienter och med detta lär ilskan växa ytterligare. Som alla vet har asylsökande förtur och vad detta kommer innebära för ekonomin vet ingen än, bara att asylsökande och papperslösa har rätt till en vård som finansieras av andra.

Socialstyrelsen

Hygienkrav i vården

Petterssons skrev tidigare idag om den exploderande ökningen av den multiresistenta MRSA-bakterien.

I reportaget det hänvisas till, informeras det om att asylsökande ligger bakom denna explosionsartade ökning. Vi har tidigare läst om TBC och andra mer eller mindre utdöda sjukdomar ökat i kölvattnet av den stora asylinvandringen till Europa.Read More »