Etikettarkiv: tillväxt

Det här blir dyrt – tillväxten skrivs ned


EKONOMI. Som av en tillfällighet kommer nu, precis efter valet, siffror som visar att Sveriges tillväxt inte alls är så hög som regeringen och finansministern påstod i valrörelsen.

Fortsätt läs


Bluffen att det går bra för Sverige bygger på dagistrick


INVANDRING. 

  • ”Sverige är på plats 20 av 28 i total BNP-tillväxt, och ännu sämre i BNP per invånare”
  • ”Nästa år väntas BNP-tillväxten per invånare landa på 1,1 procent”
  • ”Detta är katastrofalt svagt under en högkonjunktur med en expansiv penningpolitik”

Fortsätt läs


Dansk tillväxt överträffade förväntningarna


EKONOMI. Danmarks bruttonationalprodukt steg 0,7 procent under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma kvartal föregående år ökade BNP med 0,3 procent.
Det visar preliminär statistik enligt Bloomberg News.

Förväntningarna låg på en uppgång med 0,5 procent jämfört med kvartalet före och en ökning med 0,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

-Pettersson säger, att det går tydligen med minimal invandring…

 


En mardröm för EU


Experter kallar Europas ekonomi för en katastrof. De kommande problemen ser ut att bli större än vad som tidigare spåtts.

Arbetslösheten ligger fortfarande på gigantiska nivåer och någon snabb återhämtning är inte att vänta. Europas arbetsmarknad är utsatt för stora utmaningar när tillväxten i Kina, Indien och även Afrika lockar investerare och arbetsgivare i en allt snabbare takt.

Samtidigt med detta chockar EU med en starkt nedsatt tillväxtprognos. Även det starka loket Tyskland skriver ned sin tillväxt och nu ser det ut som om återhämtningen inte kommer som många trott.

I detta läge förespråkar Sverige efter en ökad arbetskraftsinvandring till Europa och då inte bara av högutbildad arbetskraft.

Källor: SvD och SvD


Nu hotar bostadsbristen tillväxten


Bostadsbristen hotar den svenska tillväxten, men politikerna vill hellre prioritera bostäder till de nyanlända.

Bostadssituationen är nu så akut att den svenska tillväxten hotas. Det kunde SVT:s Rapport redovisa igår. I Pajala där nya gruvor öppnas står över 1 100 personer i bostadskö, men det finns inga lägenheter till de som nu tänker flytta dit. I 135 av Sveriges 290 kommuner råder bostadsbrist och flera företag ser nu svårigheter i att expandera när tilltänkta nyanställningar kan frysa inne p.g.a. bristen på bostäder.

Se avsnittet i Rapport.

Samtidigt som denna bostadsbrist hotar den svenska tillväxten, tvingar svenska ungdomar att bo hemma allt längre upp i åldrarna och svenska studenter att tacka nej till studier, jobbar nu länsstyrelser runt om i landet för att hitta bostäder till de allt fler nyanlända. Sedan tidigare har Migrationsverket skrivit avtal med kommunala hyresvärdar, men nu vill länsstyrelsen att man gör likadant med de privata.

Källa: Folkbladet

PS
När de gäller bostäder till de asylsökande sparas det minsann inte på pengar. Här får Migrationsverket (vi skattebetalare) punga ut med 42 000 kronor i månaden för en 2-rummare.
Borde det inte vara var mans och kvinnas plikt att skicka ett mejl till respektive kommunledning och fråga vad i helvete man sysslar med i Sverige?


Östafrika har växtvärk


Optimismen i Östafrika är stor. Ekonomin är på frammarsch och det fokuseras stort på infrastruktur och tillväxt.

I flera års tid har tillväxten legat på 7% och ett antal storföretag har etablerat verksamhet i landet, dock inga svenska.

Ett av storföretagens ledare, Jay Ireland från GE Africa, menar att storföretagen i väst inte förstår potentialen i området och at den ökande tillväxten borde locka till investeringar. Indiska Bhartis vd, Jayant Khosla, ångrar att hans företag inte såg potentialen tidigare än man gjorde.

Källa: SvD

Tänk att jag personligen länge hävdat att arbetslösa afrikaner borde bege sig till dessa områden eller stanna där de bor, i stället för att ta sig norrut till ett Europa i ständig kris. I Afrika finns potential, där finns naturresurserna som borde få både företag och turism att blomstra och det pågår banne mig inga krig i varje afrikanskt land. Det faktum som redovisas i artikeln borde få varje svensk politiker att rösta för fler återvändarbidrag så att afrikanerna slipper gå omkring utan jobb i ett kylslaget Sverige år efter år. De behövs hemma för att hjälpa till med utvecklingen och uppbyggnaden av sina egna hemländer och områdena runt omkring.


Befolkningstillväxt skapar inte tillväxt


Av Pettersson

7-partiet och övriga PK gör allt för att visa att vi måste ha invandring och befolkningstillväxt för att klara oss i framtiden. I 20 år har vi hört att när 40-talisterna går i pension blir det brist på arbetskraft, nu har de flesta av dem försvunnit från arbetsmarknaden och ändå saknas c:a 450 000 heltidstjänster i vårt land.

Nu visar helt ny forskning att befolkningstillväxt är skadligt för ekonomin. Studien publicerad i det senaste numret av tidskriften Economic Development Quarterly bevisar att tron på att befolkningstillväxt skapar jobb och en blomstrande ekonomi är en myt.

– Tillväxt kan sättas i samband med ekonomisk framgång, men det är inte anledningen till framgången, skriver studiens författare Eben Fodor

I studien undersökte Fodor sambandet mellan befolkningstillväxt och ekonomisk framgång i USA:s 100 största storstadsområden mellan åren 2000 och 2009. I områdena bor 66 procent av USA:s befolkning. Syftet var att försöka ta reda på om de vanligen tillskrivna bakomliggande faktorerna bakom ekonomisk tillväxt har stöd av statistisk data.

Resultatet motsade etablerade föreställningar. De storstadsregioner som befolkningsmässigt växte långsammast hade lägst arbetslöshet, minst fattigdom, högre inkomster och drabbades i mindre grad av lågkonjunkturer än i de storstadsområden vars befolkning växte snabbt.

Medelinkomsten i områden med låg befolkningstillväxt var c:a 60 000 kronor högre per år än i områden med snabb tillväxt.

– Ett framgångsrikt ekonomiskt utvecklingsprogram är typiskt ett som skapar nya jobb och de nya jobben tenderar att stimulera befolkningstillväxt eftersom folk flyttar in i området för att dra fördelar av nya arbetstillfällen men befolkningstillväxt skapar inte nya arbetstillfällen. Istället minskar de eftersom nyinflyttade tar de nya jobben, står det i rapporten.

-Pettersson vill bara tillägga att invandring av utbildade människor kan ha ett visst fog men att påstå att outbildade analfabeter och getherdar behövs i vårt land kostar bara, både pengar och i mänskligt lidande.


Kraftigaste tillväxten sedan våren 2011


Positiva Pettersson undrar ibland om journalisterna inte bara rapporterar om dåliga tider, de framkallar dem dessutom.

Sverige har rivstartat det nya året, visar nya siffror från SCB och Handelns Utredningsinstitut, HUI.

Ekonomi HUI har tillsammans med SCB tagit fram siffror, som visar att detaljhandeln inledde året 2012 optimistiskt. Tillväxten på 2,0 procent är den kraftigaste sedan våren 2011.

”Sällanköpsvaruhandeln visade upp positiv tillväxt i januari efter en lång rad av månader med negativ utveckling. Samtidigt fortsatte dagligvaruhandelns försäljning att stiga stabilt, både i värde och volym”, skriver HUI i en kommentar.

Försäljningsvolymen ökade med 1,5 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Förklaringarna till den något ljusare utvecklingen är flera. HUI nämne bland annat:

  • att hushållens optimism har stigit något, eller åtminstone slutat att dala kraftigt.
  • att ett visst uppdämt shoppingbehov sannolikt finns efter ett halvårs återhållsamhet.
  • att vädret sannolikt också spelat in, vilket syns på sporthandeln och skohandeln som båda ökar kraftigt.
  • att rea-utbudet har varit bra för konsumenterna, vilket också kan ha haft viss betydelse.

Det är dock för tidigt att tala om en vändning för handeln vars utveckling 2011 var den sämsta sedan 1996. Konkursfrekvensen är enligt HUI hög efter ett svagt år och vi har fortfarande inte sett vilken betydelse skuldkrisen i Europa får för varsel och arbetslöshet, vilket kan göra att handelns tillväxt stannar upp.

Rimligt är fortfarande att tro på en försiktig utveckling 2012, emellertid tyder januariutfallet på att 2012 blir bättre än 2011″, skriver HUI.

Dagens PS


Tillväxt i industrin


Positiva Pettersson

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i januari till 51,4, jämfört med 48,9 månaden före.

”Det nya året inleds därmed med att tillverkningsindustrin inte längre krymper”, skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin. Orderingången och produktion stod för de största positiva bidragen till totalindex. Den ökade efterfrågan kommer främst från hemmamarknaden, skriver Swedbank och Silf.

 E24


(S)ynkronisera mera.


En av de heta kandidaterna som Mona Sahlins efterträdare är Veronica Palm och hon gjorde detta uttalande i veckan:

Borgs politik är både ett hot mot jämlikheten och mot tillväxten”.

Detta säger hon dagen efter att Riksgäldschefen Bo Lundgren presenterade statsfinanserna som för närvarande tillhör världens absolut starkaste och räknas gå med plus både 2011 och 2012.

Detta säger hon dagen innan OECD presenterar den svenska tillväxten som en av världens snabbast växande.

Det verkar inte som den moderna socialdemokratin är synkroniserad med verkligheten.