Lyxfällan

EKONOMI. I måndags presenterade regeringen budgetförslaget för år 2021. Årets budget innehåller ovanligt mycket pengar, mer än statens inkomster och för att ha råd med det måste regeringen låna pengar. De pengar som Sverige har lånat av andra länder kallas statsskulden och nu kommer statsskulden att öka. Read More »

Finansministern ska fira med tårta

INRIKES. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har enats om ett nytt överskottsmål.
– Fantastiskt, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar till Ekot.

Hon meddelar också att hon kommer att fira uppgörelsen med tårta. Enligt förslaget ska överskottsmålet sänkas till 0,33 procent från dagens 1 procent över en konjunkturcykel.

-Pettersson är inte nationalekonom men inser att detta på ren svenska betyder mer pengar på invandring och större statsskuld.

Löfven: Vi ska vara stolta över vår insats

INVANDRING. Statsminister Stefan Löfven fick på fredagen svara på frågor från konstitutionsutskottet om bland annat regeringens hantering av flyktingkrisen. Löfven ansåg själv att Europa och övriga världen ”beundrar Sverige”: – Jag menar att vårt land ska vara oerhört stolt för den humanitära insats vi har gjort. Han passade även på att välkomna att hanteringen granskas. – Vi kan aldrig säga att det här har vi gjort perfekt till varje detalj, enligt Sveriges Radio. Read More »

Moderat: Sverige har blivit allt fattigare på grund av asylinvandringen

Delar av en debattartikel av Peter A Månsby i GP.se

“När BNP växer så ökar vårt gemensamma välstånd, vår gemensamma ”kaka”, men när befolkningen samtidigt växer innebär det att också allt fler individer ska vara med och dela på det gemensamma välståndet. Det är med andra ord svårt att dra likhetstecken mellan BNP-tillväxt och ökat välstånd för invånarna, då tillväxten drivs på av befolkningsökning. Nigeria har under flera år haft en betydligt högre BNP-tillväxt än Sverige, men detta säger lite om levnadsstandarden för invånarna i respektive land.Read More »

Riksbanken spår kraftig BNP-tillväxt nästa år på grund av invandringen

EKONOMI. Riksbanken förutspår ökad tillväxt av BNP de närmaste åren, särskilt nästa år där BNP förväntas stiga med 3,6 procents tillväxt. ”Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande till Sverige väntas innebära att de offentliga utgifterna ökar, vilket leder till högre BNP-tillväxt och lägre arbetslöshet de närmaste åren”, skriver Riksbanken i pressmeddelandet.Read More »