Moderat: Sverige har blivit allt fattigare på grund av asylinvandringen

Delar av en debattartikel av Peter A Månsby i GP.se

“När BNP växer så ökar vårt gemensamma välstånd, vår gemensamma ”kaka”, men när befolkningen samtidigt växer innebär det att också allt fler individer ska vara med och dela på det gemensamma välståndet. Det är med andra ord svårt att dra likhetstecken mellan BNP-tillväxt och ökat välstånd för invånarna, då tillväxten drivs på av befolkningsökning. Nigeria har under flera år haft en betydligt högre BNP-tillväxt än Sverige, men detta säger lite om levnadsstandarden för invånarna i respektive land.

I det läge Sverige befinner sig i utgör BNP per capita ett mer relevant mått, då det tar hänsyn till befolkningsutvecklingen. Efter finanskrisen sjönk BNP per capita under 2008 och 2009 för att sedan öka igen under 2010-2011. Därefter har den återigen rört sig nedåt. För hela perioden 2007-2015 har BNP per capita minskat med 0,2 procent.
Samtidigt har den privata skuldsättningen stigit avsevärt. Svenska hushåll är numera bland de mest skuldsatta i hela världen. Utvecklingen är inte helt olik den i Japan där en kraftigt ökande skuldsättning och nolltillväxt har varit verklighet i mer än två decennier.

Den offentliga skuldsättningen har också stigit, om än från låga nivåer, och Sverige har under flera år redovisat stora budgetunderskott. Kraftigt ökade kostnader på framförallt migrationsområdet men också för sjukskrivningar och låneräntor, pekar på att det är en problematik som inte kommer att upphöra i första taget.”

-Pettersson läser om dessa självklarheter som den förra moderata talskrivaren tar upp, inget är nytt, så frågan är varför Moderaterna inte gjorde något åt problemen under sina åtta år vid makten…sanningen är att moderaten har plankat sitt inlägg, kanske hos Tino Sanandaji eller någon annanstans.

10 thoughts on “Moderat: Sverige har blivit allt fattigare på grund av asylinvandringen

 1. Sedan månader tillbaka sviktar hela världsekonomin..Börserna rasar överallt,alltså har det inte hjälpt att USA tryckt upp nya dollar dygnet om,i aldrig tidigare rask följd.Kina lider för första gång under en verklig ekonomisk kris…Exporten minskar,och överproduktionen ökar dagligen !
  Inga ljusa tider,trots att USA och deras marionetter i västvärlden söker skapa nya konflikter lite varstans,för att hjälpa stålindustrin.Vapenhandeln
  har inte hellre gett väntat resultat… 🙁

 2. Moderaten har plankat detta från Tino….http://www.tino.us/
  Moderaten ska INTE blanda in Japan i sammanhanget, då har moderaten inte fattat någonting!
  Som Jimmy så klokt sagt: “Jag blir INTE Japan för att jag åker Tunnelbana i Japan!”
  Och Socialen-demokraten säger att araber/muslimer blir INTE “SVENSKAR” för att de åker snålskjuts på FÖRSÄKRINGSKASSAN i Sverige!

 3. Det vore intressant om någon myndighet kan ta på sig ansvaret för att visuellt åskådliggöra det ekonomiska flöde som Sverige förfogar över.
  Göra det mer åtkomligt och begripligt för gemene man. Att stapla siffror i tabeller har ju sina fördelar men det är stelt och trist. Med hjälp av visualisering och digital teknik borde dessa flöden dagligen kunna uppdateras och följas i grafer och andra typer av illustrationer. Allt för att göra penningar transparent för allmänheten. Detta kunde ge styrka till de väljare som ska fatta beslut om vilka representanter man vill se hantera våra gemensamma tillgångar och skulder.

  Intresset för det konstnärliga finns, siffrorna är där och tekniken väntar på att nyttjas till nytta för folket.

  Det kunde medverka till det faktum att budgetera är just att göra skillnad mellan hur olika konton (eller grupper) prioriteras framför andra.

  Det är inte helt orimligt att anta att det bland de politiska representanter vi har idag saknas grundläggande kunskaper för att de ska kunna göra hållbara helhetsbedömningar av de ekonomiska förutsättningarna. Så informationen skulle även där få en betydande roll för vårt land.

  Sverige är rikt är lätt att säga. Inget samhälle som använder pengarna som det görs idag kommer att vara rikt.

  Något för finansdep?

  • Det är ett bra förslag.
   Men frågan är om folket skulle klara av att orka med att se det hela.Att det skulle uppstå en ännu mer omfattande depression i landet?

 4. Tja Fredrik gick ju från “ökad tillväxt” till “öppna era hjärtan”.
  Då är det kanske inte så konstigt att de blev som det blev.

 5. Det går bra för Sverige hör vi ofta från styrande politiker. En stor del av sanningen är att staten lånar enorma summor som sedan pumpas in i asylindustrin. Detta genererar nog inte så stora skatteintäkter, det mesta hamnar nog i fickorna hos diverse “asylbaroner” och de som handlar med svarta bostadskontrakt. Senare ska statens lån betalas och det är då vi skattebetalare får vara med och “solidariskt” rädda situationen.
  Dags för en ny regering.

 6. Det var väl moderaterna och Anders Borg som slutade redovisa bnp per invånare, och istället började mäta bnp? Å andra sidan människors minne är kort och många vill gärna bli lurade av våra politiker.

Kommentera